Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Jan Deckers

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Deckers doceert en onderzoekt bio-ethiek aan de universiteit van Newcastle. Zijn werk draait vooral rond vier pijlers: dierenethiek; de ethiek van de menselijke voortplanting en het embryonaal onderzoek; de genetica en de bio-ethische theorie.

Dierenethiek

Deckers heeft talloze artikelen in de dierenethiek gepubliceerd, vooral over de ethische kwesties in verband met de menselijke consumptie van dierlijke produkten.[1] Dit onderwerp wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken, inclusief de veroorzaaking van schade aan dieren, de aantasting van het milieu, de klimaatverandering, en de opkomst en de verspreiding van zoönosen (ziekten die zich van niet-menselijke naar menselijke dieren kunnen verspreiden). Meer recent werk engageert zich ook met de ethiek van kweekvlees en met de idee van het creëren van dieren die een verminderde gevoeligheid aan pijn bezitten, waar Deckers een conferentie over deze thema’s leidde.

Terwijl hij erkent dat de consumptie van dierlijke producten een belangrijk menselijk gezondheidsprobleem vormt, benadrukt Deckers ook dat er situaties zijn waarin de consumptie van dierlijke producten goedgekeurd moet worden om de menselijke gezondheid te beschermen. Als een speciesist stelt Deckers dat de menselijke gezondheid van cruciaal belang is in de kwestie of en wanneer dierlijke producten geconsumeerd mogen worden. Het resultaat is een theorie die het ‘gekwalificeerd moreel veganisme’ genoemd wordt, welke geassocieerd wordt met een politiek doel: het veganistisch project. De meest uitgebreide verdediging van deze theorie is het boek 'Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned?'[2]

Het boek is kritisch over andere schrijvers, bijvoorbeeld Alasdair Cochrane, Gary Francione, Martha Nussbaum en Peter Singer, en heeft meer gemeen met de standpunten van schrijfsters als Alice Crary, Melanie Joy en Marti Kheel. Zijn voornaamste originaliteit ligt in de centrale rol die het ‘animalisme’ (een verlenging van het speciesisme) speelt in het gekwalificeerd moreel veganisme. Deze positie bevraagt de consumptie van dierlijke producten, inclusief het verbruik van dieren die natuurlijk of per ongeluk sterven, in vele maar niet alle situaties. Een goede menselijke gezondheid vraagt niet alleen om een aanname van het speciesisme, zo stelt Deckers, maar ook dat we een prima facie plicht beamen om de autonome capaciteiten van alle natuurlijke entiteiten veilig te stellen waarbij deze (ontologische) kijk op de wereld geïnspireerd is door het denken van Alfred North Whitehead. In het licht van deze theorie wordt de consumptie van kweekvlees ook bevraagd, evenals projecten die gericht zijn op het genetisch manipuleren van dieren voor landbouwdoeleinden.

Veganistisch diëten hebben veel kritiek gekregen. Ze zouden bijvoorbeeld de mens van de natuur vervreemden (Michael Pollan) en de menselijke voedselzekerheid en duurzaamheid in gevaar brengen (Simon Fairlie).[3] Deckers oordeelt dat deze kritieken in sommige gevallen gegrond zijn, maar dat veganistische diëten in vele situaties eigenlijk superieur zijn tegenover andere diëten. De appendix van het boek beargumenteert op voedingswetenschappelijke basis dat een veganistisch dieet voedzaam en zelfs beter kan zijn in vergelijking met andere diëten.

In haar encyclopedisch artikel beschrijft Mancilla Deckers’s pleidooi voor een gekwalificeerd moreel veganisme als 'een innovatieve verdediging van het veganisme' om wille van de interesse in het maximaliseren van positieve globale gezondheideffecten, en om wille van de primaire aandacht die geschonken wordt aan het beschermen van de gezondhied van morele agenten. Ze argumenteert dat Deckers’s aandacht voor de holistische menselijke gezondheid een morele zorg met de menselijke consumptie van dieren die natuurlijk of per ongeluk sterven op de kandelaar plaatst, een zaak die bijna volkomen verwaarloosd is door andere schrijvers in de dierenethiek.[4]

De ethiek van de menselijke voortplanting en het embryonaal onderzoek

Deckers is één van de weinige hedendaagse filosofen die een tamelijk sterke pro-life houding aanneemt in het debat over het embryo-onderzoek en abortus zonder dit vanuit een religieuze overtuiging te beargumenteren. Na het debat in het Parlement van Westminster over het gebruik van embryonale stamcellen en over het klonen geanalyseerd te hebben, alsmede de wet over abortus in Groot-Brittannië, heeft hij gepleit voor juridische hervormingen om het embryonaal onderzoek dat de vernietiging van mensenlevens veroorzaakt te verbieden.[5]

In het debat over abortus heeft Deckers betoogd dat abortus veel meer moet worden beperkt dan momenteel is toegestaan in de meeste rechtsgebieden, onder meer door Judith Jarvis Thomson’s gedachte-experiment van de violist te bespreken. In een artikel met de titel ‘The right to life and abortion legislation in England and Wales: A proposal for change’ pleit Deckers voor een radicale herziening van de wet op abortus in Engeland en Wales.[6]

Genetica

In zijn artikel ‘Are scientists right and non-scientists wrong? Reflections on discussions of GM’ analyseert Deckers de standpunten van wetenschappers en niet-wetenschappers tegenover de genetische manipulatie, waaruit blijkt dat vele wetenschappers de bezorgdheid van diegenen die zich beroepen op het concept van ‘het onnatuurlijke’ in discussies over de genetische manipulatie kleineren.[7] Meer recent werk gaat over de betekenis en de morele zin van het (on)natuurlijke, waar Deckers onder inspiratie van Alfred North Whitehead’s teleologisch begrip van natuurlijke entiteiten stelt dat het concept van het onnatuurlijke zowel betekenis als moreel belang heeft in discussies over de genetische manipulatie. Tegelijk is zijn (ontologisch) begrip van de wereld kritisch tegenover het denken van Whitehead doordat Deckers de opvatting dat het heelal een teleologische entiteit is afwijst.[8] Deckers ontwikkelde ook een gecontextualiseerde casus in de menselijke genetica als een pedagogisch hulpmiddel voor de Higher Education Academy.[9]

Bio-ethische theorie

Het concept van de GHI (Globale Gezondheidsimpact – ‘Global Health Impact’) speelt een centrale rol in de bio-ethische theorie van Deckers. De GHI is een meeteenheid die de effecten van het menselijk handelen evalueert op de gezondheid van alle biologische organismen. De theorie wordt geïntroduceerd in een artikel waarin Deckers stelt dat de negatieve GHIs van vele mensen die vandaag de dag leven in strijd zijn met het recht op gezondheidsbescherming van toekomstige generaties.[10] Daarom wordt betoogd dat vele mensen hun negatieve GHIs moeten verlagen, zodat ze hun eerlijk aandeel niet overschrijden. In later werk stelt Deckers echter dat de menselijke plicht om negatieve GHIs te minimaliseren gelijkstaat met een plicht om positieve GHIs te maximaliseren. Deze plicht de holistische gezondheidszorg te behartigen is de onvoorwaardelijke plicht die alle handelingen van menselijke morele agenten moet onderbouwen.[11]

In het meta-ethische debat over de geldigheid van morele uitspraken aanvaardt Deckers noch het moreel absolutisme noch het moreel relativisme, maar een positie die hij beschouwt als het enig alternatief en dat hij omschrijft als het Pyrrhonisch moreel scepticisme (een positie die is geïnspireerd door de filosofie van Pyrrho).[12]

Overig werk

In een hoofdstuk over ‘Fairness in Newcastle: Theory and Practice’, engageert Deckers zich met een rapport van de Newcastle Fairness Commission, gepubliceerd in 2012, dat beoogde om enkele principles in verband met de eerlijkheid uiteen te zetten om betere beslissingen te nemen in Newcastle City Council en in andere instellingen in deze stad.[13] De Commission had als voorzitter de vice-kanselier van Newcastle University, de organisatie die Deckers navorst in zijn onderzoek over de oneerlijkheid binnen organisaties. Terwijl Deckers het feit dat de universiteit in kwestie het voorstel van de Commissie aangenomen heeft om elk personeelslid aan het tarief een ‘living wage’ te betalen toejuicht, pleit het hoofdstuk voor meer egalitaire loonstructuren binnen de universiteit alsook in andere relatief grote organisaties. Andere veel voorkomende symbolen die hiërarchische differentiaties uitdrukken, bijvoorbeeld het gebruik van professionele titels, worden ook bevraagd vanuit zijn egalitair ethos. Deckers heeft ook geschreven over de ethiek van het huwelijk, waar hij het grotendeels akkoord is met de positie van Elizabeth Brake, ook al is hij minder ingenomen met het systeem van John Rawls.[14][15]

Academische erkenning

Deckers verkreeg de ‘Honourable Mention 2004 Mark S. Ehrenreich Prize for Healthcare Ethics Research’ van de International Association of Bioethics and the Pacific Center for Health Policy and Ethics at the University of Southern California voor zijn artikel ‘UK Legislation on Embryo Research, Justified or Not?’, dat gepresenteerd werd op het 7th World Congress of Bioethics, Sydney, November 2004.[16] Hij is een Associate Editor van het Journal of Bioethical Inquiry.[17] Hij is ook een expert voor ‘Bioethics Beyond Borders’, The Division of Ethics of Science and Technology, Sector for Social and Human Sciences, UNESCO.[18] In 2014 verkreeg Deckers een ‘Society and Ethics’ beurs om een conferentie te organiseren over ‘An ethical discussion of in-vitro meat and the production of flesh from animals with enhanced properties.’[19]

Geselecteerde werken

Boeken

Deckers J. Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned?, London: Ubiquity Press, 2016; doi: http://dx.doi.org/10.5334/bay

Artikels in wetenschappelijke tijdschriften

Deckers J. In Defence of the Vegan Project. Journal of Bioethical Inquiry 2013, 10(2), 187-195. doi: 10.1007/s11673-013-9428-9

Deckers J. Obesity, Public Health, and the Consumption of Animal Products. Ethical Concerns and Political Solutions. Journal of Bioethical Inquiry 2013, 10(1), 29-38. doi: 10.1007/s11673-012-9411-x

Deckers J. Could some people be wronged by contracting swine flu? A case discussion on the links between the farm animal sector and human disease. Journal of Medical Ethics 2011, 37(6), 354-356. doi: 10.1136/jme.2010.040089

Deckers J. Justice, Negative GHIs, and the Consumption of Farmed Animal Products. Journal of Global Ethics 2011, 7(2), 205-216. doi: 10.1080/17449626.2011.591815

Deckers J. Negative ‘GHIs’, the Right to Health Protection, and Future Generations. Journal of Bioethical Inquiry 2011, 8(2), 165-176. doi: 10.1007/s11673-011-9295-1

Deckers J. What Policy Should Be Adopted to Curtail the Negative GHIs Associated with the Consumption of Farmed Animal Products?. Res Publica 2010, 16(1), 57-72. doi: 10.1007/s11158-010-9117-z

Deckers J. Does the consumption of farmed animal products cause human hunger?. Journal of Hunger and Environmental Nutrition 2011, 6(3), 353-377. doi: 10.1080/19320248.2011.597836

Deckers J. The New EU Directive on the Use of Animals for Research and the Value of Moral Consistency. Journal of Bioethical Inquiry 2012, 9(4), 377-379. doi: 10.1007/s11673-012-9400-0

Deckers J. Should Whiteheadians Be Vegetarians? A Critical Analysis of the Thoughts of Whitehead, Cobb, Birch, and McDaniel. Journal of Animal Ethics 2011, 1(1), 80-92. doi: 10.5406/janimalethics.1.1.0080

Deckers J. Should Whiteheadians Be Vegetarians? A Critical Analysis of the Thoughts of Hartshorne and Dombrowski. Journal of Animal Ethics 2011, 1(2), 195-209. doi: 10.5406/janimalethics.1.2.0195 (author’s version at http://eprint.ncl.ac.uk/pub_details2.aspx?pub_id=154254)

Deckers J. Should the consumption of farmed animal products be restricted, and if so, by how much?. Food Policy 2010, 35(6), 497-503. doi: 10.1016/j.foodpol.2010.06.003

Deckers J. The right to life and abortion legislation in England and Wales: A proposal for change. Diametros 2010, 26, 1-22. URL: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam26deckersen.PDF

Deckers J. Vegetarianism, Sentimental or Ethical?. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2009, 22(6), 573-597. doi: 10.1007/s10806-009-9176-3

Deckers J. Are those who subscribe to the view that early embryos are persons irrational and inconsistent? A reply to Brock. Journal of Medical Ethics 2007, 33(2), 102-106. doi: 10.1136/jme.2006.016311

Deckers J. Why Eberl is wrong. Reflections on the beginning of personhood. Bioethics 2007, 21(5), 270-282. doi: 10.1111/j.1467-8519.2007.00553.x

Deckers J. Why two arguments from probability fail and one argument from Thomson’s analogy of the violinist succeeds in justifying embryo destruction in some situations. Journal of Medical Ethics 2007, 33(3), 160-164. doi: 10.1136/jme.2005.014167

Deckers J. Why current UK legislation on embryo research is immoral. How the argument from lack of qualities and the argument from potentiality have been applied and why they should be rejected. Bioethics 2005, 19(3), 251-271. doi: 10.1111/j.1467-8519.2005.00440.x

Deckers J. An analysis of the arguments underpinning UK embryonic stem cell legislation on the embryo’s status. Journal of Stem Cells 2007, 2(1), 47-62. URL: https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5525

Deckers J. Are scientists right and non-scientists wrong? Reflections on discussions of GM. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2005, 18(5), 451-478. doi: 10.1007/s10806-005-0902-1

Deckers J. Christianity and Ecological Ethics: The Significance of Process Thought and a Panexperientialist Critique of Strong Anthropocentrism. Ecotheology 2004, 9(3), 359-387. doi: 10.1558/ecot.9.3.359.59073

Deckers J. Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law; by Elizabeth Brake. Journal of Applied Philosophy 2014, 31(4), 442-444. doi: 10.1111/japp.12086

Hoofdstukken in boeken

Deckers J. Fairness in Newcastle: Theory and Practice. In: Davoudi,S;Bell,D, ed. Justice and fairness in the city. A multi-disciplinary approach to ‘ordinary’ cities. Bristol: Policy Press, 2016, pp.249-264. URL: https://policypress.co.uk/justice-and-fairness-in-the-city#book-detail-tabs-stison-block-content-1-0-tab0

Deckers J. An Analysis of the Arguments Underpinning UK Embryonic Stem Cell Legislation on the Embryo’s Status. In: Koka, PS, ed. Stem Cell Research Progress. New York: Nova Science Publishers, 2008, pp.59-80 (reprint).URL: https://books.google.co.uk/books?id=NSFMJTbl9NYC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=deckers+jan+ethics&source=bl&ots=XOytpI4NKx&sig=fj_cvXv1OVnvnZgMsiN4ffVUuPY&hl=en&ei=IprHSsjOHdWJ4QbKnKjHAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q=deckers%20jan%20ethics&f=false

Deckers J. Justice, negative GHIs, and the consumption of farmed animal products. In: Schönfeld, M, ed. Global Ethics on Climate Change: The Planetary Crisis and Philosophical Alternatives. Oxon, UK: Routledge, 2013, pp.77-88 (reprint). URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449626.2011.591815?journalCode=rjge20

Externe verwijzingen

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º Voor een overzicht, zie [1]
 2. º Deckers J. Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned?, London: Ubiquity Press, 2016; [doi: http://dx.doi.org/10.5334/bay]
 3. º Fairlie S. Meat: A Benign Extravagance, East Meon: Permanent Publications, 2010.
 4. º Mancilla, A. Moral Veganism. In: P. Thompson and D. Kaplan (eds.). Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, second edition. Springer International (forthcoming).
 5. º Deckers J. An analysis of the arguments underpinning UK embryonic stem cell legislation on the embryo’s status. Journal of Stem Cells 2007, 2(1), 47-62. URL: [2] (versie van auteur op [3].)
 6. º Deckers J. The right to life and abortion legislation in England and Wales: A proposal for change. Diametros 2010, 26, 1-22. URL:[ http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam26deckersen.PDF].
 7. º Deckers J. Are scientists right and non-scientists wrong? Reflections on discussions of GM. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2005, 18(5), 451-478. doi: 10.1007/s10806-005-0902-1(versie van auteur op [4].)
 8. º Deckers J. Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned?, London: Ubiquity Press, 2016, section 2.11.[doi: http://dx.doi.org/10.5334/bay].
 9. º https://www.heacademy.ac.uk/resource/genetics-contextualised-scenario
 10. º Deckers J. Justice, Negative GHIs, and the Consumption of Farmed Animal Products. Journal of Global Ethics 2011, 7(2), 205-216. doi: 10.1080/17449626.2011.591815
 11. º Deckers J. Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned?, London: Ubiquity Press, 2016, introduction [5]
 12. º Deckers J. Are those who subscribe to the view that early embryos are persons irrational and inconsistent? A reply to Brock. Journal of Medical Ethics 2007, 33(2), 102-106. doi: 10.1136/jme.2006.016311(versie van auteur op [6].)
 13. º Deckers J. Fairness in Newcastle: Theory and Practice. In: Davoudi,S;Bell,D, ed. Justice and fairness in the city. A multi-disciplinary approach to ‘ordinary’ cities. Bristol: Policy Press, 2016, pp.249-264. URL: https://policypress.co.uk/justice-and-fairness-in-the-city#book-detail-tabs-stison-block-content-1-0-tab0
 14. º Deckers J. Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law; by Elizabeth Brake. Journal of Applied Philosophy 2014, 31(4), 442-444. doi: 10.1111/japp.12086.
 15. º Brake, E. Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law. Oxford University Press, 2012.
 16. º http://weblaw.usc.edu/centers/paccenter/winners.cfm
 17. º http://www.springer.com/medicine/journal/11673?detailsPage=editorialBoard
 18. º http://www.duq.edu/academics/schools/liberal-arts/centers/center-for-healthcare-ethics/bioethics-beyond-borders/global-network/resource-experts-list/res-exp-europe
 19. º https://wellcome.ac.uk/funding/managing-grant/grants-awarded: zie ref. 104137/Z/14/Z in ‘Grants awarded by the Wellcome Trust from 1 October 2000 to 30 September 2015’.
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow