Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) werd opgericht om de Belgische regering bij te staan bij de uitwerking en uitvoering van beleidskeuzes inzake duurzame ontwikkeling. Het hangt af van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

Opdrachten

Als openbare dienst biedt het FIDO ondersteuning aan zijn stakeholders, hoofdzakelijk de andere federale administraties, bij het doorvoeren van een transitieproces naar een duurzame ontwikkeling. Deze ondersteuning wordt geconcretiseerd via:

Deze opdrachten impliceren:

 • samenwerking met andere federale overheidsdiensten en met de beleidsverantwoordelijken
 • het aanreiken van vernieuwende ideeën
 • interactie met de stakeholders zoals het maatschappelijk middenveld
 • proactieve deelname aan de beleidsprocessen op nationaal en internationaal niveau
 • de ontwikkeling van transversale instrumenten voor duurzame ontwikkeling

Organisatie

Het FIDO bestaat uit drie cellen die instaan voor de uitvoering van de hoofdactiviteiten van de dienst:

 • Strategie en planning: bereidt het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling voor en coördineert de opvolging van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling en van de Federale plannen voor Duurzame ontwikkeling, de opvolging van het internationale en Europese beleid, de opvolging van het gedeelte duurzame ontwikkeling van de regelgevingsimpactanalyse
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: neemt het initiatief tot projecten die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisaties willen stimuleren (milieubeheer, overheidsaankopen, voeding, evenementen, ISO26000, GRI)
 • Communicatie: houdt zich bezig met de communicatiestrategie van het FIDO en beheert de verschillende communicatiekanalen, opvolging van de gesubsidieerde projecten

Deze cellen staan onder toezicht van een directeur en transversaal ondersteund door het Management Office.

Historiek

Het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), dat werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 februari 2014 (gepubliceerd in het B.S. van 10 maart 2014), is de opvolger van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, die was opgericht om de verbintenissen die België in 2002 was aangegaan tijdens de wereldtop inzake duurzame ontwikkeling in Johannesburg, te realiseren. Het FIDO is een operationele dienst bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister]]. Dit betekent dat het Instituut een autonome dienst is met een eigen budget die operationele steun krijgt (voornamelijk voor personeelsbeheer, ICT en budget) van de diensten van de Kanselarij.

Belangrijke data

 • 1997 : De federale strategie voor duurzame ontwikkeling wordt vastgelegd in een wet die het federale beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling coördineert
 • 2000 : Goedkeuring van het eerste federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000 – 2004
 • 2002 : Oprichting van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO)
 • 2004 : Oprichting van de cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten
 • 2004 : Goedkeuring van het tweede federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling
 • 2005 : De federale regering beslist om het EMAS-milieubeheersysteem voor de federale overheidsdiensten te integreren
 • 2005 : Organisatie van de eerste federale Dag voor Duurzame Ontwikkeling bij de federale overheid
 • 2006 : Goedkeuring van het referentiekader “Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen (MVO) / maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI)” en later in hetzelfde jaar, van het actieplan MVO
 • 2007 : De DOEB-procedure (de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) wordt toegevoegd in de omzendbrief die de werking van de Ministerraad regelt.
 • 2009 : Goedkeuring van het federale actieplan voor duurzame overheidsopdrachten
 • 2010 : Wijziging van de wet van 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
 • 2010 : Duurzame organisatie van het Belgische voorzitterschap van de EU
 • 2011 : Eerste federale EMAS-benchmarking
 • 2011 : Pilootprojecten ISO 26000 binnen de federale overheidsdiensten
 • 2011 : Begin van de begeleiding Duurzame voeding in de federale personeelsrestaurants
 • 2013 : De federale regering keurt de langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling goed.
 • 2013 : Tweede federale EMAS-benchmarking
 • 2014 : De POD DO wordt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
 • 2014 : De DOEB wordt vervangen door de RIA (streeft hetzelfde doel na: de kwaliteit van het openbaar beleid verbeteren door van tevoren de potentiële gevolgen van het ontwerp op een brede waaier van domeinen te analyseren, zowel economisch als maatschappelijk en ecologisch, met toevoeging van enkele praktische nuances)
 • 2014 : Pilootproject duurzaamheidsverslaggeving op basis van GRI-4

Federale beleidsverantwoordelijken belast met duurzame ontwikkeling

 • 2014-heden : Marie-Christine Marghem (MR – MCC) - minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • 2013-2014 : Servais Verherstraeten (CD&V) - staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling
 • 2011-2013 : Steven Vanackere (CD&V) - minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling
 • 2007-2011 : Paul Magnette (PS) - minister van Klimaat en Energie
 • 2004-2007 : Els Van Weert (Spirit) - staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
 • 2003-2004 : Freya Van den Bossche (SP. A) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame ontwikkeling
 • 1999-2003 : Olivier Deleuze (ECOLO) : staatssecretaris voor Energie en Duurzame ontwikkeling
 • 1995-1999 : Jan Peeters (SP) : staatssecretaris voor Veiligheid en Leefmilieu

Externe link

Zoek op Wikidata

rel=nofollow