Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Brussels Enterprises Commerce & Industry

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf BECI)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo of beci.gif

BECI-Brussels Enterprises Commerce & Industry is de gemeenschappelijke benaming voor de Kamer van Koophandel (KvK) en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB).

Na de ondertekening van een Samenwerkingsakkoord op 11 september 2006 namen beide organisaties in mei 2007 deze gezamenlijke identiteit aan om hun competenties te consolideren. In 2012 sloot ook IZEO, dat de Brusselse zelfstandigen, vrije beroepen en KMO-leiders vertegenwoordigt, zich aan bij de KvK en het VOB.

BECI is een volledig onafhankelijke, neutrale, tweetalige en private werkgeversorganisatie. Naast de 35.000 ondernemingen met economische activiteiten in Brussel, vertegenwoordigt BECI via een strategisch partnerschap met IZEO ook nog dubbel zoveel zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen.

Drie organisaties :

UEB

≥ 100 werknemers

CCIB

1-99 werknemers

IZEO

Zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO's

SOCIALE PARTNER

Vertegenwoordigt de werkgevers binnen het kader van het sociaal overleg.

OPENBARE CO-BEHEERDERS

Co-beheer binnen talrijke openbare organisaties. Bv: Actiris, Bruxelles Formations, Impulse, Citydev, enz.

ECONOMISCHE EN SOCIALE PARTNER

Het verdedigen en vertegenwoordigen van de belangen van de KMO's. Verstrekken van informatie, raad,en hulp aan de ondernemingen en helpen om contacten te leggen.

SOCIALE PARTNER

Het verdedigen en vertegenwoordigen van de belangen van de zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO's in het Brussels Gewest. Wegen op het politieke debat.

Visie, missie, waarden

Met de 6de staatshervorming werden belangrijke materies naar de gewesten overgedragen waardoor BECI vastbesloten is een belangrijke rol te spelen bij de uitwerking, invoering, opvolging en evaluatie van de plannen en projecten (gemeenschappelijk beheer van de Organisaties van Openbaar Belang + Commissie voor algemeen beleid in Brussel). De ambitie is om Brussel op de eerste plaats te brengen van de ranglijst van grootsteden met de grootste waardecreatie. (BAKBASEL 2013: 1. Londen, 2. Brussel, 3. Parijs, met een snel kleiner wordende voorsprong op 8 andere steden.)

De visie van BECI

Elke dag nog nuttiger zijn voor onze leden en bedrijven

  • Een gunstig businessklimaat ontwikkelen en ondernemerschap stimuleren: via de creatie van performante tools en oplossingen om individuele en collectieve privé-initiatieven te stimuleren en aan te moedigen.
  • De invloed van de werkgevers versterken door pertinente analyses te maken en de representativiteit te garanderen door een divers en groot ledenbestand.
  • De openbare spelers en organisaties responsabiliseren in het licht van de te verwachten resultaten, door een actieve en professionele participatie in de verschillende overlegorganen en beheersmandaten.
  • Verzekeren dat het subsidiariteitsprincipe en de regels voor goed openbaar bestuur nageleefd worden: uitgaan van de noden om de private en openbare activiteiten van elkaar te scheiden, maar wel met partnerships en op basis van een constante evaluatie van de resultaten.

Missies van BECI

Waarden van BECI

  • BECI wil veeleisend zijn. Daarom hebben we een visie neergeschreven die de uitdagingen voor de 21ste eeuw het hoofd moet bieden en waarin de waarden waaruit we onze kracht putten vastgelegd zijn.
  • In verband met de bevoegdheden die naar het Brussels Gewest werden overgedragen, is BECI voorstander van een geïntegreerd beleid. Zo kan de overdracht van de bevoegdheden via een geconsolideerde begroting en een regelmatige opvolging zonder compromissen optimaal doorgevoerd worden.
  • In het licht van de vele uitdagingen waarmee het Gewest tegen 2025 geconfronteerd zal worden, moeten de sociale partners systematisch bij het beleid betrokken worden. Voor kwaliteitsvolle, onbevooroordeelde, ideologisch onbevangen, neutrale en meertalige analyses en aanbevelingen kunnen de overheden rekenen op de hulp van deze Brusselse interprofessionele federatie die daarvoor over multidisciplinair hoogstaand personeel beschikt en bovendien alle private economische activiteiten op het grondgebied van de grootstad vertegenwoordigt.

Diensten voor de ondernemingen

Advies en begeleiding

BECI staat de ondernemingen bij met advies op het vlak van fiscaal, sociaal recht en handelsrecht en internationale handel. Daarnaast begeleidt BECI de ondernemers van bij de oprichting tot aan de verkoop van hun bedrijf en helpt het in geval van moeilijkheden. BECI brengt de onderneming ook in contact met externe consultants en biedt individuele belgeleidingsprogramma’s aan.

Vereenvoudigen van uw administratie

Het Ondernemingsloket neemt alle verplichte administratie voor de ondernemingen op zich: vennootschapsakten (publicatie in het Staatsblad, indienen van de jaarrekeningen), registratie van huurcontracten, formaliteiten voor vzw’s, enz. BECI doet ook de administratie voor de export via de toekenning van oorsprongscertificaten, ATA-boekjes, enz.

Helpen om zaken te doen

BECI helpt ondernemingen om financiële partners te zoeken; maakt hun commerciële prospectie eenvoudiger dankzij de lijsten met ondernemingen; zorgt voor businessopportuniteiten dankzij activiteiten, clubs, ontbijtconferenties, businessmeetings, enz.

Opent internationale businessopportuniteiten

Europese financiering, aanbestedingen, import/export: BECI biedt u een directe en gemakkelijke toegang tot de Europese en internationale markten. Ontmoet de buitenlandse delegaties op bezoek in Brussel en neem deel aan economische missies in het buitenland.

Opleidingen voor de leden en hun medewerkers

BECI organiseert talrijke seminaries (sociaal, fiscaal,…) en opleidingen (HR, management, strategie, organisatie, beheer/financiën, verkoop,…) om de ondernemers te helpen hun werk zo goed mogelijk te doen.

Beslechten van geschillen

BECI moedigt de bedrijfsleiders aan om het beheer van hun geschillen te optimaliseren via alternatieve methodes en buiten de rechtbank om: bemiddeling en arbitrage

Stimuleren van duurzame ontwikkeling

BECI ontwikkelt binnen het Kenniscentrum erkende kennis en expertise voor verschillende fundamentele materies zoals mobiliteit, werkgelegenheid, stedenbouw, onderwijs, diversiteitsbeleid en helpt ondernemingen om hieraan deel te nemen en zich in te spannen voor onze toekomst.

Uw activiteiten bekendheid verlenen

In het economische tijdschrift Metropool Brussel kan u uw activiteiten bekend maken. In Brussel ontvangen 14.000 bedrijven elke maand dit tijdschrift.

Externe links

Bronvermelding

rel=nofollow