Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Dorp:Prentenhoek/School/Foto's uploaden/Beschikbare licenties

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat verklarende informatie over onze verschillende licenties. De meeste zijn gelijk aan die van de Wikimedia projecten, er zijn echter ook een paar uitzonderingen bij, zoals NietCommercieel en NietBewerken (nc en nd). Lees het rustig door voordat je gaat uploaden.

Beschikbare licenties

De versies 2.0 en 2.5 zijn Generic
De versie 3.0 en 4.0 zijn Unported
Daarom kan er geen gebruik meer worden gemaakt van één sjabloon voor elk type met een parameter. Sommige sjablonen lijken dus dubbel, maar zijn dit niet.

Het doel van de CreativeCommons is als volgt:

De Creatieve Commons licenties en tools creëren een evenwicht in het traditionele ‘alle rechten voorbehouden’ veld dat het auteursrecht heeft gecreëerd. De combinatie van onze tools geven iedereen van individuen tot grote organisaties en instituten een simpele en gestandaardiseerde manier om toestemming te verlenen om creatieve werken te gebruiken. De combinatie van onze gereedschappen en gebruikers vormt een groeiend en uitgebreid digitaal gemeengoed, een bron van materiaal dat kan worden gekopieerd, verspreid, aangepast en op worden voortgebouwd, allemaal binnen de grenzen van het auteursrecht.


Mededelingen
Voorheen was er geen mogelijkheid tot panoramavrijheid in België, waardoor het Atomium niet gepubliceerd mocht worden. Recent (2016) is deze wet veranderd, zodat FOP (freedom of panorama) ook in België mogelijk is.

Tot 2016 bestond geen panoramavrijheid in België; een rechthebbende kon zich verzetten tegen de publicatie van afbeeldingen van publiekelijk zichtbare werken zoals gebouwen. Pas 70 jaar na de dood van de bedenker verviel de algemene auteursrechttermijn en viel het werk vanaf dan in het publiek domein. Eind 2015 echter dienden leden van Open Vld, CD&V en N-VA een wetsvoorstel in om de panoramavrijheid in te schrijven in het Wetboek van economisch recht (artikel XI.190, 2/1°).[1] Deze vrijheid slaat wel enkel op werken die permanent in het openbaar domein aanwezig zijn en op afbeeldingen van het werk zoals het zich in de natuurlijke omgeving bevindt. Op 16 juni 2016 keurden de meerderheidspartijen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers dit wetsvoorstel goed. Er waren 42 tegenstemmen van de oppositiepartijen PS, sp.a, PVDA, cdH en DéFI. De leden van Ecolo en Groen onthielden zich. Tevens werd een amendement van de PS om dit te beperken tot puur niet-commercieel gebruik verworpen.[2] De wetswijziging van 27 juni 2016 werd gepubliceerd op 5 juli en trad in werking op 15 juli 2016.[3]


 1. º P. Ceysens; G. Smaers, V. Van Quickenborne, L. Dierick, P. Dedecker. Parlementair Document 54K1484 - Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2015-11-26) Geraadpleegd op 2016-06-18
 2. º Een selfie aan het Atomium? Het kan voortaan legaal. VRT Nieuws (2016-06-16) Geraadpleegd op 2016-06-18
 3. º 27 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid (1). Belgisch Staatsblad (2016-07-05) Geraadpleegd op 2016-07-16

Licenties

Algemene Licenties Algemene Licenties


Algemene Licenties Algemene Licenties Speciale sjablonen voor
België en Nederland
Speciale sjablonen voor
andere landen
Speciale licenties (Deel 1) Speciale licenties (Deel 2) Speciale licenties (deel 3) Speciale licenties (Deel 4)

Hieronder volgt een korte verklarende tekst over iedere licentie.

PD en Copyrighted free use

{{PD}} en {{Copyrighted free use}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hoofdartikel.png Voor meer informatie over PD (Publiek Domein) zie het artikel: Publiek domein

Voor specifieke uitleg kan je ieder sjabloon lezen. Onderaan worden de meest voorkomende PD-sjablonen kort verklaard.

CC-BY

{{Cc-by-2.0}}, {{Cc-by-2.5}}, {{Cc-by-3.0}} en {{Cc-by-4.0}} Zie ook: {{Attribution}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
© De auteursrechthebbende van dit bestand staat iedereen toe het voor willekeurig welk doel te gebruiken, mits de auteursrechthebbende correct met naam wordt genoemd.

Heruitgave, afgeleide werken, commercieel gebruik en alle andere vormen van gebruik zijn toegestaan. Zie ook: {{Cc-by-3.0}}

Naamsvermelding
CC BY

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleide werken te maken, zelfs voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend wanneer jij vermeld wordt als maker. Dit is de meest vrije licentie. Aangeraden voor de maximale verspreiding en gebruik van gelicenseerd materiaal.

CC-BY-NC

{{Cc-by-nc-2.0}}, {{Cc-by-nc-3.0}} en {{Cc-by-nc-4.0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.


Naamsvermelding-NietCommercieel
CC BY-NC

Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en uitsluitend als jij wordt vermeld als maker. Afgeleide werken hoeven niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid.

CC-BY-NC-ND

{{Cc-by-nc-nd-2.0}}, {{Cc-by-nc-nd-3.0}} en {{Cc-by-nc-nd-4.0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.


Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken
CC BY-NC-ND

Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze staat anderen alleen toe om jouw werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken.

CC-BY-NC-SA

{{Cc-by-nc-sa-2.0}}, {{Cc-by-nc-sa-3.0}} en {{Cc-by-nc-sa-4.0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.


Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
CC BY-NC-SA

Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang jij vermeld wordt als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

CC-BY-ND

{{Cc-by-nd-2.0}}, {{Cc-by-nd-3.0}} en {{Cc-by-nd-4.0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.


Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken
CC BY-ND

Deze licentie staat anderen toe het werk in zijn geheel te distribueren, zowel commercieel als niet commercieel, zolang het ongewijzigd is en jou vermeldt als de maker van het werk.

CC-BY-SA

{{Cc-by-sa-2.0}}, {{Cc-by-sa-2.5}}, {{Cc-by-sa-3.0}} en {{Cc-by-sa-4.0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Naamsvermelding-GelijkDelen
CC BY-SA

Deze licentie staat anderen toe om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. Deze licentie wordt vaak vergeleken met de ‘copyleft’ vrije en open source software licenties. Alle nieuwe werken gebaseerd op jouw werken hebben dezelfde voorwaarden, dus alle afgeleide werken mogen ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Deze licentie wordt gebruikt door Wikipedia en is aangeraden voor alle materialen die voordeel hebben bij integratie binnen Wikipedia of soortgelijke projecten.

CC-SA

{{Cc-sa}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

LET OP! Deze licentie is verouderd en kent slechts één versie van de licentie. Gelieve niet te gebruiken voor nieuwe werken.

Copyleft

{{Copyleft}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Auteursrechten vrijgegeven
Copyleft

Deze vrije en open source software licentie geeft anderen de vrijheid om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, om afgeleid materiaal te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle nieuwe werken gebaseerd op jouw werken hebben dezelfde voorwaarden, dus alle afgeleide werken mogen ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Copyleft zegt dat iedereen die de software verspreidt, met of zonder veranderingen, dient deze vrijheid, om verdere kopieën en afgeleid materiaal te maken, door te geven aan anderen. Copyleft garandeert dat elke gebruiker deze vrijheid heeft.

Cc0

{{Cc0}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Geen auteursrechten
No Copyright

De persoon die dit werk aan deze akte heeft verbonden geeft het werk aan het publiek domein af, door af te zien van al zijn of haar rechten op het werk. Dit geld voor de hele wereld onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, voor zover toegestaan ​​door de wet.

U kunt dit werk kopiëren, wijzigen, distribueren en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden, dit alles zonder toestemming te vragen.
Zie: creativecommons.org - cc0

GFDL

{{GFDL}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hoofdartikel.png Voor meer informatie over GPL zie het artikel: GNU-licentie voor vrije documentatie

Duo-GFDL-Cc-by-sa

{{Duo-GFDL-Cc-by-sa}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

GPL

{{GPL}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hoofdartikel.png Voor meer informatie over GPL zie het artikel: GNU-licentie voor vrije documentatie

De GNU General Public License of kortweg de GPL is een copyleftlicentie voor software, bedacht door Richard M. Stallman, die (in het kort) stelt dat je met de software mag doen wat je wil (inclusief aanpassen en verkopen), mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt. Concreet komt dat er op neer dat als je software die onder de GPL is gepubliceerd wilt verspreiden, je daar de broncode bij zult moeten doen. Deze broncode mag dan weer verder worden verspreid onder de GPL. Iedereen kan ervoor kiezen zijn of haar programma onder de voorwaarden van deze licentie te publiceren.

LAL, FAL, LFK

{{LAL}}, {{FAL}} en {{LFK}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hoofdartikel.png Voor meer informatie over LAL, FAL en LFK, zie het artikel: Vrije kunstlicentie

LGPL

{{LGPL}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Hoofdartikel.png Voor meer informatie over LGPL zie het artikel: GNU Lesser General Public License

Insigne

{{Insigne}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Dit is geen licentie, maar een verklaring dat het betreffende bestand een vlag, een wapen, een zegel of een ander officieel insigne is. Dit staat los van de auteursrechtelijke bescherming en daarom dient er een normale licentie bijgevoegd te worden. Dit sjabloon komt direct onder de licentie te staan.

PD-NL-gemeentevlag en -gemeentewapen

{{PD-NL-gemeentevlag}} en {{PD-NL-gemeentewapen}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Dit sjabloon wordt altijd geplaatst bij afbeeldingen van een vlag of wapen van een gemeente of een provincie in Nederland. Voor andere vlagen, zoals vlaggen van landen gebruik je {{Insigne}}, plus een normale licentie.

PD-Vlaams-gemeentevlag en -gemeentewapen

{{PD-Vlaams-gemeentewapen}} en {{PD-Vlaamse-gemeentevlag}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Dit sjabloon wordt altijd geplaatst bij afbeeldingen van een vlag of wapen van een gemeente of een provincie in Vlaanderen. Voor andere vlagen, zoals vlaggen van landen gebruik je {{Insigne}}, plus een normale licentie.

PD-OpenClipart

{{PD-OpenClipart}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

{{PD-ineligible}}, {{PD-shape}}, {{PD-signature}} en {{PD-textlogo}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Niet geëigend voor auteursrecht
Ineligible for Copyright
 • Dit sjabloon wordt gebruikt bij afbeeldingen die volledig bestaan uit informatie dat gemeenschappelijk eigendom is en geen origineel auteurschap bevat. Dit wordt gebruikt bij afbeeldingen die niet kwalificeren om er auteursrechten op te claimen. Dat kan zijn bij afbeeldingen van eenvoudige figuren, zoals een vierkant, een cirkel, een driehoek, een letter, een enveloppe, etc.

PD-old-70 en PD-old-100

{{PD-old-70}} en {{PD-old-100}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
Geen auteursrecht
No copyright
 • {{PD-old}} en {{PD-oud}} verwijzen naar {{PD-old-70}}.
 • Dit werk is in het publiek domein in die landen met een copyright voor de duur van het leven van de auteur plus 70 of 100 jaar of minder.
 • Van dit werk is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, wijzigen, verspreiden,en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Er kunnen echter wel enkele restricties bestaan. Zie voor meer informatie: Public Domain Mark 1.0

LET OP:
Onder aan het sjabloon staat: You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Dit is niet naar het Nederlands vertaald, aangezien dit alleen geld voor gebruikers uit de Verenigde Staten van Amerika. Voor ons project is deze extra licentie niet nodig, je mag het echter als service er wel bij plaatsen, maar het is niet verplicht.

PD-self

{{PD-self}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Dit sjabloon geeft aan dat jij een eigen werk in het publieke domein plaatst. Iedereen mag je werk kopiëren, bewerken, verspreiden, commercieel gebruiken, afgeleide werken maken, zonder naamsvermelding, zonder enige restricties.

Trademark

{{Trademark}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Deze tekst of afbeelding bevat materiaal dat mogelijk beschermd wordt door het merkenrecht in één of meer rechtsgebieden. Zorg dat u hebt vastgesteld dat u de content volgens het voor u geldende recht kunt inzetten. U bent verantwoordelijk voor het eventueel inbreuk maken op een merk van iemand anders.

  Dit betekend dat deze afbeelding een geregistreerd merk is, en daardoor enkele beperkingen kan hebben.

Dit is een informatief sjabloon en niet een licentie. Een normale auteursrechtensjabloon dient te worden toegevoegd.

Wikisage

{{Wikisage}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

Copyright-user

{{Copyright-user}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.
 • Het gebruiksrecht van deze afbeelding is uitdrukkelijk voorbehouden aan Wikisage. Dit bestand is door {{{1}}} op Wikisage geüpload, uitsluitend ter ondersteuning bij artikelen die bij het onderwerp van deze afbeelding horen. Het auteursrecht op deze content rust niet bij Wikisage, maar bij de partij die de afbeelding uploadde. Deze afbeelding mag daarom niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.