Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Uit de geschiedenis van Wikimedia Nederland

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Borrelcoup)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Essay.jpg
Dit is een gebruikersessay geschreven door Gebruiker:Kapitein Zeiksnor en enkele anderen
Hoofdartikel.png Zie het artikel Uit de geschiedenis van Wikimedia Nederland (kwiki) voor een korte beschrijving over dit onderwerp

Bieren na de Wikimediavergadering op 5 maart 2006 in Den Bosch links Ronald Beelaard, rechts Lodewijk Gelauff
Oscar van Dillen feliciteert Lodewijk Gelauff na de laatste vergadering voor de oprichting (maart 2006). Links op de voorgrond Menno Cöne, rechts Ronald Beelaard
Het oprichtingsbestuur (18 juni 2006). Van links naar rechts penningmeester Menno Cöne, vice-voorzitter Ronald Beelaard, voorzitter Oscar van Dillen, secretaris Marjon Bakker en vice-secretaris Lodewijk Gelauff
De aanwezigen van de eerste ledenvergadering van Wikimedia-nl gehouden op 18 juni 2006 in Utrecht
Het bestuur vanaf 18 juni 2006. Van links naar rechts Elly Waterman, penningmeester Ronald Beelaard, voorzitter Oscar van Dillen, secretaris Marjon Bakker, vice-voorzitter Dries Declercq en vice-secretaris Lodewijk Gelauff. Oscar van Dillen werd op 8 december 2006 gekozen in de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation. Hij droeg op 6 januari 2007 de voorzittershamer over aan Elly Waterman en trad vervolgens op 21 januari 2007 als bestuurslid af.
Beelaard en van Dillen na algemene ledenvergadering van 6 januari 2007 in Utrecht
Wikimeet in Utrecht na de algemene ledenvergadering van 6 januari 2007. Op de voorgrond van links naar rechts Siebrand Mazeland, Oscar van Dillen en MoiraMoira. Eerste rij van links naar rechts Ronald Beelaard, CE, Meursault2004, Dries Declercq, Eve, Erwin85, Ciell, Lodewijk Gelauff, Jan-Bart, Steinbach en Erik Zachte. Achterste rij van links naar rechts Hay Cranen, Gerbennn, Menno Cöne, Ed de Jonge, Jeroenvrp, SanderSpek en IIVQ
Het bestuur vanaf 21 april 2007
Algemene ledenvergadering 29 maart 2008. Marco Swart (links op de foto) legt uit hoe het zit. Naast de tafel in paars truitje Elly Waterman, links op het puntje van zijn stoel Ronald Beelaard, naast hem zit Hay Cranen
Het Bestuur vanaf 29 maart 2008. Van links naar rechts Marjon Bakker, secretaris Hay Cranen, voorzitter Elly Waterman, penningmeester Ronald Beelaard en Lodewijk Gelauff

Wikimedia Nederland is een Nederlandse organisatie die in 2006 werd opgericht. Vanaf 1 mei 2012 is Sandra Rientjes de directrice van het Nederlandse chapter.

 • De doelstelling van de organisatie is:
  • het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie
  • het ondersteunen van de doelstellingen van de Wikimedia Foundation
  • het verrichten van alle handelingen en het aanwenden van meerdere middelen om haar doelstelling te verwezenlijken.

Oprichting vereniging en stichting

Een eerste bijeenkomst in september 2005 in Utrecht werd na een oproep op Wikipedia bezocht door vijftien personen, onder wie Oscar van Dillen, Ronald Beelaard, Lodewijk Gelauff, Menno Cöne, Marjon Bakker, Quistnix en Erik van den Muijzenberg. Er werd onder meer gesproken over de organisatievorm. Toen van Dillen de aanwezigen vroeg welke rechtsvorm de voorkeur had, gaf het merendeel een voorkeur voor een vereniging aan. Beelaard liet weten dat hij een stichting wou. Van Dillen, van den Muijzenberg en enkele anderen zeiden (nog) geen voorkeur te hebben.

Voor de goedkeuring om een stichting op te richten werd verwezen naar besluiten die genomen zouden zijn tijdens een tweede bijeenkomst op zondagmiddag 20 november 2005 in het ACU politiek cultureel centrum in Utrecht. Aanwezig waren acht personen onder wie Oscar van Dillen, Ronald Beelaard, Lodewijk Gelauff en Erik van den Muijzenberg. Van Dillen was voorzitter van de bijeenkomst en noemde als thema de noodzaak van de oprichting van een rechtspersoon. Beelaard wou graag een stichting met democratische invloed van de leden, van Dillen zag als bezwaar tegen een vereniging dat de leden hun personalia zouden moeten vrijgeven. Van den Muijzenberg vroeg zich af waar van Dillen dit op baseerde.

Van Dillen gaf aan dat in de plannen van Beelaard het bestuur teveel macht naar zich zou toetrekken; Beelaard meende echter dat in een stichting het bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft, wat volgens hem niet erg is omdat het bestuur nooit de gemeenschap zou schofferen; van den Muijzenberg gaf aan dat in de statuten voorzien zou moeten worden dat een bestuur hier wel toe in staat is. De rechtsvorm, stichting versus vereniging wordt als knelpunt benoemd.

Toen de financieën ter sprake kwamen, beargumenteerde Beelaard dat een stichting beter dan een vereniging in staat is fondsen te werven. De overige deelnemers waren niet overtuigd. Uiteindelijk bleek alleen Beelaard voorstander van een stichting, twee deelnemers wilden een vereniging met daarnaast een stichting voor fondsenwerving, de overige deelnemers voelden meer voor een vereniging. Van Dillen stelde voor te focussen op het oprichten van een vereniging op korte termijn, en het stichtingsmodel in de ijskast te houden. Besloten werd uiteindelijk een Vereniging Wikimedia Nederland op te richten. Het oprichten van een stichting werd aan de vereniging overgelaten.

Bij een derde bijeenkomst in december 2005 werd een oprichtingsbestuur samengesteld. Oscar van Dillen werd voorzitter, Ronald Beelaard vice-voorzitter, Marjon Bakker secretaris en Menno Cöne penningmeester.

Eind januari 2006 vond er een vierde bijeenkomst plaats. Van Dillen verzocht om eerstejaarsstudent scheikunde Lodewijk Gelauff als vice-secretaris aan het oprichtingsbestuur toe te voegen. Beelaard bleek al contact te hebben opgenomen met een notaris en liet weten dat er wellicht korting op het tarief te bedingen zou zijn wanneer Vereniging Wikimedia Nederland en Stichting Wikimedia Nederland gelijktijdig worden opgericht. Van Dillen wou hierover de afspraken in eerdere vergaderingen volgen: eerst de vereniging oprichten die op haar beurt de stichting zou oprichten. Beelaard zamelde geld in voor de oprichtingskosten van de rechtspersoon, de kosten zouden later bij Wikimedia Foundation gedeclareerd worden. Walter van Kalken bood zich aan als persvertegenwoordiger. Beelaard wou dit ook, en er werd besloten dat ze in onderling overleg de taken zouden verdelen.

De laatste vergadering voor de oprichting in maart 2006 werd bezocht door twaalf deelnemers, onder wie Oscar van Dillen, Ronald Beelaard en Lodewijk Gelauff. Beelaard presenteerde door een notaris opgestelde definitieve statuten voor vereniging en stichting. Hij stelde dat na overleg met de notaris bleek dat het gebruikelijker en eenvoudiger is een stichting door natuurlijke personen op te laten richten, niet door een rechtspersoon. Volgens Beelaard konden verder torenhoge notariskosten worden voorkomen door af te zien van eerder afgesproken voordracht en benoeming van bestuursleden. De link tussen beide rechtspersonen wordt in de statuten gevormd door een bestuurslid dat op voordracht van de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging benoemd wordt. Beelaards voorstel om beide organisaties gelijktijdig op te richten wordt aangenomen.

Commentaar over oprichting vereniging en stichting

 • "De vereniging is een farce en een facade. Ondanks dat alle informele peilingen uitwezen dat een ruime meerderheid voor een vereniging en tegen een stichting waren. Hebben Gebruiker:Oscar en Gebruiker:RonaldB een stichting opgericht. Dit betekend dat alleen de stichting daadwerkelijk de foundation zal vertegenwoordigen en de vereniging er slechts is om mensen voor te houden dat men democratisch mee mag doen. Terwijl zaken daadwerkelijk gaan gebeuren via de stichting. Ik weet dat dit via achteraf methodes is besloten. Ik ben daarvan ingelicht door enkelen die hierbij betrokken waren. Ik weet ook dat men een stichting wil omdat men wil voorkomen dat sommige wikipedianen die wel eens moeilijkheden veroorzaken verkozen worden tot het bestuur. Dit is ooit openlijk op IRC besproken geweest. In een stichting benoemd het bestuur immers het bestuur. Ik geef toe het is eigenbelang is dat ik dit nu pas naar buiten breng. Ik wordt immers sinds kort ook beschouwd te behoren tot de categorie van: wikipedianen die wel eens moeilijkheden veroorzaken. Ik heb dus wel een beetje boter op het hoofd. De vragen zijn dus: A) Waarom is er zowel een stichting als een vereniging opgericht? Dit is zonder precedent! B) De meeste mensen kozen voor een vereniging toen gevraagd in een peiling, waarom is de stichting er via een achterdeur toch gekomen? C) Waarom is RonaldB in het bestuur van beiden en oprichter van beiden? Ik twijfel na een skype gesprek met hem zeer aan zijn integriteit. Dit soort vragen heb ik ook al gestuurd aan Oscar maar die beantwoord email niet meer lijkt het. Link naar de peiling: 14 voor een vereniging, 2 voor een stichting! en een van de mensen die bij de vergaderingen was en het stichtingsbesluit betreurt en RonaldB dringt toch aan op stichting. Oscar weigert nog in de vergadering van januari maar hierna in de laatste vergadering in maart: het doordrammen van de stichting door RonaldB die nu zowel de stichting als de vereniging controleert." Walter van Kalken 14 april 2006


 • "Er is zowel een vereniging als een stichting opgericht, omdat het als stichting veel eenvoudiger is om (grote) subsidies te verkrijgen dan als vereniging. Maar er was duidelijke voorkeur voor een vereniging vanuit de gemeenschap. Ikzelf heb lang getwijfeld tussen het een en het ander, en uiteindelijk heb ik er mee ingestemd dat er twee rechtspersonen zouden komen. Beide rechtspersonen hebben dezelfde doelstelling." Marjon Bakker 14 april 2006


 • "Gezien de loop van de discussies in de vijf vergaderingen vraag ik mij af of hier sprake is van toeval of van boze opzet (zoals Waerth hierboven heeft gesuggereerd). Enige aanwijzingen voor 'boze opzet' zijn er wel. Maar eerlijk gezegd vind ik het belangrijker wat de inhoudelijke gevolgen zijn. Doordat er een relatie bestaat tussen vereniging en stichting (een van de bestuursleden van de Stichting wordt benoemd door de vereniging) en in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald dat de vereniging niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de projecten, terwijl die bepaling bij de Stichting ontbreekt, ligt het voor de hand om aan te nemen dat de Stichting wel verantwoordelijk is voor de inhoud. Gezien de gevoerde dicussie is dat iets waarvoor RonaldB ook uitdrukkelijk kiest. Ik vind dit een zeer serieus punt. Als ik de huidige situatie probeer te beoordelen als jurist dan is mijn voorlopige conclusie dat voor een derde, bij voorbeeld iemand die zich in zijn of haar eer voelt aangetast door de inhoud van een lemma, de Stichting Wikimedia Nederland verantwoordelijk is voor de inhoud van Wikipedia.nl. Zo iemand kan dan in kort geding de Stichting dagvaarden en eisen dat de Stichting wordt veroordeeld om een lemma te wijzigen. Als het betreffende lemma aantoonbaar onjuist is, danwel onnodig grievend (vul zelf een variatie in) dan maakt een dergelijke vordering een zeer goede kans. (Ik wijs b.v. op de procedure die kort geleden in Duitsland is gevoerd over een lemma betreffende een inmiddels overleden 'hacker'). Na een of twee van dergelijke veroordelingen zal het bestuur van de Stichting geneigd zijn om preventief te gaan handelen. Oftewel, het bestuur zal naar eigen inzicht de inhoud van lemma's gaan wijzigen en zonodig ook gaan beveiligen zonder dat de gemeenschap daarop nog echt invloed kan uitoefenen." Peter Boelens 15 april 2006


 • "Met diepe teleurstelling stel ik vast dat een groep gebruikers blijkbaar het gevoel heeft dat er onjuist wordt gehandeld, dat Wikipedia in gevaar wordt gebracht, dat er niet over zou zijn nagedacht. Ik vind met Ronald dat deze discussie eigenlijk in de nl.wikimedia-kroeg thuishoort. k zal even een linkje geven, zodat jullie het later makkelijker kunnen terugvinden. Een aantal gebruikers roept met elkaar om het harst om verantwoording afleggen. Er wordt nu ineens gespeurt naar fouten, nú ineens komt men tot leven, nu men bloed denkt te ruiken. Ja, nu is het wel makkelijk jagen ja. Ik ben hierdoor diep teleurgesteld. Maar dat doet verder niets af aan de discussie." Lodewijk Gelauf 16 april 2006


 • "Niet alleen de groei van wikipedia en andere wikimedia projecten, maar ook het realiseren van genoemde visie vraagt financiering. Geld, veel geld. Geld dat naar mijn stellige overtuiging ook te vinden is. Sterker nog: ik weet dat er geld is, om projecten te ondersteunen die informatie ontsluiting op het internet verbeteren. Dan heb je het over getallen met vele nullen. Om uit dit soort potten een graantje mee te kunnen pikken, heb je een stabiele organisatie (in de ogen van de geldschieters) nodig. Daar is de stichtingsvorm voor bedoeld. Die is nu eenmaal, binnen het Nederlandse rechtssysteem, de betere vorm om in de ogen van de geldschieter een kans te maken. Maar let wel: dit is noodzakelijk maar nog lang niet voldoende. Zo een stichting zal ook een reputatie moeten hebben. Er is dus wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Om die reden ben ik altijd voorstander geweest van de stichtingsvorm." Ronald Beelaard 16 april 2006


 • "Nadat we, om van het gezeur van RonaldB af te zijn, op 11 november hadden besloten dat de Vereniging Wikimedia Nederland ook een stichting zou oprichten - die zou volgens RonaldB beter in staat zijn fondsen te verwerven - is het RonaldB gelukt de door hem gewenste stichting langs ondemocratische weg op te richten, tegen de uitdrukkelijke wens van de wikianen in, en die tot belangrijkste organisatie te maken, die zelfs projecten zal starten die niet zo veel met Wikipedia en andere projecten van ons hebben te maken. Met andere woorden, RonaldB is onder de vlag van Wikimedia zijn eigen toko begonnen. Vreemd genoeg kennelijk met steuun van Oscar, die er in november 2005 nog zo tegen was, en die destijds de stichting in de ijskast wilde houden, en die nu overal een samenzwering lijkt te zien." Erik van den Muijzenberg 25 april 2006


 • "'Ik was erbij (op een afstand) toen de vereniging werd opgericht. Er was toen een hoop politiek gekonkel en er zijn een hoop achterkamertjesafspraken gemaakt om te voorkomen dat de vereniging in "verkeerde handen" kon komen. Dit geld ook voor als mensen een coup zouden willen plegen binnen de vereniging. Dan zegt de WMF gewoon ok wij erkennen de vereniging niet meer. Dit is indertijd expliciet gezegd." Walter van Kalken 15 mei 2015

Vereniging Wikimedia Nederland

De Vereniging Wikimedia Nederland, ook wel afgekort VWN, is een in 2006 opgerichte Nederlandse vereniging die zich tot doel heeft gesteld het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van – maar niet beperkt tot – internet, om deze informatie vast te leggen te bevorderen, en de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen te ondersteunen.

De vereniging doet bij het verwezenlijken van haar doelstellingen een beroep op haar leden en niet-leden. De aangesloten leden bepalen het beleid en zien toe op de correcte uitvoering ervan door het gekozen bestuur. Een van de middelen van de vereniging is het regelmatig beleggen van bijeenkomsten, die meestal ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Leden krijgen korting. De vereniging heeft de intentie om een verenigingsblad uit te gaan geven (in de toekomst ook fysiek).

De Vereniging zet zich in om contacten te leggen met instituten die datacapaciteit beschikbaar zouden kunnen stellen aan (een van de) Wikimedia-projecten. Hierdoor hoopt zij bij te kunnen dragen aan het ontsluiten van informatie. Ook het ontsluiten van externe financiële middelen, hetzij donaties hetzij subsidies, behoort tot de taken van de vereniging.

Stichting Wikimedia Nederland

Stichting Wikimedia Nederland (SWN) is een in 2006 opgerichte Nederlandse stichting die zich tot doel heeft gesteld:

 • het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van – maar niet beperkt tot – internet, om deze informatie vast te leggen;
 • het ondersteunen van de door de in Florida gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt meerdere middelen aanwenden om haar doelstelling te verwezenlijken.

De stichting werd opgericht door Ronald Beelaard en Oscar van Dillen, die bij de oprichting tevens tot enige bestuurders benoemd werden. De stichting wil meerdere middelen aanwenden om haar doelstelling te verwezenlijken, het stelt een algemeen doel na te steven en kan onafhankelijk opereren zonder dat zij instemming daartoe nodig heeft van derden of aan hen verantwoording dient af te afleggen.

Volgens Beelaard en van Dillen is de stichting opgericht ter ondersteuning van de Vereniging Wikimedia Nederland. Vanuit Wikipedia- en Wikimediagemeenschap was echter in vergadering en bij peiling aangegeven geen stichting, maar een vereniging te willen oprichten. De stichting kan zich volgens de initiatiefnemers bezig houden met het proberen te verkrijgen van een Europese subsidie. De verwachting van het stichtingsbestuur is dat een stichting meer kans maakt op subsidies dan een vereniging.

Aanvankelijk wilde men beide rechtspersonen (stichting en vereniging) als chapter erkend zien maar de foundation heeft alleen de vereniging als zodanig erkend. Volgens Ronald Beelaard zou een overeenkomst tussen de stichting en de foundation niet meer zijn dan een strikt zakelijke overeenkomst betreffende het gebruik van auteursrechterlijk beschermde logo’s e.d. Hij maakte (eind april 2006) bekend met een aantal niet nader genoemde collega bestuursleden sinds enkele maanden betrokken te zijn bij een aantal projecten die de Wikipedia-filosofie zouden omarmen.

""Geld, veel geld.""

Daar is volgens Beelaard geld voor nodig: „Geld, veel geld. Geld dat naar mijn stellige overtuiging ook te vinden is. Sterker nog: ik weet dat er geld is, om projecten te ondersteunen die informatie ontsluiting op het internet verbeteren. Dan heb je het over getallen met vele nullen. Om uit dit soort potten een graantje mee te kunnen pikken, heb je een stabiele organisatie (in de ogen van de geldschieters) nodig. Daar is de stichtingsvorm voor bedoeld. Die is nu eenmaal, binnen het Nederlandse rechtssysteem, de betere vorm om in de ogen van de geldschieter een kans te maken.

