Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Oog

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Ogen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oog, OOG of ogen kan betrekking hebben op:

WikiWoordenboek
Zoek oog
 • Oog (anatomie), algemeen artikel over het zintuig dat gebruik maakt van licht om een beeld door te geven naar de hersenen, (ogen)
 • Menselijk oog, het menselijk zintuig dat gebruik maakt van licht om een beeld door te geven naar de hersenen, (ogen)
 • De "omgeving van het oog", bijvoorbeeld bij : "blauw oog"
 • Blikveld (blik), bijvoorbeeld : "een oog werpen op iets"
 • Oogveld, bijvoorbeeld : "iemand in het oog krijgen"
 • uiterlijk (voorkomen), bijvoorbeeld: "een fraai oog aan iets geven"

Uitdrukkingen met "oog"

 • "Ogen hebben van achteren en van voren" : Alles zien en opmerken
 • "Ogen in het hoof hebben" : Zijn ogen steeds goed gebruiken
 • "Heb je geen ogen in je hoofd ?" : Kijk beter uit
 • "Grote ogen opzetten" : Zeer verbaast kijken
 • "Dertien ogen gooien" : Ongekend gelukkig zijn
 • "Hoge ogen gooien" : Goed voor de dag komen, of : Grote kans hebben om te winnen
 • "Iemand met schele ogen aankijken" : Afgunst
 • "Schele ogen maken (geven)" : Afgunst verwekken
 • "Vreemde ogen dwingen" : Doorgaans hebben kinderen meer ontzag voor een vreemde dan voor de ouders
 • "De ogen sluiten" : Sterven
 • "Iemand de ogen sluiten" : Iemand begeleiden bij het sterven
 • "De ogen sluiten voor iets" : Iets niet willen inzien, of : Iets oogluikend toelaten
 • "Iemand de ogen openen voor iets" : Iemand iets doen inzien, of : Iemand belangstelling of liefde doen bijbrengen voor iets
 • "Zijn ogen zijn open gegaan" : Hij heeft de waarheid ontdekt
 • "Iemand de ogen uitsteken" : Iemand jaloers maken
 • "Dat stak hem de ogen uit" : Dat wekte zijn begeerte om het te bezitten
 • "Iemand de ogen verblinden" : Iemand misleiden door schone schijn
 • "De ene kraai pikt de andere de ogen niet uit" : Slechte mensen sparen elkaar
 • "Zich de ogen uit het hoofd schamen" : Zich heel erg schamen
 • "Zich de ogen (zijn ogen) aan iets uitkijken" : Heel verbaast opkijken van iets, of : Verbaast, verwonderd, geboeid blijven kijken naar iets
 • "Zich de ogen uitwrijven van verbazing", of : "Zijn ogen niet durven (kunnen) geloven (vertrouwen)" :
Niet voor waar kunnen aanvaarden wat men ziet
 • "Zijn oog is groter / zijn ogen zijn groter dan zijn maag (buik)" :
Hij heeft begerig veel meer eten op zijn bord genomen dan hij op kan
 • "Zijn ogen de kost geven" : Scherp toekijken
 • "Oog in oog staan met" : Recht tegenover elkander staan (veelal gezegde van tegenstanders of van onverwachte ontmoetingen)
 • "Poep (of : stront) in de ogen hebben" : Iets niet zien / niet opmerken
 • "Zijn ogen in de zak hebben (steken)" : Niets opmerken
 • "Zijn ogen over iets laten gaan" : Toezien op iets, of : Iets nalezen ter controle
 • "Iemand in de ogen schijnen (steken)" : Iemand ergeren / hinderen
 • "Iemand met de ogen wel aan kunnen", of : "Met de ogen regeren" : Alleen door zijn blik heersen
 • "Iets niet met droge ogen kunnen aanzien" : Niet zonder tranen van medelijden
 • "Geen oog bleef droog" : Iedereen was aangedaan / ontroerd
 • "Met (door, uit) eigen ogen zien" : Zelf oordelen / Niet varen op andermans kompas
 • "Iets met lede ogen aanzien" : Met verbeten ergernis en afgunst
 • "Iemand met open ogen bedriegen ...." : ....terwijl hij best in staat zou zijn het bedrog op te merken
 • "Met schele ogen aanzien" : Vol afgunst
 • "Iets met de ogen verslinden" : Er begerig naar kijken
 • "Iemand naar de ogen zien" : Onderdanig al zijn wensen voorkomen
 • "Niemand naar de ogen behoeven te zien" : Geheel onafhankelijk zijn van ieder
 • "Iets doen om (of : voor) iemands mooie (of : mooie blauwe, of : blauwe) ogen" : Terwille van iemand, alleen om hem een plezier te doen
 • "Iets onder de ogen hebben" : Iets inzien / lezen
 • "Iets onder de ogen zien" : Het wagen / Er niet tegen op zien
 • "Iemand onder de ogen komen" : zich vertonen in zijn nabijheid
 • "Onder vier ogen" : Buiten aanwezigheid van derden
 • "Op je ogen !" : Ik denk er niet over / Geen sprake van
 • "(Goed) uit zijn ogen zien" : Goed uitkijken en waarnemen
 • "Hij kon niet uit zijn ogen zien van hoofdpijn" : Hij had barstende hoofdpijn
 • "Ga uit mijn ogen" : Maak dat je wegkomt
 • "Dat ziet nu uit heel andere ogen" : Dat ziet er heel wat beter en netter uit
 • "Iemand liefhebben als het licht van zijn ogen" : Heel erg ....
 • "Iemand voor ogen houden" : Hem steeds eerbiedigen
 • "Iets voor ogen houden" : Het steeds indachtig zijn
 • "Iemand iets voor ogen leggen (stellen)" : Hem iets uiteenzetten
 • "Dat staat me niet meer voor ogen" : Daar denk ik niet aan
 • "Geen hand voor ogen kunnen zien" : Helemaal niets kunnen zien door duisternis
 • "Het alziend oog" : God
 • "Het blauwe oog" : (Beeldscherm van het) televisieapparaat
 • "Het boze oog hebben" : Het vermogen met zijn blik iemand te schaden
 • "Oog om oog, en tand om tand" : Gezegde van onverbiddelijke wraak
 • "Geen oog dicht doen (sluiten)" : Niet kunnen slapen
 • "Een open oog hebben voor iets" : Belangstelling en begrip
 • "Geen oog hebben voor iets" : Geen begrip en belangstelling
 • "Geheel oog zijn voor iets" : Er met alle aandacht naar kijken
 • "Geen oog hebben" : Er niet aantrekkelijk uitzien
 • "Oog op iemand of iets hebben" : Er veel van verwachten / Er vertrouwen in hebben
 • "Het oog is er af ...." : .... van het fraaie uiterlijk
 • "Het oog wil ook wat hebben" : Ook het uiterlijk is van belang
 • "Het oog hebben op iemand of iets" : Iemand of iets zien, of : Iemand of iets voor een bepaald doel hebben uigekozen
 • "Het oog houden op iets" : Op iets toezien
 • "Het oog laten vallen / Het oog slaan op iemand of iets" :
Er zijn blik op richten, of : Er belangstelling voor krijgen in verband met bepaalde plannen
 • "Iets in het oog houden" : voortdurend bespieden
 • "Iets in het oog krijgen" : Bespeuren, opmerken
 • "In het oog lopen" : Opvallen
 • "In het oog springen (vallen)" : Erg opvallen
 • "Door het oog van een naald kruipen" : Ternauwernood aan een gevaar ontkomen
 • "In mijn oog (ogen) heeft hij gelijk" : Volgens mijn inzicht ....
 • "Met het oog op" : In aanmerking nemend
 • "Met een half oog iets zien" : Bij de eerste blik, zonder nadere beschouwing zien
 • "Iemand iets onder ogen brengen" : Hem het ongepaste ervan duidelijk maken
 • "Op het oog" : Op het eerste gezicht / oppervlakkig bekeken
 • "Iets op het oog hebben" : Nastreven
 • "Iemand op het oog hebben" : Bedoelen, of : Uitverkoren hebben voor iets
 • "Op het oog kopen" : Verleid door uiterlijk
 • "Uit het oog, uit het hart" : Afwezigheid doet snel vergeten
 • "Uit het oog raken" : Onzichtbaar worden
 • "Iemand uit het oog verliezen" : Hem niet meer zien, of : Onbekend raken met z'n omstandigheden

Zie ook

 • Oog van Horus, het alziend oog van Egyptische valkgod Horus;
 • Argus, een reus uit de Griekse mythologie die honderd ogen bezat en waarvan de uitdrukking iets met argusogen gadeslaan is afgeleid;
 • Boze oog, een voorwerp van bijgelovigheid.
 • Ooggetuige, iemand die iets met eigen ogen ziet of gezien heeft (ook : ooggetuigeverslag)
 • Oogheelkunde, studie, leer van de oogziekten / de bezigheden van een oogarts
 • Oogontsteking, ontsteking aan het oog
 • Oogspiegel (oftalmoscoop), medisch werktuig om het inwendige van het oog te onderzoeken (ook : oogspiegelen).
 • Oor (doorverwijzing).