Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Johanna Beatrix van Sytzama

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Johanna Beatrix van Sytzama geboren op Meckemastate in Kollum in 1657 - overleden in Hallum op Feytsmastate op 31 mei 1722, begraven in de kerk van Kubaard, dochter van Douwe van Sytzama en Foeck van Eysinga.

Zij trouwde ca. 1684 met Berent Heinrich van Voss Thoe Beesten (ca. 1655 – Brussel 29 september 1709). Hij was eigenaar van het landgoed ("goet") Beesten in het graafschap Lingen en kapitein van een compagnie Fries voetvolk. Bij een van de belangrijkste veldslagen van de Spaanse Successieoorlog, de Slag bij Malplaquet, raakte hij gewond. Aan deze verwondingen is hij, enige dagen later, in Brussel overleden.

Bij Raadsbesluit van 19 juli 1972 zijn in Kollum naar Berent Heinrich van Voss Thoe Beesten, met een knipoog naar Van den vos Reynaerde meerdere straten vernoemd.[1] Het gezin van Voss thoe Beesten bewoonde de vroegere Meckama-state. De Meckamabrug in de gemeente Kollumerland geeft toegang tot het gebied Vosselanden.

Op de Meckemastate werden de volgende kinderen geboren:

  • Georg Friedrich van Voss Thoe Beesten, geboren in 1697, trouwde met Anna Elizabeth van Burmania. Georg Friedrich verkrijgt de Meckemastate na het overlijden van zijn zuster.
  • Beatrix van Voss Thoe Beesten, zij erfde:
bij testament van 21 juli 1708 de zathe en landen, gelegen onder Collum, (Meckama-state genaamd), bij haar Ed. Ouders bewoond en gebruikt, met andere landen daaronder tegenwoordig behoorende, mitsgaders de geregtigheid van de stoel en kelder in de kerk tot Collum, sampt grondpachten daertoe en aanbehoorende naliet.[2]

Literatuur en bronnen

  • J. Israel The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806. 1995, Clarendon Press, ISBN 0-19-873072-1
  • M.G.J. van der Linden, "Een glorieuse doch seer sanglante bataille". Malplaquet (1709)

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties