Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Belemmering

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Doorverwijzing
Belemmering kan verwijzen naar:
(bijvoorbeeld : de doorgang, het verkeer, de werkzaamheden belemmeren.)


Mentale belemmeringen :
In de psychologie kent men belemmeringen als gedachtengangen welke een individu weerhouden iets te doen. Een bepaalde beweegreden kan er al-of-niet zijn, doch zijn de redenen en/of gevoelens het niet te doen (plaatsvinden) méér van invloed binnen het denken. Deze belemmeringen zijn meestal standvastig (hardnekkig), en moeilijk weg te nemen of (spreekwoordelijk) overheen te stappen. De betreffende belemmering(en) geven meestal de grens aan, tot waar aan toe (hoe ver) iemand gaat. Om grenzen te verleggen heeft men vaak hulp nodig of een bepaalde gelegenheid die het gemakkelijker maakt te doen.

Belemmeringen in het begrijpen :
Vrijwel alle mensen 'belemmeren' zichzelf in het verkrijgen van een groter of volledig begrip, doordat een woordelijke, beredenerende taal wordt aangeleerd, wat een rechtlijnige manier van denken is, en afzonderlijke begrippen tot gevolg heeft. Dit houdt tevens in dat de respectievelijke begrippen geen samenhang krijgen, wat onzekerheid in de hand werkt, oftewel dat geen zekerheid wordt verkregen over het eigen denken. Een bijkomend effect hierbij is dat de waarnemingen én de alertheid óók op basis van beredeneringen gaat, oftewel herkent men alleen wat men beredeneren kan, en is men ook slechts gefocust naar de eigen paraathebbende beredeneringen. Een begrijpend denken heeft daarentegen een onbewuste alertheid en waarnemingen naar het volledig begrijpen (als geheel) van datalles. Hierbij wordt niet beredeneerd, maar wordt alles herkend, waarbij opvallendheden automatisch opvallen. Alles begrijpen betekent in deze dus dat iemand alles begrepen heeft dat hij weet, en dat hetgeen niet te begrijpen valt ook het geheel van gedachtengangen niet tebinnen komt.

Begrijpelijkerwijze kan men tot de conclusie komen dat de bewuste, beredenerende manier van denken al duizenden jaren de mens in een vorm van tunnelvisie laat verkeren, ten aanzien van het begrijpen. Het probleem (obstakel) hierbij is het feit dat de overtuigingen, gevoelens en betreffende beredeneringen beslag leggen op wat het ego van iemand voortbrengt. Dit betreft o.a. aannames met de daaruit voortgesproten begrippen.

Hulpmiddelen :
Het merendeel van de volwassen mensen gebruikt hulpmiddelen om aanwezige mentale belemmeringen weg te nemen, of de betreffende grenzen verder weg te schuiven. Het kan zijn dat het meer moed teweegbrengt of dat de betreffende weerhoudingen minder van invloed zijn of mogelijk tijdelijk verdwenen. Bekend hierbij is het nuttigen van alcohol, waar men vaak loslippiger (spraakwater) en losbandiger (gedrag) van wordt. Anderen proberen dat te bewerkstelligen door middel van drugs. Het kan zijn dat het-één-en-ander daadwerkelijk (spreekwoordelijk) deurtjes openzet voor een verdere ontwikkeling, doch valt dat veelal tegen als de gevoeligheden (te) diep geworteld zijn of mogelijk onderdeel zijn van een complexer gedachtengang. Voor dergelijke belemmeringen is veelal professionele hulp geboden. Het gevaar van verslaving schuilt meestal achter het (zéér) grote verschil dat men ervaart qua gemoedstoestand, wat bijvoorbeeld van depressief of onzeker naar opgewekt en zelfverzekerd kan gaan, wat nog verleidelijker kan zijn als iemand langere tijd in een negatieve situatie verkeert.

rel=nofollow