Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Chemisch Dispuut Leiden

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Chemisch Dispuut Leiden is de studievereniging voor studenten Scheikunde, Sustainable Molecular Science & Technology en Molecular Science and Technology aan de Universiteit Leiden. Het CDL werd opgericht op 20 mei 1926. Momenteel heeft het Chemisch Dispuut Leiden circa 510 leden.

Geschiedenis

Het Chemisch Dispuut Leiden wordt op 20 mei 1926 door twintig doctoraalstudenten scheikunde opgericht onder de naam Physisch Chemisch Dispuut. Eerstejaarsstudenten waren uitgesloten van lidmaatschap en vrouwen hadden slechts zeer beperkte rechten binnen de vereniging.

De eerstejaarsstudenten leggen zich niet neer bij de uitsluiting en richten in 1932 in samenwerking met Prof. dr. Ehrenfest het eerstejaarsdispuut Physichem op. Het Physisch Chemisch Dispuut en Physichem fuseren als de faculteit Scheikunde opgaat in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De chemici erkennen dat zij verenigd sterker zullen staan binnen de faculteit en op 5 februari 1940 is het Chemisch Dispuut Leiden een feit.

Kort daarna wordt de vereniging stilgelegd in verband met de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog leeft de vereniging weer op en in 1958 worden enkele subdisputen opgericht. Onder leiding van een ouderejaarsstudent houden groepjes eerste- en tweedejaars zich bezig met een bepaald gebied binnen de scheikunde.

De daarop volgende jaren nam het animo voor de subdisputen en de tot dan toe frequent gehouden lezingen af. Hiervoor in de plaats kwamen de uitgebreid gevierde lustra, studiereizen en uitwisselingen.

Tegenwoordig is het CDL niet meer weg te denken uit het scheikundige leven van de studenten. Jaarlijks wordt in samenwerking met de studieverenigingen VCSVU en ACD uit Amsterdam en U.S.S. Proton uit Utrecht een symposium, genaamd het PAC Symposium, georganiseerd.

Activiteiten

De vereniging tracht haar leden te ondersteunen met activiteiten 'Ter Lering ende Vermaeck'. Om dit te bereiken organiseert het Chemisch Dispuut Leiden ieder jaar weer de volgende activiteiten:

 • Belgiëreis, voor alle tweedejaars
 • Borrels
 • Buitenlandreis, voor alle ouderejaars
 • Diesweek, met allerlei leuke activiteiten, lezingen en een barbecue.
 • Excursies, voor ouderejaars en major oriëntatie-excursies voor eerstejaars MST studenten
 • Feesten, vaak in samenwerking met andere studieverenigingen, bijvoorbeeld met half-zusje "Het Technologisch Gezelschap"
 • Introductieweekend, voor alle aankomende studenten MST, in samenwerking met het "Technologisch Gezelschap"
 • Lezingen, over allerlei onderwerpen die scheikundige kunnen boeien
 • PAC Symposium, in samenwerking met U.S.S. Proton, Amsterdams Chemisch Dispuut en VCSVU

Periodiek

Het Chemisch Dispuut Leiden brengt vier keer per jaar haar eigen periodiek uit genaamd Chimica acta Lugduni. Kopij en opmaak worden door de leden zelf gemaakt. Oplage van dit blad is 550 stuks.

Organisatiestructuur

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een vier tot zestal personen. Deze vertegenwoordigers van de vereniging worden ieder jaar op de Verkiezings-ALV gekozen door de leden van het CDL. Vervolgens krijgt het bestuur tijdens de zomer de tijd om zich voor te bereiden op het komende jaar en wordt het bestuur in september geconstitueerd tijdens de Wissel-ALV.

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties