Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Grootschalige geneeskundige bijstand

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf GGB)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het protocol Grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) kan worden geactiveerd bij een groot incident met meerdere slachtoffers waarbij afstemming en bijstand noodzakelijk is.

Het protocol

Het protocol bestaat uit meerdere onderdelen. Deze zullen kort worden toegelicht:

Interne opschaling RAV

Vrij ambulancepersoneel kan worden opgeroepen en zich melden bij de posten. Hierdoor kunnen extra ambulances worden ingezet. Dit gaat via Nowtice, een systeem wat groepen of personen kan oproepen om te komen naar de opkomstlocatie.
Opschaling intern kan volgens drie kleuren: geel, oranje en rood.

Geel: operationele leiding op straat. Deze wordt vervuld door de OvD-G.
Oranje: operationeel-tactische leiding van interne processen (continuïteit, personeelszorg, PR of BHV). Deze wordt vervuld door een dienstdoend leidinggevende, die contact heeft met de ACGZ van de GHOR.
Rood: strategische leiding door de directeur RAV, die contact heeft met de DPG.

Ambulancebijstand

Bij andere regio’s uit de buurt worden ambulances gevraagd ter ondersteuning van de regio.

Noodhulpteams

Het Rode Kruis kan worden ingezet met zogenaamde noodhulpteams. Dit zijn teams die verzamelen en zorgen voor de verzorging van de lichtgewonde slachtoffers.

Logistieke bijstand

Vanuit een aantal punten kunnen benodigde materialen naar de rampplek worden vervoerd.
Het alarmeren van het aantal eenheden is ingedeeld in een alarmeringskaart. Bij invoering van de code in het systeem wordt automatisch de daar aan gekoppelde eenheden gealarmeerd.

Taakverantwoordelijken

Bij het GGB model is er binnen de RAV sprake van zogenaamde taakverantwoordelijken. Hierbij wordt ambulancepersoneel bepaalde taken gegeven voor het creëren van overzicht en het zo effectief mogelijk inzetten van het personeel.
De taakverantwoordelijken zijn als volgt ingedeeld:

Command and Control

De eerste ambulance ter plaatse is command and control. Het meest van belang is het krijgen van overzicht in de chaos, zodat door de meldkamer de juiste hoeveelheid aan personeel en materiaal kan worden ingezet. De command and control vormt als eerste een beeld van de rampplek. Vervolgens wijzen zij, bij aankomst van de volgende ambulances, een TV Triage, TV Treatment en TV Secundaire Triage aan. Zij doen dus als het ware de coördinatie op de rampplek.

TV Triage

De taakverantwoordelijke triage is belast met het uitvoeren van een eerst triage, het uitvoeren en/of uit laten voeren van een eerst inschatting hoe ernstig gewond de aanwezige personen op een rampplek zijn.

TV Treatment

Bepalen in afstemming met de C&C de locatie van de gewondenverzamelplaats en verdeel de capaciteit over het aantal gewonde personen. Verder bepaald deze persoon de volgorde van vervoer naar de ziekenhuizen in overleg met het eventueel aanwezige MMT.

TV Secundaire Triage

Deze taakverantwoordelijke houdt zich bezig met de tweede triage van de zogenaamde T3 slachtoffers, de lichtgewonden.

TV Transport

Deze persoon zit in de meldkamer. Deze persoon coördineert het vervoer van de gewonden naar de ziekenhuizen, met hierbij de contacten over de capaciteit die de ziekenhuizen aan kunnen. Door de buddy meldkamer wordt deze TV bijgestaan.

Landelijk Protocol Ambulancezorg

Bij crisissituaties waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen zijn afspraken gemaakt over de indeling van de gewonden. Dit is als volgt gedaan in het LPA , het Landelijk Protocol Ambulancezorg.

  • T1: ABC-instabiele patiënten

Onmiddellijk; het handelt om gewonden die onmiddellijk gestabiliseerd moeten worden

  • T2: ABC-stabiele patiënten

Urgent: gewonden hebben binnen 6 uur een chirurgische of geneeskundige behandeling nodig

  • T3: ABC-stabiele patiënten

Uitgesteld; minder ernstig gewonden van wie de behandeling zonden gevaar 6 uur kan worden uitgesteld.

  • T4: Afwachten;

Afwachten; gewonden met een zodanig ernstige conditie dat ze niet kunnen overleven ondanks de best mogelijke zorg en wier behandeling geneeskundige hulp zou onthouden aan patiënten die wel een kans hebben om te overleven.

Voor vervoer geldt dat gewonden op volgorde van prioriteit worden vervoerd. T4 wordt in de praktijk niet gebruikt, behalve bij extreme calamiteiten (b.v. aardbevingen) en in oorlogssituaties. Slechts op gezag van de DPG (Directeur Publieke Gezondheid) mag deze triage categorie ingesteld worden.

Zie ook

rel=nofollow