Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Hendrik Jan van Lummel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dierenrijk. No. 19. Vogels, Hoenderen

Hendrik Jan van Lummel (Amersfoort, 19 november 1815Utrecht, 18 september 1877) was een Nederlands onderwijzer, tekenaar en schrijver.

Hendrik Jan van Lummel was een zoon van de onderwijzer en huisschilder Hendrik van Lummel en Grietje Spijker. Hij trouwde op 30 november 1840 te Amersfoort met Maria Elisabeth Vergeer. Er werden elf kinderen geboren, negen zoons en twee dochters. Drie kinderen overleden op jonge leeftijd. Vier van zijn zoons waren later als onderwijzer werkzaam. De vader van Hendrik Jan van Lummel was schoolmeester aan de Hervormde Diaconieschool in Amersfoort.

Op zestienjarige leeftijd begon Hendrik Jan van Lummel zijn loopbaan als hulponderwijzer. Acht jaar later werd hij benoemd tot hoofd van de openbare lagere school in Houten en in 1848 volgde een benoeming tot hoofdonderwijzer aan de vierde hervormde diaconieschool in de stad Utrecht.

Van Lummel was vaderlandslievend en werkte vanuit het protestantisme. Deze beide elementen zijn ruim in zijn vele publicaties terug te vinden. Als jarenlang lid van de Vereeniging voor het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs speelde Van Lummel een voorname rol in de samenstelling van nieuwe schoolboekjes. Daarnaast stond hij niet het openbaar onderwijs voor en was qua christelijk onderwijs tegen banden met de overheid. Ook dienden volgens hem christelijke onderwijzers zich te onthouden van politieke activiteiten.

Buiten zijn artikelen in diverse organen maakte Van Lummel echter vooral naam met zijn schoolplaten. 48 schoolplaten werden uitgegeven vanaf 1857 bij uitgeverij Kemink & Zoon in Utrecht met de onderwerpen: bijbelse geschiedenis en aardrijkskunde. De tweede serie van 35 platen verscheen in 1862. In totaal maakte van Lummel ruim 150 platen verdeeld in vier series: In en om ons huis, Landbouw en veeteelt, In de dierenwereld en Handel en bedrijf. Van Lummel tekende al deze platen zelf en verzorgde ook het commentaar. Van het succes van zijn schoolplaten heeft hij echter maar kort kunnen genieten.

Na een ernstige ziekte overleed Hendrik Jan van Lummel in 1877.

Boeken van Hendrik Jan van Lummel

 • De wereld in 't klein voor de kleine wereld (1858) Kemink & Zoon Utrecht
 • De Smidsgezel van Utrecht (1865) Kemink & Zoon Utrecht
 • De Hopmansvrouw van Utrecht (1871) Kemink & Zoon Utrecht
 • De Bijlhouwer van Utrecht , Kemink & Zoon Utrecht
 • Het zegevierend Alkmaar (1897)
 • De Oranje stam (1874)
 • De oude en de nieuwe wereld (3 delen) 1874/75 A. Akkeringa Amsterdam
 • De St. Bartlomeusnacht voor drie honderd jaren Kemink & Zoon Utrecht
 • Met J.H. Sonstal: Jaarboeken van het Godsbestuur, Algemene Geschiedenis van de Schepping der aarde tot op onzen tijd. (1866)
 • Geïllustreerde Volkskalender voor het jaar 1877 Kemink & Zoon Utrecht
 • Nieuw geuzenliedboek (ed. H.J. van Lummel) (1874) uitgever Van Bentum

Literatuur

 • Marcus van Vaernewyck, De historie van Belgis (1574)
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900,
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1878 (1878)
 • F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
 • P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
 • K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
 • H.W.G.M Willems ,'Het hangt aan de muur en sticht. Beschavingsidealen in de negentiende eeuw en de schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel', De Negentiende Eeuw 20 (1996),p.185-192
 • J. Visser, Hendrik Jan van Lummel als opvoeder en onderwijsvernieuwer. Utrecht. 1978. Scriptie RUU.
 • E.J. Brill, "Levensbericht van H.J. van Lummel". Uit: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden, 1878.
 • A. Hallema, "Hendrik Jan van Lummel 1815-19 november-1965". Uit: Pedagogische Studiën, XLII, nr. 42.
 • Leen de Keijzer, "Hendrik Jan van Lummel (1815-1877)". Uit: Tussen Rijn en Lek (27) nr. 4-december 1993
 • Karin Loggen, Schoolstrijd en volksonderwijs in Utrecht, 1870-1890. Utrecht 1984. Scriptie RUU.
 • H. Reinders, Met het oog op den Heer: 150 jaar Marnixstichting. Bunnik, 1991.
 • Tentoonstelling De schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel. In: De School Anno. Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum.

Secundaire literatuur over Hendrik Jan van Lummel

 • L.A. Hissink, ‘De Aarde, zooals zij er uitziet; van (door?) Fr. Gerstäcker. Een leesboek voor de scholen.(;) vertaald door H.J. Lummel, met een kaartje. Utrecht, Kemink en Zoon, 1859. 12vo. 112 blz., Prijs 30 Cents (cent?).’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1860 (1860)
 • P.J. Cosijn, Gualtherus Jacob Dozy, C. Duymaer van Twist, Johannes Hoek, H.M.C. van Oosterzee, Bernardus Gertrudes de Vries van Heyst en Johannes Worp, ‘Binnenlandsche letterkunde.Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
 • Charles Boissevain, ‘Geuzenliederen.’ In: De Gids. Jaargang 1872 (1872)
rel=nofollow