Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Lijsten van vermeende sekten

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het gebruik van de term sekte (of in het Engels ook cult) voor religieuze bewegingen in overheidsdocumenten komt over het algemeen overeen met het alledaagse en negatieve gebruik van het woord sekte.[1][2] Verslagen van de overheid of door de overheid aangestelde commissies waarin de woorden sekte of cult werden gebruikt, kwamen voor in België,[3] Duitsland,[4] Canada,[5] Frankrijk,[6] Oostenrijk[7] en de Verenigde Staten.[8] Hoewel deze documenten gelijkaardige bewoordingen gebruiken, bevatten ze niet noodzakelijk dezelfde groepen, noch zijn er vaststaande criteria om een groep al dan niet in de lijst op te nemen.[1][2] Ook andere regeringen deden onderzoek naar [nieuwe] religieuze bewegingen, maar gebruikten de termen sekte of cult niet.[1]

Australië

In Australië verwees het parlement van South Wales op 24 november 1992 naar Kenja Communication as cult.[9]

België

Parlementaire Onderzoekscommissie (1997)

De juridische commissie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemde een parlementaire onderzoekscommissie om een beleid in verband met sekten uit te stippelen. Op 28 april 1997 presenteerde de onderzoekscommissie een 670 bladzijden tellend verslag[3] dat een lijst bevatte van 189 groepen en bewegingen, en vermeldde dat "[t]he fact that a movement is listed here, even if at the instigation of an official instance, does not signify that the Commission regards it as a cult". Het parlement aanvaardde niet het hele verslag, en stemde ervoor om enkel de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie aan te nemen (19 bladzijden), maar niet de lijst. Hoewel niet de hele lijst aangenomen werd, publiceerde de commissie het hele verslag.[10] Nadat de Universal Church of God’s Kingdom, een organisatie die voorkwam in de lijst van de parlementaire onderzoekscommissie uit 1997, klacht indiende voor het schade toebrengen aan hun imago, werd de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2005 veroordeeld.[11]

De lijst van bewegingen en groepen in het document van de onderzoekscommissie uit België:[12]

 • 1. Aba Vangh
 • 2. Abrasax (Institut/Instituut)
 • 3. Action Évangelique de Pentecôte (AEP) [Evangelical Action of Pentecost]
 • 4. Adventistes du 7e Jour – Adventisten van de 7e dag
 • 5. Amish
 • 6. Ananda Marga
 • 7. Ange Albert (Glaube und Hoffnung) [Engel Albert (Geloof en Hoop)]
 • 8. Anthroposophie (Société Anthroposophique en Belgique) – Antroposofie (Antroposofische vereniging in België)
 • 9. Antoinisme (culte antoiniste) – Antoinisme (antoinistische cultus)
 • 10. Aoum [Aum Shinrikyo]
 • 11. Assemblée Viens et Vois [Come and See Assembly]
 • 12. Assemblées de Dieu [Assemblies of God]
 • 13. Association Centre Saint-Michel A.S.B.L. [Saint Michael Centre Association (|asbl)]
 • 14. Association (du Saint-Esprit) pour l’Unification du Christianisme mondial (Moon) – Vereniging (van de Heilige Geest) voor de eenmaking van het wereldchristendom (Moon)
 • 15. Association Égoïque [Ego Association]
 • 16. Association Internationale pour la Conscience de Krishna (AICK ou ISKCON) – [Internationale Gemeenschap voor Krishana-Bewustzijn (IGKB of ISKCON)]
 • 17. Association Maître Supreme Ching Hai – Vereniging Maitre Supreme Ching Hai
 • 18. Atlantide ou/of Ambassade de la Paix
 • 19. Au Cœur de la Communication (ACC)
 • 20. Auram
 • 21. Axe Holistique [Holistic Axis]
 • 22. Baha'ie (La Foi Mondiale) – [Bahá'í]
 • 23. Ban Thai Laos
 • 24. Bhagwan (ou mouvement Neo Sannyas) – Bhagwan (of Neo Sannyasbeweging)
 • 25. Brahma Kumaris
 • 26. Broeder Gregorius
 • 27. Caillou (La communauté du) ou/of « Les Jeudis du Caillou » ou/of « La Communauté de la Cité »
 • 28. Calvary Christian Center
 • 29. Capital Workship (sic?) Center
 • 30. Église céleste du Christ ou/of Église du Christianisme céleste – Celestial Church of Christ
 • 31. Centre Paradigme [Paradigm Center]
 • 32. Centrum « De Reiziger »
 • 33. Chevaliers du Lotus d’Or (Mandarom) (Association du Vajra triomphant) – De Ridders van de Gouden Lotus (Mandarom) (Vereniging van de triomferende Vajra)
 • 34. Christian Church
 • 35. Church Universal and Triumphant
 • 36. Clier A.S.B.L./vzw [noot: Satanisme]
 • 37. Compagnie Chevaleresque de Saint-Michel [Knightly Association of Saint Michael]
 • 38. Contre-Reforme Catholique (ligue de) [Liga voor Katholieke Contra-Reformatie (CRC)]
 • 39. CORAEN (Centrum voor de Opsporing, Registratie en Analyse van Elfennesten) [noot: Satanisme-Hekserij]
 • Cor Unum (zie Ordre du Divin Sacré Coeur)
 • 40. Coven Thot [Thot Coven]
 • 41. Cristal A.S.B.L./vzw
 • 42. De Ark
 • 43. De Geestelijke Kracht
 • 44. De Groep (un psychologue / een psycholoog)
 • 45. Deva-Light
 • 46. Dynarsis Institute
 • 47. EBS – De Werter Loge
 • 48. ECK (Energo-chromo-kinèse) ou/of Énergo 8 internationale
 • 49. École de Philosophie [School voor Filosofie]
 • 50. Ecoovie
 • 51. Église Catholique Apostolique Gallicane Traditionnelle [Traditionele Gallicaanse Katholieke en Apostolische Kerk]
 • 52. Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons) – Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormoonse kerk)
 • 53. Église de la Pentecôte Bethel [Bethel Pinksterkerk / Bethel Pentecostal Church]
 • 54. Église de Scientologie – Scientology-Kerk
 • 55. Église du Christ de Bruxelles (dépendant de l’Eglise du Christ de Boston)/(hangt af van de Eglise du Christ de Boston) [Brussels Church of Christ (Boston Church of Christ)]
 • 56. Église Évangélique Libre [Vrije Evangelische Kerk]
 • 57. Église Gnostique Lucifer Christ [Gnostische Kerk Lucifer Christus]
 • 58. Église Internationale du Christ [Internationale Kerk van Christus]
 • 59. Église Jésus-Christ de Vérité [Jezus Christus Kerk van Waarheid]
 • 60. Église Néoapostolique [Nieuwapostolische Kerk]
 • 61. Église Universelle de Dieu (Eglise Mondiale du Christ) [Universele Kerk van God (Wereldwijde Kerk van Christus)]
 • 62. Église Universelle du Royaume de Dieu [Universele Kerk van het Koninkrijk Gods / Universal Church of the Kingdom of God]
 • 63. Élégance Continentale [Continental Elegance]
 • 64. Elewout Centrum
 • 65. Emin Foundation (oorspronkelijk „Church of Eminent Way”)
 • 66. Énergie Humaine et Universelle (HUE): Institut Européen de Recherche de l’Énergie Humaine et Universelle (IEREHU) [Menselijke en Universele Energie: Europees Onderzoekingsinstituut voor Menselijke en Universele Energie (IEREHU)]
 • 67. Evangelische Christenen
 • 68. Éveil de la Conscience
 • 69. Ex Deo Nascimur [vert.: Uit God zijn wij geboren]
 • 70. Fédération et Union Spirites Belges [Federatie en Unie van Belgische Spirits]
 • 71. Fellowship Friends Renaissance
 • 72. Filiation Solazaref
 • 73. Fraternité Blanche Universelle (FBU) [Universele Witte Broederschap; vergelijk Grote Witte Broederschap]
 • 74. Friends Of Edo (F of E)
 • 75. Gemeente van Christus
 • 76. God’s River Ministries [Gods Rivier Bedieningen]
 • 77. Groep ter Verering van de Wenende Madonna van Bohan
 • 78. Groupe de Recherche et de Fondation en Analyse Existentielle [Onderzoeks- en Trainingsgroep in Existentiële Analyse]
 • 79. Het Gereformeerde Evangelisatie Centrum Essen
 • 80. Het Werk (L’Oeuvre) [The Work]
 • 81. Het Zwarte Licht
 • 82. Horus
 • 83. Humana
 • 84. I Am
 • 85. Iatrosophie – Iatrosofie
 • 86. INDIP (Institut de développement et d’intégration de la personne) (centre primal) [INDIP (Instituut voor de Ontwikkeling en Integratie van de Persoonlijkheid) (oercentrum)]
 • 87. Insight Benelux (intermédiaire de/afdeling van de Insight Educational Institute, en Californie / in Californië)
 • 88. Institut Gnostique d’Anthropologie (IGA) – Gnostisch Antropologisch Instituut
 • 89. Institut Gurdjieff – Gurdjieff Instituut
 • 90. Institut Yeuntenling A.S.B.L. / Tibetaans Instituut V.Z.W. (Karma Sonam Gyamtso Ling)
 • 91. Ishtar
 • 92. IVI (Invitation à la vie intense) [IVI (Uitnodiging voor het intense leven)]
 • 93. Jain Association
 • 94. Jiddu Krisna Murti
 • 95. Kapel van het Allerheiligste Sacrament
 • 96. Katalys A.S.B.L./vzw
 • 97. Kreatieve Energie
 • 98. Kripalu Yoga
 • 99. La Famille ou/of Association des communautés missionnaires chrétiennes indépendantes / Vereniging van onafhankelijke christelijke missionarisgemeenschappen
 • 100. La Licorne de Jade [De Jade Eenhoorn]
 • 101. La Lunaire
 • 102. La Paideutique
 • 103. La Parole de Jésus [Het Woord van Jezus]
 • 104. La Ramonette
 • 105. La Voie de la Lumière [De Weg van Licht]
 • 106. Landmark Education
 • 107. Le Hêtre
 • 108. Le Mantra d'Hasom [De Mantra van Hasom]
 • 109. Le Patriarche [De Patriarch]
 • 110. Le Rassemblement Europeen Ouvriers du Christ [De Europese Bijeenbrenging van Werkers van Christus]
 • 111. Les Adorateurs du Nombril du Soleil [Aanbidders van de Navel van de Zon]
 • 112. Les Alchimistes [De Alchemisten]
 • 113. Les Amis de l’Homme (à l’origine « L’Ange de l’Eternel ») [De Vrienden van de Mens (oorspronkelijk „De Engel van de Eeuwige”)]
 • 114. Les Assemblées des Frères Darbystes (Plymouth Brethren) — [Vergadering van gelovigen]
 • 115. Les Croix de la Nouvelle Babylone [De Kruisen van Nieuw Babylon]
