Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Motorklub Den Haag

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bestand:MK Den Haag.gif
Motorklub Den Haag


Motorklub Den Haag is een Nederlandse motorclub uit Den Haag die is opgericht op 1 juli 1975. De oprichters zijn Karel Spang († 8 mei 1983), Barry van Blerk en Joke Duns.


Geschiedenis

Haags Motorbericht

Barry van Blerk en Joke Duns starten op 15 maart 1974 het blad Haags Motorbericht, waarin, naast aankondigingen van bijeenkomsten, ook onderdelen van motoren die te koop worden aangeboden. Willem Scheelings en Nico Piket schrijven mee aan het motorblad. Een abonnement kost fl. 5,= per 4 maanden, het blad wordt met de motor bij de abonnees gebracht. De redactie houdt kantoor bij ijssalon Florencia in de Torenstraat in Den Haag, waar kopij kan worden aangeleverd. Met een oplage van 250 stuks is het "Haags Motorbericht" een begrip bij motorrijders in Den Haag.

In de 10e editie van het Haags Motor Bericht staat een ingezonden stuk van Karel Spang die de lezers oproept om een motorclub op te richten.

lees hier het ingezonden stuk van Karel Spang

Sportvrienden en vriendinnen!

Zij, die de motorsport een warm hart toedragen en het met mij eens zijn dat het hier in onze stad treurig gesteld is met de motorsport in het algemeen !!! Diegenen die de moed en het doorzettingsvermogen hebben en zich geroepen voelen een motorclub op te richten, daag ik uit om persoonlijk, telefonisch of schriftelijk kontakt met mij op te nemen.

Karel Spang, Wiekstraat 55, tel. 986743

Het mij voor ogen staand doel is om in de toekomst alles te organiseren wat er zoal te doen is op motorsportgebied. Zou het niet ideaal zijn als we een eigen motor-home hebben, waar we gezellige feest- en filmavonden, vergaderingen enz. enz. kunnen houden? Dit alles wordt voor honderd procent ondersteund en toegejuicht door de Nederlandse Motorsport Bond.

Karel Spang (Opa Zoef)


Karel Spang, Barry van Blerk en Joke Duns maken een plan voor de oprichting. In de carnavalsoptocht in februari worden toeschouwers opgeroepen om lid te worden van Motorklub Den Haag. Op 25 februari wordt er een vergadering gehouden in cafetaria Metropole in de Zoutmanstraat voor alle abonnees van het Haags Motorbericht. Hier worden de plannen besproken. De contributie wordt vastgesteld fl. 10,= per jaar, fl.25,= voor wie ook het klubblad wil ontvangen.

Op 1 juli 1975 wordt de club officieel opgericht. Het logo van het Haags Motor Bericht wordt aangepast, de laatste editie van het Haags Motor Bericht verschijnt in december 1975. In januari 1976 ontvangen de leden de eerste editie van het clubblad "de Ooievaar" van Motorklub Den Haag.

Het voorlopig bestuur van Motorklub Den Haag bestaat uit:

 • Frans Veuger - Voorzitter
 • Olaf Heij - Penningmeester
 • Karel Spang - 1e secretaris
 • Harry de Vet - 2e secretaris
 • Smit - Commissaris

De naam

De definitieve naam wordt Motorclub Den Haag. In eerste instantie was de keuze gevallen op Haagse Motor Club, maar men wilde verwarring voorkomen met de bekende Haagse motorzaak Haags Motor Centrum.


Gekraakt clubhuis

In afwachting van een eigen clubhuis worden er avonden georganiseerd in Haagse buurthuizen en lokale horecagelegenheden zoals de Oude Veiling in Loosduinen, Duinslag aan het Stadhoudersplatsoen, hotel Victoria op het Prins Hendrikplein, cafetaria Metropole en de Christina Bar in de Zoutmanstraat en de Old Paddy Bar in de Bilderdijkstraat.

Na vijf jaar tevergeefs onderhandelen met de gemeente Den Haag over een geschikte locatie voor een eigen clubhuis kraakt Motorklub Den Haag in januari 1980 een voormalig schoolgebouw aan de Parkweg in Scheveningen. Later wordt het pand met toestemming van de eigenaar in gebruik genomen als clubhuis.

Op 21 maart 1981 opent Motorklub Den Haag een eigen clubhuis: een verdieping van een school in de Nieuwe Schoolstraat in hartje Den Haag. De binnenplaats van het schoolgebouw fungeert als motorparking. Mortorklub Den Haag organiseert een pannenkoekenmiddag voor buurtbewoners.

In 1990 zegt Motorklub Den Haag de huur van het clubhuis op en kiest ervoor om de clubavonden weer te organiseren in Haagse buurthuizen en lokale horeca.

Vanaf 2005 wordt er ieder laatste weekeinde van de maand een clubavond georganiseerd waarbij Bierhuis de Klomp in Delft en het Brouwcafé in Scheveningen favoriet zijn.

De Ooievaar

Vanaf januari 1976 tot 2007 wordt het clubblad "de Ooievaar" uitgegeven. In het blad worden voornamelijk motortreffens en reisverslagen gepubliceerd. Ook toer- en evenementen agenda's van clubs in binnen- en buitenland werden gepubliceerd. Er is ruimte voor sponsors en adverteerders. De frequentie van uitgave en de kwaliteit van het clubblad varieert met de inzet van de leden.

Vanaf maart 2007 tot 2014 wordt het clubblad als pdf bestand uitgegeven en verandert de naam in "Elektrooievaar". Ieder jaar verschijnen er 5 edities. In 2015 komt er na 38 jaar een einde aan deze traditie en wordt er geen clubblad meer uitgegeven.

Vrij lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van Motorklub Den Haag. Er worden, in tegenstelling tot bij andere motorclubs, geen eisen gesteld aan het lidmaatschap. Ook op de clubavonden is iedereen welkom. In de beginjaren werden er veel biljart-, dans-, muziek-, film- en poëzieavonden georganiseerd maar ook miss verkiezingen, kaas- en wijnproeverijen, vlooienmarkten en pannenkoekenmiddagen. Jaarlijks was er een gekostumeerd bal. Carnaval, sinterklaas en kerst werden groots gevierd. Voor sommige leden was de overvloed aan activiteiten reden om (ook) lid te worden van een andere motorclub, zodat ze af en toe nog eens aan motorrijden toekwamen. Zo zegt Roel Blom op zeker moment per brief zijn lidmaatschap op omdat het erop lijkt dat 'heel Den Haag lid is van onze klub'. Het besluit om de feestcommissie verder uit te breiden is voor hem de druppel die de emmer doet overlopen.
Bestand:MKDH-sintenpiet.jpg
Motorklub Den Haag en de Sint bij intocht Scheveningen (1981)

Gemeente Den Haag

De relatie tussen Motorklub Den Haag en de gemeente is goed. In de jaren '70 en '80 verleent de club op verzoek van de gemeente hand- en spandiensten bij evenementen als de intocht van Sinterklaas op Scheveningen, de strandraces van Scheveningen en The Hague Ten Miles.

Crisis

In het clubblad van februari 1981 stelt Joke Duns in een open brief het functioneren van het bestuur ter discussie. Het bestuur reageert in dezelfde editie. Verderop in het clubblad legt een bestuurslid zijn functie neer en zegt per direct zijn lidmaatschap op uit onvrede over de gang van zaken. Later dat jaar besluit het bestuur om het clubhuis een aantal weken te sluiten vanwege ongeregeldheden. Een aantal leden wordt geroyeerd en een bestuurslid geschorst. De secretaris legt zijn functie neer vanwege een onrechtmatige uitgave door het bestuur. De kwestie is terug te voeren naar de onrust in de periode van het gekraakte clubhuis: het bestuur zag volgens sommige leden niet goed toe op de barinkomsten in het kraakpand. Een jaar later wordt een volledig nieuw bestuur gekozen.

MC Waterkippen

Motorclub Waterkippen meldt zich eind december 2015 bij MK Den Haag. MC Waterkippen is opgericht in 2010 in kringen van woonbootbewoners en is een Haagse vrije jongens club die samen (voor ons eigen) motor rijden. Door het ontbreken van een organisatiestructuur is MC Waterkippen met ruim 100 vrije jongens (en meisjes) moeizaam bestuurbaar. Motorklub Den Haag heeft alle Waterkippen een lidmaatschap aangeboden waarna MC Waterkippen opgehouden is te bestaan.

Activiteiten

Ooievaarstreffen

Bestand:Mkdh-ooievaarstreffen.gif
plaquette met jaarhangers van Piet Buitendijk

Motorklub Den Haag organiseert sinds 1975 jarenlang een driedaags motortreffen. Vele binnen- en buitenlandse gasten heeft MK Den Haag ontvangen op camping Ockenburgh en later bij Camping Maaldrift in Wassenaar en Herberg Vlietzigt op het Jaagpad in Rijswijk. Bij aanvang van de Ooievaarstreffen ontvangen de deelnemers een sticker voor op de motor en na afloop een plaquette of een jaartalhanger. Een goede gewoonte aan het einde van een dergelijk treffen is dat er bekers worden uitgereikt, onder andere aan degene die het verst heeft moeten reizen om aan het evenement mee te doen. De deelnemers komen tot uit Griekenland, ook onder motorrijders in de Scandinavische landen geniet het Ooievaarstreffen populariteit. De Finse rijder Hoikki Jikkaanen bedankt in het clubblad van november 1982 de organisatie hartelijk voor het 'mooie en gezellige evenement'.

ooievaarstreffen
jaar mnd dag plaats wekker bezoekers
1989 aug 15-16-17
1988
1987 Vlietzigt Jaagpad MKDH Band 60
1986
1985 sep 23-24-25 Vlietzigt Jaagpad
1984
1983 sep 23-24-25 Camping Maaldrift Trekharmonica
1982 sep 10-11-12 Camping Ockenburg Dixielandband
1981 sep 18-19-20 Camping Ockenburg Sinterklaas 234
1980 aug 22-23-24 Camping Ockenburg Volksdans 249
1979 aug 31-1-2 Camping Ockenburg Doedelzak 350
1978 sep 22-23-24 Camping Ockenburg Draaiorgel
1977 sep 23-24-25 Camping Ockenburg Drumband
1976 sep 17-18-19 Camping Ockenburg Drumband 165
1975 sep 26-27-28 Camping Ockenburg

Ooievaarsrit

Bestand:Treffen.jpg
Internationaal Motortreffen
Den Haag 1979
Bestand:Treffen2.jpg
Houtrustbrug Den Haag
Bestand:Treffen3.jpg
Wachten op politiebegeleiding


De eerste Ooievaarsrit wordt gehouden op zaterdag 10 april 1976 en wordt nog steeds gereden. Het is een motorrit in de buurt van Den Haag die afsluit met een feestavond. In 1979 zijn er 270 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Opstaprit

In 2009 heeft Motorklub Den Haag nog 39 leden. Er wordt een werkgroep benoemd die een campagne opzet om nieuwe leden te werven. Er worden veel marketingacties uitgevoerd. Een van die acties is de organisatie van een maandelijks terugkerende opstaprit voor mensen die (hernieuwd) willen kennismaken met een motorclub. Op maandag 24 mei 2010 (2e pinksterdag) wordt samen met MC Roadrunner uit Prinsenbeek een eerste opstaprit georganiseerd. De opstartritten bestaan nog steeds.

Bevriende clubs

 • MC UFO (Belgie)
 • MC Voorne Putten
 • MC IJselrijders
 • MMC'72

Ereleden

 • Barry van Blerk
 • Nico Piket
 • Cees Jol

Bestuur

In de statuten is opgenomen dat het bestuur uit minimaal vijf leden bestaat. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden (commissarissen). De algemene bestuursleden krijgen, afhankelijk van de werkzaamheden en activiteiten, een taak toebedeeld. In 2014 is besloten om de twee algemene bestuursleden een vaste taak als pr-commissaris en toercommissaris te geven. Beide staan aan het hoofd van respectievelijk de pr-commissie en de toercommissie.

voorzitter
André Spaans 2014, 2015, 2016
Astrid Jol 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Roy Scholten 2004
Joseph Eduard Ram 1997
Maarten Deckers 1985,1989
Barry van Blerk 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1988
Ed Zaagman 1984
Lex de Witte 1982
Joke Duns 1979
Frans Veuger 1975
Vice Voorzitter
Jan Buitendijk 1989
Lex de Witte 1988
Jos van Loon 1985
Ad van Nierop 1984
Ruud Staal 1982, 1983
Willem Oosterling 1981
Dennis Ottes 1980
Theo Enze 1979
Cees Jol 1978
Joke Duns 1976, 1977
secretaris
Edwin Eijpe 2016
Gerard Jellema 2004, 2009, 2010, 2011
Roy Scholten 1997
Albert de Graaf 1989
Willem Wieveen 1988
Maurice Corver 1985
Cees Jol 1980, 1981, 1983, 1984
Maarten Deckers 1982
Jaap Gijsbers 1976, 1977, 1978, 1979
Karel Spang 1975
Joop Veuger 1977
Harrie de Vet 1975
penningmeester
Willem Hali 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Frits Zillig († 15 aug 2005) 2004
Dita Heikens 2004, 2010
Willem Zillig 1997
Nico Piket 1988, 1989
Astrid van der Leest 1984, 1985
Paul Kaak 1980, 1981, 1982, 1983
Irene vd Zijden 1977
Olaf Heij 1975, 1976, 1978, 1979
pr-commissaris
Armin Alta 2014, 2015
toer-commissaris
Fred Balder 2014, 2015
klubklad
Martin Labrujere 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Mandy Duisterhof 2004
Astrid van der Leest 2004
Barry Blerk 1975, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1989
Jos van Loon 1985
Bert Rijmerink 1984, 1985
Cees Jol 1985
Jos Vissers 1984
Maarten Deckers 1982, 1983
Ruud Staal 1983
Lex de Witte 1983
Marcel Douw 1981, 1982
Joke Duns 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982
Barbara Doll 1982
René Witteveen 1982
Jeanette Taal 1981
Olaf Heij 1977, 1979
Jelle de Leeuw 1977
Rob Rademakers 1977
algemeen bestuurslid / commissaris
Martin Labrujere 2005
Mandy Duisterhof 2005
Jeanette de Graaf 1988, 1989
Sylvia de Blerk 1988,1989
Marian Piket 1988, 1989
Joke Pacque 1985
Albert de Graaf 1985
Barend Florisson 1985
Jos Vissers 1984
Martha Driessen 1984
Francois Robert 1984
Els Oosterling 1981, 1983
Sylvia Hesseling 1980, 1981, 1983
Martha Driessen 1983
Roel Wentink 1982
Anja Gerritsen 1982
Toon Davids 1982
René Bol 1981
Wim Oosterling 1980
Jeanette Ottes 1980
Willem Scheelings 1978, 1979
Martin Dullaart 1976, 1979
Hans Veenendaal 1978, 1979
Piet Buitendijk 1978
Lex de Witte 1976, 1977
Wolter van der Spoel 1977
Rob Rademakers 1979
Cor van Dam 1976
Smit 1975,
toerkalender
Albert Bogia 1984
René Witteveen 1981, 1982, 1983
Hans Veenendaal 1977, 1979, 1980

Sponsors

sponsors en adverteerders
 • Verkeersschool Metro (1988 – 1989 - 2016)
 • KMS (1984, 2005)
 • Superpole (2005)
 • van Veen Motoren
 • Zonneveld Banden
 • Goedhart Motoren (2005)
 • Eade Software & Service
 • Paviljoen Malieveld
 • Wrap & Go
 • Bolman Motoren Zonweg 47 Den Haag (februari 1980-1989 2005)
 • Zonneveld Banden 's-Gravenzandseweg 50 Wateringen (2005)
 • van Leeuwen Machining Nijverehidsweg 3 Harmelen (2005)
 • Motor Houtrust Rhone 35 Leidschendam (2005)
 • Vim de Leevers's zeepmaatschappij Vlaardingen (2005)
 • Motor Houtrust Guys & Guys Dr. Lelykade 424 Den Haag (1975-1989)
 • Het Haags Motorcentrum Loosduinsekade 156 Den Haag (1975-1989)
 • Motor Mercuur Pletterijkade 15 Den Haag (1980-1989)
 • Honda Hooghiemstra Rijswijkseweg 247 Den Haag (1981-1989)
 • Autorijschool Modern Loosduinsekade 444 Den Haag (1985-1989)
 • Vesters richttechniek Datheenstraat 55 Den Haag (1989)
 • Guys Motors Datheenstraat 57 Den Haag (1989)
 • Motoraction Datheenstraat 59 Den Haag (1989)
 • de Orchidee Bloemen Prinsestraat 74 Den Haag (1981-1985)
 • De Wijn en Bierboutique Leyweg 2106 Den Haag (1983-1985)
 • Jomoto In- en Verkoop Ohmstraat 115 Den Haag (1985)
 • Koffieshop Fair Lady 's-Gravenzandelaan 272 Den Haag (1984)
 • Oege (Striko) Loodgieters Anslostraat 90 Den Haag (1977-1983)
 • Bonzo's Motorparts Edisonstraat 113 Den Haag (1981- 983)
 • JC Douw grammofoonplaten Weimarstraat 65 Den Haag (1982-1983)
 • Marcel Douw Grafische Vormgeving Groot Hertoginnelaan 80 Den Haag (1983)
 • Leen Post 's-Gravenzandseweg 80 Naaldwijk (1977 - 1982)
 • Stefo Systeemplafonds Oosterhesselenstraat 492 Den Haag (1982)
 • Tweewielers van Woerden Theresiastraat 304 Den Haag (1980-1981)
 • Houthandel Mooyman van Baerlestraat 198 Den Haag (1981)
 • Hercules Krachtsport Postbus 473 Den Haag (1980 - 1981)
 • Willy van Gent Bergweg 220 Rotterdam (1981)
 • Hotel Victoria Prins Hendrikplen 10 Den Haag (1977-1980)
 • Motron Cartesiusstraat 32 Den Haag (1977-1980)
 • Nemoto Fijnjekade 9 Den Haag (1980)
 • Pro-Motor van Musschenbroekstraat 154 Den Haag (1977)
 • Eddy's Autoshop Rotterdam (1977)
 • Le Papillon Byouterieën & Parfumerieën Weimarstraat 108 Den Haag (1977)
 • De Lachende Gaper Drogisterij Kerklaan 95 Rijswijk (1977)
 • Cees van Rijssel Mazda dealer Rijswijksewg 79b Den Haag (1977)
 • Peter van Yperen Driebergenstraat 158 Den Haag (1976)
 • Koos Beck Tweewielers en Vuurwerk Heemsterhuisstraat 200 Den Haag (1976)
 • Bob Kolen Motoren Zorgvlietstraat 184 Den Haag (1975)
 • Aannemersbedrijf J.B. Leebeek Huygenspark 46 Den Haag (1975)
 • Technisch Bureau Ton Schatteleyn Hobbemaplein 67 Den Haag (1975)
 • Drukkerij Grapoprint Huygenspark 39 Den Haag (1975)
 • Cafetaria Metropole Zoutmanstraat 90 Den Haag (1975)
 • Residentie Accu Service Loosduinseweg 585 Den Haag (1975)


Zoek op Wikidata

rel=nofollow