In 2011 gaf Oscar van Dillen een tweetal andere redenen voor oprichting van Stichting Wikimedia Nederland:

 • Als alternatief voor de vereniging als die niet zou blijken te werken.
 • Om te voorkomen dat er een andere organisatie deze handelsnaam zou gebruiken.

Van Dillen zei (2011) de afgelopen jaren met andere vrijwilligers gezocht te hebben naar mogelijkheden een organisatie op te zetten rond de vrijblijvendheid van het online kunnen bijdragen aan de inhoud van de Wikimedia-kennisprojecten. Deze organisatie zou het beheer en behoud op langere termijn moeten kunnen waarborgen. Dit betekent ook eigen servers onder beheer van deze organisatie. Van Dillen wijst erop dat de servers ooit privé-bezit van Jimbo Wales waren en dat de Wikipedia’s ooit wereldwijd een half uur offline waren, omdat iemand over het netsnoer was gestruikeld bij het halen van een kopje koffie.

Hoewel de oprichtingskosten van de stichting bij de Wikimedia Foundation (WMF) gedeclareerd zijn, werd de stichting – in tegenstelling tot de vereniging – nooit als chapter erkend. De statutair vastgelegde benoeming van een bestuurslid door de vereniging vond tot op heden (2014) niet plaats.

Onderzoek naar vereniging en stichting

Door sommigen wordt de oprichting van de stichting bekritiseerd, omdat de rechtsvorm van een stichting geen leden kent en het bestuur bijgevolg geen verantwoording aflegt aan leden. In vergaderingen en via peilingen op Wikipedia had een meerderheid aangegeven een voorkeur te hebben voor een vereniging. Chapters van de Wikimedia Foundation in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn georganiseerd als vereniging en niet als stichting.

Op de eerste ALV van de vereniging Wikimedia in juni 2006 wordt op initiatief van Wikipediagebruiker Quistnix gesproken over de oprichting van de twee rechtspersonen. Op zijn Wikimedia-gebruikerspagina neemt Quistnix expliciet afstand van de Stichting Wikimedia Nederland, volgens hem is het oprichtingsbestuur met het oprichten van beide rechtspersonen voorbij het mandaat gegaan dat hen was gegeven.

Volgens Oscar van Dillen doet de stichting nu niets en was het mede vanwege kostenbesparing (korting bij twee rechtspersonen) gelijktijdig met de vereniging opgericht door prive personen en niet -zoals afgesproken- later door de vereniging, oprichting door een vereniging zou niet gebruikelijk zijn.

Commissie van wijze mannen

Elly Waterman stelt voor dat een commissie de relatie tussen Stichting Wikimedia Nederland en Vereniging Wikimedia Nederland onderzoekt. Oscar van Dillen vind dit een punt voor een volgend gekozen bestuur. Uiteindelijk wordt met meerderheid van stemmen besloten een Commissie voor relatie Vereniging-Stichting in te stellen met als opdracht het onderzoeken hoe de relatie Vereniging-Stichting zou kunnen werken. De commissie wordt gevormd door Quistnix, Menno Cöne en Ronald Belaard. Ze zal half september 2006 verslag uitbrengen.

Op de algemene ledenvergadering gehouden te 6 januari 2007 te Utrecht meldt Ronald Belaard echter dat de commissie niet bijeengeweest is, noch in het echt, noch online. Tevens is er volgens hem geen zicht op verdere ontwikkeling. Wikipediagebruiker Dedalus merkt op dat hij altijd tegen chapters is geweest zonder leden. Sinds de Wikimedia Foundation het deel in haar bylaws over de leden heeft geschrapt, is dat gewijzigd.

Menno Cöne vertelt dat de commissie niet bijeen geweest is maar ""zijn er wel wat dingen geroepen"" Hij stelt voor de meerderheid van het Stichtingsbestuur te laten benoemen door vereniging. Elly Waterman stelt vast dat de commissie geen verslag heeft uitgebracht en dat dit wel moet gebeuren. Ronald Beelaard merkt op dat hij het initiatief bij de andere commissieleden laat. Oscar van Dillen wil de commissie opheffen wanneer er april 2007 wederom geen afdoende verslag is. De vergadering besluit dat de verslagtermijn die liep tot september 2006 wordt verlengd tot 21 april 2007. Is er dan geen verslag, dan wordt de commissie opgeheven.

Op de algemene ledenvergadering van 21 april 2007 in Utrecht doen Quistnix en Menno Cöne verslag van hun bevindingen. De commissie constateert dat de stichting door de inhoud van de statuten en het ontbreken van enige afspraak op ieder moment op eigen initiatief en zonder enige vorm van overleg met de vereniging en/of de Wikimedia Foundation kan besluiten actief te worden op ieder denkbaar gebied:

 • Er zijn geen statutaire- of reglementaire bepalingen die vereniging en stichting Wikimedia Nederland aan elkaar binden, anders dan het recht om één stichtingsbestuurder te benoemen;
 • De vereniging heeft altijd een minderheidsbelang in de stichting, waardoor de vereniging slechts kan toezien wat de stichting beslist;
 • Alle macht van de stichting berust bij van Dillen en Beelaard die hun eigen opvolgers (=coöptatie) benoemen, met uitzondering van één bestuurslid door de vereniging Wikimedia Nederland aan te wijzen;
 • De stichting kan door deze constructie zelfstandig de eigen statuten wijzigen waardoor deze zelfs volledig los zou kunnen komen te staan van de vereniging;
 • De stichting en vereniging hebben geen verantwoording aan elkaar af te leggen over hun activiteiten en de besteding van gelden;
 • Er zijn geen samenwerkingsovereenkomsten of beleidsafspraken, in welke vorm dan ook, vastgelegd.

Volgens Marco Swart kan een vereniging om twee hoofdredenen stichtingen in het leven roepen: -stichtingen bedoeld om risico weg te houden van de vereniging; -stichtingen bedoeld om financiën apart te zetten. Om misbruik van rechtspersonen te bestrijden is het volgens Marco Swart tegenwoordig al gauw zo dat zeggenschap van de vereniging in de stichting betekent dat de afscheiding juist niet werkt als hij het hardst nodig is. Formeel kan er daarom volgens hem in beide gevallen beter geen enkele organisatorische verbinding bestaan tussen de besturen van verschillende rechtspersonen. Volgens Marco Swart is niet duidelijk wat de vereniging wil met een stichting. De stichting kan volgens hem beter slapende blijven tot zij nodig is. Wanneer de stichting nodig is kan de samenwerking met de vereniging volgens Marco Swart het beste van geval tot geval in goede overeenkomsten geregeld worden.

Besloten wordt een werkgroep Advies Rechtsvormen in te stellen, bestaande uit Quistnix, Menno Cöne en Marco Swart. De commissie zal per e-mail rapporteren aan het bestuur en voor 1 juli 2007 definitief verslag uitbrengen. Op de algemene ledenvergadering op 29 maart 2008 informeert Menno Cöne naar de verhoudingen tussen vereniging Wikimedia Nederland en stichting Wikimedia Nederland. Volgens Elly Waterman is er sinds de vorige algemene ledenvergadering niets gebeurd. Een commissie van wijze mannen en Marco Swart zouden advies uitbrengen maar dat is niet gebeurd.

Bestuurscrisis en afzetting Ronald Beelaard

Op de algemene ledenvergadering van vereniging Wikimedia Nederland in maart 2008 gaf de kascomissie aan dat het niet verstandig is dat Beelaard lezingen geeft, daarvoor kosten declareert en deze als penningmeester zelf goedkeurt. Opvallend bij deze lezingen is dat Beelaard vooral de stichting Wikimedia presenteert terwijl deze -volgens de vereniging- slapend is. Bij de bestuursvergadering in april 2008 werd besloten dat de vergoedingen van Beelaard in het vervolg door de voorzitter moeten worden gecontroleerd en getekend. Beelaard weigert de overige bestuursleden echter inzage in de postbankrekening. Marjon Bakker besluit in september 2008 per direkt uit het bestuur te stappen omdat ze zich niet langer kan vinden in de manier van vergaderen. De overgebleven bestuursleden zetten Beelaard af, Lodewijk Gelauff wordt de nieuwe penningmeester. Beelaard wil aanvankelijk een deel van de administratie waaronder de akte van oprichting en het beheer over de domeinnamen van de vereniging niet overdragen. Bemiddeling tussen de andere bestuursleden leverden geen resultaat. Beelaard stelt een vordering op de vereniging te hebben en wil de stukken pas overdragen als deze betaald is. Het gaat onder meer om kosten die gemaakt zijn voor domeinregistratie. Een deel van de domeinnamen blijkt echter niet op naam van de vereniging geregistreerd te zijn. Besloten wordt dat de vordering betaald wordt en dat Beelaard de domeinnamen overdraagt aan de vereniging.

Een betrokkene schreef hier later over in de wikipedia kroeg: "Ik weet niet alles, maar weet wel een weinig. Het gaat er niet om dat RonaldB geen inzage in de kas wilde geven, hij wilde niet zijn inlogcodes voor Girotel met iedereen delen, en naar verluidt heeft hij nog bij de Postbank navraag gedaan hoe dit technisch op te lossen, maar dit is op niets uitgelopen. Ik ben de details vergeten, maar de rest van het bestuur heeft hem middels een SMS opzij gezet op het moment dat hij op Schiphol voor vakantie in het vliegtuig stapte, en toen hij terugkwam was hij voorzitter af. Het was mij al duidelijk dat het daarvoor al rammelde, waarschijnlijk op het persoonlijke vlak, maar omdat alle bestuursleden zich in stilzwijgen hullen, heb ik de idee dat het allemaal wel meevalt."

De borrelcoup

Zaterdag 17 januari 2009 organiseerde Wikimedia Nederland samen met Creative Commons Nederland een nieuwjaarsborrel bij de Waag Society in Amsterdam. Tijdens de borrel werd Elly Waterman door Hay Cranen en Marco Swart apart genomen en werd haar haar verteld dat zes mensen waaronder haar collega bestuursleden Hay Cranen en Lodewijk Gelauff gezamenlijk nieuw bestuur willen vormen waarin ze voor haar geen plek meer zien.

Elly Waterman was hierdoor zeer geraakt. Ze had twee leuke bestuursjaren gehad en was graag nog een termijn doorgegaan met de andere bestuursleden. Ze vond het ondemocratisch dat leden voor het blok werden gezet met een ploeg die zichzelf in een achterkamertje heeft gevormd. Ze noemde het een begin van een politisering van de vereniging die ze onwenselijk acht.

Per email aan de leden maakte ze haar aftreden als voorzitter enkele dagen voor algemene Ledenvergadering op 31 januari 2009 bekend. Haar aktiviteiten op wikipedia gingen op een laag pitje, ""Veel andere wikipediavrienden ben ik eerder kwijt geraakt door alle toestanden hier en in de Vereniging Wikimedia Nederland, zoals Annabel, Eve en Ciell, Effeietsanders, RonaldB en Husky en vele anderen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik goed pas in een cultuur van pioniers en vernieuwers. Maar niet in een cultuur met vooral regels en machtsspelletjes."" schreef ze op haar overlegpagina.

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

rel=nofollow
rel=nofollow