 • 116. Les Matsya A.S.B.L./vzw
 • 117. Loge Noire [Zwarte Loge] [noot: Satanisme.]
 • 118. Longo-Mai
 • 119. Maitreya (BAHA)
 • 120. Meditation Transcendentale [Transcendente Meditatie]
 • 121. Messias Concern [Messiah Concern]
 • 122. Miroir Solaire [Zonnespiegel]
 • 123. Mission d'Arès [Ares Missie]
 • 124. Mouvement du Graal [Graalbeweging]
 • 125. Mouvement Humaniste (Le Mouvement) [Humanistische Beweging (De Beweging)]
 • 126. Mouvement Raëlien Belge [Belgische Raëliaanse Beweging]
 • 127. Nació dos Muchachos [Natie van Kerels]
 • 128. Noire Eau [Zwart Water]
 • 129. Nouvelle Acropole [Nieuw Akropolis]
 • 130. Oasis of Mellie Uyldertstichting
 • 131. Ogyen Kunzang Chöling (OKC)
 • 132. Opstal
 • 133. Opus Dei
 • 134. Ordre de la Pleine Lune [Orde van de Volle Maan]
 • 135. Ordre de la Rose-Croix [Orde van het Rozenkruis]
 • 136. Ordre des Chevaliers du Temple, du Christ et de Notre-Dame (OCTCND) ou Fraternité Johannite pour la résurgence templière [Orde van de Ridders van de Tempel, van Christus en Onze-Lieve-Vrouw, of Johannitische Broederschap voor het wederoprichten van de Tempeliers]
 • 137. Ordre du Divin Sacré Cœur (Cor Unum) [Orde van het Goddelijk Heilig Hart (Cor Unum)]
 • 138. Ordre du Temple Solaire — Orde van de Zonnetempel
 • 139. Ordre Vert Druidique et de la Fraternité du Soleil Celtique [Groene Druïdische Orde en Broederschap van de Keltische Zon]
 • 140. OSMTH/OSMTJ (Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem) [OSMTH/SMOTJ: Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem]
 • 141. Paramahansa Yogananda
 • 142. Payot Marie Blanche
 • 143. Pere Samuel [Father Samuel]
 • 144. Pluk De Dag (Centrum der Duizend Zonnen)
 • 145. Power
 • 146. Quadratoquintillia
 • 147. Religieus Genootschap der Vrienden Quakers [Religious Society of Friends (Quakers)]
 • 148. Renouveau Charismatique [Charismatische Vernieuwing]
 • 149. Sahaja Yoga
 • 150. Satansekte
 • 151. Sathya Sai Baba
 • 152. Savoir pour Être [Weten om te Zijn]
 • 153. Selfrealisation Fellowship
 • 154. Servanta
 • 155. Shin Boeddhisme (Jodo Shinso)
 • 156. Shri Ram Chandra Mission
 • 157. Siddha Shiva Yoga [Siddha Yoga]
 • 158. Sierra 21
 • 159. Sint Egidiusgemeenschap
 • 160. Soefi Beweging
 • 161. Soka Gakkai
 • 162. Ster van David (Huis Maria van Bethlehem) [Star of David (Mary of Bethlehem House)]
 • 163. Stromen van Kracht [Streams of Power]
 • 164. Sûkyô Mahikari
 • 165. Summit Light House
 • 166. Sunnatarem Belgium Natural Dubdist Meditation Center
 • 167. Szatmar
 • 168. T'ai chi
 • 169. Tao Yoga
 • 170. Teblig
 • 171. Témoins de Jehovah [Getuigen van Jehovah]
 • 172. Terre d'Enneille
 • 173. The Elijah Muhammad Foundation
 • 174. Theosofie V.Z.W. (Geüniëerde loge van Theosofen) [Theosophy Asbl (United Lodge of Theosophists)]
 • 175. Theravada
 • 176. Trans-Mutations
 • 177. Trois Saints Cœurs [The Three Holy Hearts]
 • 178. Vahali (I Am)
 • 179. Thérapeute Yvo Van Orshoven (A.S.B.L. Esse) [The therapist Yvo Van Orshoven (Esse non-profit organisation)]
 • 180. Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten [Union of Flemish Pentecostal Churches]
 • 181. Vibration Cœur [Vibrating Heart]
 • 182. Vrij Evangelische Kerkgemeente
 • 183. Wat Asokaran [Wat Asokaram]
 • 184. World Federation For Spiritual Healing
 • 185. Young Women's Christian Association (YWCA)
 • 186. YSS [ Yogoda Satsanga Society of India ]
 • 187. Zen
 • 188. Zida Yoga
 • 189. Zwarte Madonna – Satanskerk [Black Madonna – Church of Satan]

Canada

Een verslag van de Canadian Security Intelligence Service uit 1999 behandelde „Doomsday Religious Movements espousing hostile beliefs and having the potential to be violent...” (Doemsdag-religieuze bewegingen met vijandige geloofspunten en met potentieel tot gewelddadigheid. Groepen die in Canada als Doomsday Religious Movements werden behandeld, waren:

In 2005 nam de Hate Crimes Unit van de politie van Edmonton anti-Falun Gong-materiaal in beslag dat verspreid werd op de jaarlijkse conferentie van de American Family Foundation door medewerkers van het Chinees Consulaat van Calvary (Provincie Alberta, Canada). Het materiaal, waarin Falun Gong een cult werd genoemd, werd beschouwd als een inbreuk op de wetgeving (Criminal Code) waarin het opzettelijk bevorderen van haat tegen identificeerbare religieuze groepen wordt verboden.[13]

China

Het Algemeen Bureau van het Ministerie van Openbare Veiligheid van de Volksrepubliek China houdt een lijst bij van wat het Bureau beschouwt als ’schadelijke sekten’. De titel luidt: Information Regarding the Organizations Already Identified as Cults (Informatie omtrent de organisaties die reeds als sekten werden geïdentificeerd). De volgelingen van Watchman Nee (the shouters) zouden in 1983 als eersten op de lijst zijn geplaatst.[14] Andere groepen op christelijke basis in deze lijst zijn: The Shouters 2 (Chinese Shouters), Eastern Lightning,[15] Established King, de Heer God-’sekte’ (Lord God Sect), de Lingling-’sekte’, de All Scope Church, de Zuid-China Kerk (South China Church), de Discipelen (Disciples Sect), de Drie Graden van Dienst (Three Ranks of Service), de Koud Water-’sekte’ (Cold Water Sect), the Commune Sect, de Nieuw Testament Kerk (New Testament Church), de Opstandings-’sekte’ Resurrection Sect, de Dami Evangelism Association, en de World Elijah Evangelism Association.[16] In 2001 werd Falun Gong toegevoegd aan de lijst.[17]

Duitsland

Verslag van de Berlijnse senaat (1997)

In een officieel verslag van een commissie van de Senaat van de stad en deelstaat Berlijn, werden Sekten opgesomd en besproken. Uit de ondertitel blijkt dat hier „religieuze en levensbeschouwelijke bewegingen” bedoeld werden. Het verslag van de Berlijnse Senaat uit 1997, met de titel „Sekten“: Risiken und Nebenwirkungen: Informationen zu ausgewählten neuen religiösen und weltanschaulichen Bewegungen und Psychoangeboten. („Sekten”: risico’s en bijwerkingen: informatie over geselecteerde religieuze en levensbeschouwelijke bewegingen en psycho-aanbiedingen)[4] — bevatte volgende geselecteerde aanbieders:

 • 7.4 Aanbieders van levenshulp (Anbieter von Lebenshilfe)
  • commercieel: (kommerziell:)
  • 7.4.1 Bruno Gröning-Vriendenkring (Bruno Gröning-Freundeskreise)
  • 7.4.2 Context Seminar Company Limited (Kontext Seminar GmbH)
  • 7.4.3 Landmark Education (LE) (Landmark Education (LE))
  • 7.4.4 Art Reade
  • 7.4.5 Scientology
  • 7.4.6 The Natale Institute (TNI)
  • niet-commercieel: (nicht kommerziell:)
  • 7.4.7 Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM)
 • 7.5 Occultisme/Satanisme (Okkultismus/Satanismus)
 • 7.6 Zogenaamde Multi-level Marketers (Sogenannte Strukturvertriebe)

Frankrijk

In 1995 publiceerde een parlementaire commissie van de Nationale Vergadering van Frankrijk National Assembly of France een verslag over ’sekten’.[6] (niet-officiële Engelse vertaling). Het verslag bevatte een lijst van vermeende sekten, die was samengesteld door de algemene inlichtingendienst (Renseignements généraux) van de Franse nationale politie, in samenwerking met anti-sekten-organisaties.

In mei 2005 zei de toenmalige premier van Frankrijk, in een rondschrijven (circulaire),[18] waarin beklemtoond werd dat de regering waakzaam moet zijn tegenover het sektenfenomeen,[18] dat de lijst van bewegingen bij het verslag van 1995 minder belangrijk was geworden, wegens de observatie dat er vele kleine groepen gevormd werden: geografisch verspreide, mobiele en moeilijker identificeerbare groepen,[18] en dat de regering het evenwicht moest houden tussen de bezorgdheid wegens sekten en het respect voor de persoonlijke vrijheden en de principes van de seculiere staat (laïcité).[18] Volgende Franse parlementaire commissies brachten verslag uit over specifieke aspecten van de ’sekten’-activiteiten in 1999[19] en in 2006.[20]

Verslag van de Franse parlementaire commissie (1995)

De opinie is in Frankrijk verdeeld over het verslag van de parlementaire commissie uit 1995. Een provincierechtbank stelde dat al deze parlementaire geen juridische uitwerking hebben.[21] Het rondschrijven van de premier wees erop dat allerlei omstandigheden zoals naamsveranderingen het nut van dit specifieke parlementaire verslag had doen afnemen.[18]

Verslag van de Franse parlementaire onderzoekscommissie (1999)

Het Franse parlementaire rapport uit 1999 over sekten en geld[23] concentreerde zich op een dertigtal groepen waarvan men oordeelde dat deze een grote financiële invloed hadden.[24] Het beklemtoonde dat het onderzoek geen volledigheid claimde, maar dat het slechts ging om een momentopname, gebaseerd op de beschikbare informatie.[25]

De onderzochte groepen omvatten:[23][24]

Oostenrijk

Vanaf 2011 maakt het International Religious Freedom Report van de United States Department of State's, zoals uitgegeven door het [Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor]] geen onderscheid meer tussen sekten in Oostenrijk als afzonderlijke groepen. Religieuze groepen worden veeleer ingedeeld in drie wettelijke categorieën: officieel erkende religieuze genootschappen, religieuze confessionele gemeenschappen, en verenigingen.[26] In het meest recente jaar (voor het verslag van 2011) waarin religieuze bewegingen in Oostenrijk erkend werden, waren hieronder Church of Scientology, the Verenigingskerk, de Divine Light Mission, Eckankar, Hare Krishna, Osho movement, Sahaja Yoga, Sai Baba, Sri Chinmoy, Transcendente Meditatie, Fiat Lux, Universal Life, en The Family.[27]

Rusland

In 2008 stelde het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst van wat zij als „extremistische groepen” beschouwden. Bovenaan de lijst stonden islamitische groepen buiten de „traditionele islam” die onder het opzicht staat van de Russische regering. Vervolgens stonden op de lijst „heidense sekten”.[28] In 2009 richtte het Russische Ministerie van Justitie een Raad op met de naam (vertaald ongeveer:) Raad van Experten die Staatkundig Religieuze Studies Expert-Analyses doorvoeren. Deze nieuwe Raad stelde een lijst op van 80 grote religieuze groeperingen die zij als potentieel gevaarlijk beschouwden voor de Russische samenleving, en vermeldde dat er duizenden kleinere van deze groeperingen bestaan. Onder de vermeldde groeperingen zijn de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Jehovah’s Getuigen, en wat zij „neo-pentecostalen” (’nieuwe’ pinkstergemeenten).[29]

Verenigde Staten

Comité voor Regeringshervorming (augustus 1999)

Suspect Organizations and Individuals Possessing Long-Range Fifty Caliber Sniper Weapons

Een rapport van het Committee on Government Reform uit augustus 1999 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Verenigde Staten (House of Representatives), Sectie VI, heeft de titel Montana Doomsday Religious Cult – “Church Universal and Triumphant”.

Project Megiddo (oktober 1999)

Project Megiddo was een analyse door de FBI, die met een begeleidend verslag werd uitgegeven op 20 oktober 1999.[31] Het verslag waarschuwde tegen „het potentieel voor extremistische criminele activiteiten in de Verenigde Staten door individuele personen of groepen die bepaalde betekenis hechten aan het jaar 2000.[32][31] De analyse concentreerde zich op apocalyptische religieuze groepen, doomsday cults en Nieuwe Wereld Orde-samenzweringstheorieën.

Het verslag behandelde het potentiële geweld in groepen die in het verslag „biblically-driven cults” werden genoemd, „bijbels aangedreven sekten”.[33] Het verslag waarschuwde dat „minder tijd doorgebracht met Bijbelstudie en meer tijd met fysieke training, kunnen een aanwijzing zijn dat de sekte zich aan het voorbereiden is voor een bepaalde soort actie.”[31] Groepen die in het verslag behandeld werden onder hat kopje Apocalyptic Cults waren onder meer de Branch Davidians, de Concerned Christians, en Law Revue.[31] De International Asatru-Odinic Alliance beschuldigde de FBI ervan de dat zij het ’First Amendment’ overtraden van de Constitutie van de Verenigde Staten, namelijk de religieuze vrijheid, vrijheid van spreken en vrijheid om vreedzaam te vergaderen. De reden voor hun beschuldiging was dat het Project Megiddo-verslag talrijke verkeerde gegevens gaf over het odinisme.[34]

De dreiging beoordelen

Op 15 december 1999 presenteerde de „Adviesgroep Binnenlandse Reactiemogelijkheden tegen Terrorisme met massavernietigingswapens” (Advisory Panel to Assess Domestic Response Capabilities for Terrorism Involving Weapons of Mass Destruction) een verslag met de titel Assessing the Threat („De dreiging beoordelen”) aan de president van de Verenigde Staten en het Amerikaans Congres. Het verslag besprak het gebruik van salad bars in Oregon door de Bhagwan Shree Rajneesh groep in 1984, en de aanval met saringas op de metro van Tokio door Aum Shinrikyoin 1995. Beide groepen worden in dit verslag cults (sekten) genoemd.[8]

Controversen

Frankrijk

De criteria die door de Franse algemene inlichtingendienst werden gebruikt om het potentiële gevaar van een groep vast te stellen, werden sindsdien het doelwit van kritiek. De criteria zijn vaag en kunnen op heel wat, al dan niet religieuze, organisaties. Een van de eerste uitingen van kritiek kwam van bisschop Jean Vernette, de nationale secretaris van het Franse episcopaat voor de studie van sekten en nieuwe religieuze bewegingen. Hij bracht onder de aandacht dat deze criteria op vrijwel alle religies kunnen worden toegepast. Sociologen zoals Bruno Étienne beklemtoonden dat geestelijke of mentale manipulatie niet gedefinieerd moet worden door de politieagenten van de algemene inlichtingendienst.[35] De lijst van sekten was gebaseerd op criteria die werden gedefinieerd door de algemene inlichtingendienst, en geeft niet aan welke praktijken van de vermelde groepen eigenlijk bekritiseerd worden. Dat het werk van de inlichtingendienst in het geheim gebeurde, leidde tot vragen over waarom bepaalde organisaties op deze lijst stonden of niet. Étienne stelde in vraag waarom de firma CEDIPAC SA, voorheen bekend met de naam European Grouping of Marketing Professionals (GEPM), op de lijst stond, aangezien deze niet op religieus gebied actief is.[35][36] In 2007 sprak Yves Bertrand, die van 1992 tot 2003 algemeen directeur was van de Franse algemene inlichtingendienst, over zijn samenwerking met de parlementaire verslagen over sekten, en zei: „Naast echte en gevaarlijke sekten, die iemand van school weghouden, misbruik maken van zwakheid of pedofiel zijn, werden sommige groepen nogal snel met het woord sekte bekleed.”[37] Op 27 mei 2005 werd de sektenlijst van het Franse verslag officieel geschrapt en ongeldig gemaakt door het rondschrijven van premier Jean-Pierre Raffarin.[38]

Antoinisme

Antoinisme werd in Frankrijk als een sekte beschouwd in het parlementair verslag uit 1995, waarin het beschreven staat als een van de oudste gebedsgenezingsgroepen.[39] Maar in een brief uit 1984 schreef de Franse minister van binnenlandse zaken dat de beweging vanuit administratief standpunt moet worden bezien als een een beweging die met het exclusieve doel een religie te beoefenen, waardoor deze valt onder de artikelen 18 en 19 van de Franse wet op de scheiding van kerken en de staat uit 1905. Hij voegde eraan toe dat antoinisme steeds de toelating had om bijdragen of donaties te ontvangen, waaruit blijkt dat het religieuze karakter van de beweging van overheidswege nooit betwijfeld was.[40] Heel wat anti-sekten-organisaties zeiden bovendien dat zij nooit sektarische tendensen in deze groep hadden vastgesteld. De filosoof Luc Nefontaine zei, toen hij ondervraagd werd door de Belgische enquêtecommissie, dat ’het opstellen van een index van sektarische bewegingen (…) hem gevaarlijk leek, want het zou ook een slecht imago bezorgen aan vrij eerbare organisaties zoals (…) antoinisme’.[41] Eric Brasseur, directeur van het Centrum voor informatie en advies over schadelijke sektarische organisaties (Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, CIAOSN) zei: „Dit is een Belgische religie, waarover we in twaalf jaar tijd nooit een klacht hebben ontvangen, een zeldzaam geval.”[42] In 2013, gaf de Interministreriële Missie van waakzaamheid en strijd tegen de sektarische bewegingen (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, (MIVILUDES)) volgende commentaar: „We hebben nooit enig verslag over de antoinisten ontvangen. Zij genezen door gebed, maar zolang zij mensen niet tegenhouden om een goede behandeling te krijgen met wettige middelen …”. De algemene inlichtingendienst stopte met onderzoek naar de antoinisten, aangezien er geen enkel probleem werd gemeld.[43] In 2002 schreef de nationale dienst „Pastoraal, sekten en nieuwe geloven” („Pastorale, sectes et nouvelles croyances”), die de nieuwe religieuze bewegingen vanuit katholiek standpunt analyseert, over het antoinisme: „Hoewel het in 1995 in het parlementaire verslag tussen de sekten staat, heeft het geen sektarische kenmerken.”[44] Vergelijkbaar hiermee besloot de Franse socioloog Régis Dericquebourg, die het antoinisme grondig bestudeerd had, dat deze religie geen sekte is: het „heeft geen totalitaire invloed op zijn leden, dicteert geen gedrag dat zij in de wereld moeten aannemen; het is niet exclusief [en] staat niet vijandig tegenover sociale stelsels”.[45]

Shri Ram Chandra Mission

Het parlementaire verslag voerde ook de Shri Ram Chandra Mission aan. Dit werd bekritiseerd door de advocaat Lawrence Hincker, die zei dat „dit systeem van meditatie, genaamd Sahaj Marg, leidt niet tot een leven, afgescheiden van de wereld. Het integreert alle menselijke aspecten, zij het fysiek, mentaal of spiritueel, zonder aanklacht of soberheid of boete of zelf-ontkenning”.[46] Volgens de socioloog Bruno Étienne, deskundige in verband met religieus-sociale vragen, publiceert de SRCM boeken zoals alle andere groepen, maar doet niet aan zieltjeswinnerij en werd nooit veroordeeld: „Het is voor ons helemaal een NRB (nieuwe religieuze beweging), moderne religieuze groep, hoewel gebaseerd op een oude traditie, en onderworpen aan serieuze argumenten die door anderen naar voor werden gebracht die er meer kennis van hebben, begrijpen wij niet waarom deze bekritiseerd wordt op de lijst van de verdoemden.”[35] Raphaël Liogier, directeur van het Observatorium van het Religieuze, en professor aan het Institut d'Études Politiques in Aix-en-Provence, zei dat hij niet begreep waarom een vereniging op de lijst van sekten stond die in India volledig erkend is.[47]

Rapporten van diverse gouvernementele instellingen

België
 • A. Duquesne en L. Willems (rapporteurs), Verslag Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen – Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1997
Duitsland
Frankrijk
Europa
Nederland
Verenigde Staten van Amerika

Verwijzingen