Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Herstel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Doorverwijzing
Herstel kan verwijzen naar:
  • Wederoprichting, wederopbouw.
  • Opheffing van aangedaan onrecht enz.
  • Genezing, beter worden, beterschap, inzake de gezondheid.
  • Terugkeer tot vroegere, goede, bloeiende, krachtige toestand / staat (bijvoorbeeld : van koersen).
  • Reparatie van iets dat kapot is, zoals het naaien van kleding, of de reparaties aan een auto.
  • Het herstel van verkeerd uitgesproken / bedoelde uitspraken (meestal aaneensluitend).

Zie ook Neergang.


Zoals bij een woonhuis, waarbij achterstallig onderhoud meestal herstelt kan worden door timmer- en schilderwerk, kan iemand meestal ook weer herstellen (te boven komen), door zelf actie te ondernemen (initiatieven tonen), zonodig hulp te vragen en te aanvaarden, alsook alle roerende of onroerende middelen te benutten, welke het herstel bespoedigen. Helaas heeft de mens sommige geneeskundige factoren (nog) niet onder controle, wat niet weg neemt dat er desondanks veel te voorkomen is, en zelfs weer te verbeteren. Aangaande ons leefmilieu en de opwarming van de Aarde is het nogal laat tot ons mensen doorgedrongen dat het herstellen van onze planeet momenteel een noodzaak is geworden. Jammerlijk heeft de egocentrische aard van de meeste mensen tot gevolg dat veel partijen van de wereldbevolking zich niet als onderdeel zien van onze natuur als geheel en de inbegrepen mensheid als geheel

Psychisch herstel

Herstel heeft in de psychiatrie verschillende betekenissen. In de psychiatrie wordt vanuit verschillende invalshoeken hulp geboden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinisch herstel, sociaal herstel en persoonlijk herstel.

Men spreekt over behandeling als men gericht is op klinisch herstel. Bij behandeling veronderstelt men een stoornis en werkt men toe naar het terugdringen van die stoornis en naar verminderen van de symptomen.

Men spreekt over rehabilitatie als niet de behandeling van de stoornis centraal staat, maar de gevolgen van de stoornis op het functioneren in het dagelijkse leven. Rehabilitatie richt zich op het vergroten van het activiteitenrepertoire en op participatie.

De herstelbenadering die gericht is op persoonlijk herstel benadrukt de eigen ervaring van de persoon om wie het gaat en op het benutten van die ervaring.


Fysiek herstel

Naast psysch herstel is ook herstel van spieren, boten en andere delen van het fysiek lichaam mogelijk, maar meestal denkt men aan kinisch herstel, maar sociaal herstel en persoonlijk herstel is ook mogelijk. En juist het persoonlijk herstel is een belangrijk onderdeel, dat niet vergeten dient te worden. Je kunt wel het repareren, maar als de wil of acceptatie er niet is, dat blijft het wel lekken. Je moet wel ingeloven dat het mogelijk is. Ook is het nuttig om reele doelen te stellen. Herstel naar de oude situatie is mogelijk, maar als daarvoor niet kon piano spelen, door dat vingers miste zal er toch iets meer moeten gebeuren door simpelweg een extra vinger er bij zetten. Zo zijn er stukken voor pianisten met meer dan 10 vingers, maar alleen iemand die geboren is kan met meer dan 10 vingers kan dat spelen. Er is meer dan fysiek herstel nodig, dan is een wonder nodig. Nu komen wonders voor en ook medische wonders, maar het irreeel om te hopen op een wonder. Soms is herstel naar minder dan 100% of acceptatie van verlies nodig. Meestal is herstel naar het gemiddelde of de standaard wel haalbaar. Dit heeft te maken, dat de behandeling gebaseerd is op de gemiddeld of zelfs de standaard situatie.

Nu zou je ook bij fysiek herstel kunnen spreken van rehabilitatie, maar dan spreek je meer over hoe je een fysieke beperking kunt verminderen met hulpmiddelen en overcompensatie waar door iemand ondanks de handicap toch mee kan doen in het normale leven. Denk dan aan een blades waardoor iemand weer op de zelfde snelheid mee kan lopen of zelfs rennen. Maar op het moment dat die zelfde persoon daar door sneller op dan de snelste in de groep, dan is geen sprake meer van herstel. Kortom net als bij herstel is overcompensatie of herstel naar beter dan hoogst haalbare voor het fysiek lichaam niet nuttig of wenselijk. En daardoor een theoretische mogelijkheid. En zal valse verwachtingen gaan creëren.