Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Aloisiana

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aloisiana is de vereniging voor studenten economie en bedrijfswetenschappen aan de Odisee en KU Leuven Campus Brussel. Ze behoort met haar talrijke leden tot één van de grootste studentenkringen van het land.

Aloisiana werd gesticht door Albert Tabak in 1962. De vereniging leent zijn naam aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL).

Met meer dan 250 leden is Aloisiana de grooste vereniging aan de KU Leuven Campus Brussel en Odisee Campus Brussel. Hun activiteiten bereiken een groot studentenpubliek, vooral uit het Brusselse, maar ook uit andere studentensteden. Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd zoals clubavonden, cantussen, fuiven, voetbaltoernooien, culturele bezoeken, lezingen, bedrijfsbezoeken. Aloisiana is ook gekend voor hun jaarlijkse skireis naar de Franse Alpen.

Ontstaansgeschiedenis

Toen de eerste studenten, net na de tweede wereldoorlog, afstudeerden aan de Nederlandstalige afdeling van de toenmalige "Ecole Supérieure Saint-Louis", verenigden zij zich in 1947 onder de noemer VOSSA. De eerste voorzitter van deze "Vlaamse Oud-Studenten van de Sint-Aloysius Handels-hogeschool" was professor Vercruysse, vice-gouverneur van de Centrale Bank van Belgisch Congo en Ruanda-Burundi en later bestuurder van de Nationale Bank van België. De naam VOSSA veranderde later in ALSA, dat stond voor "Associatie van Licentiaten van Sint-Aloysius". Onder impuls van Albert Tabak, stichter van de studentenclub Aloisiana in 1962, ontstond het zogenaamde Oud-Aloisiana, waarin de oud-studenten (en gewezen leden van Aloisiana) zich verenigden. Weinig later, in 1969, smolten beide verenigingen echter samen en meteen werd Alsa Oud-Aloisiana boven de doopvont gehouden. Bij de aanvang van het academiejaar 98-99 werd de alumniwerking onder de naam ALUMNI EHSAL, de jongste spruit van 60 jaar alumniwerking.

In de jaren 90 groeide Aloisiana uit tot één van de grootste studentenkringen van het land met meer dan 1200 leden.

Ontstaansgeschiedenis EHSAL

Deze hogeschool ontstond op 23 september 2002 als fusie tussen de IRIS Hogeschool Brussel (IRIS HB), de Katholieke Hogeschool Brussel (KHB, die op haar beurt een fusie was van Guardini, Sint-Thomas en Hivek) en het vroegere EHSAL ( Economische Hogeschool Sint- Aloysius). De oorspronkelijke EHSAL ontstond in 1925 als Vlaamse afdeling van “Saint-Louis” en was bij K.B . sinds 17 juli 1937 gemachtigd Universitaire licentiaatsdiploma’ s (nu masters) in de Handelswetenschappen uit te reiken. Vanaf 28 januari 1970 mocht EHSAL als enige Vlaamse hogeschool eveneens het wettelijk erkende diploma van Handelsingenieur uitreiken. Op 7 juli 1970 werd de Economische Hogelschool Sint- Aloysius bevestigd als instelling van universitair niveau. 

EHSAL, Europese Hogeschool Brussel was een katholieke Vlaamse hogeschool. EHSAL staat voor Economische Hogeschool Sint-Aloysius, genaamd naar de Spaanse jezuïet en heilige Aloysius Gonzaga (1568-1591 ). In 2003 fusioneerde de instelling met de IRIS Hogeschool Brussel en Katholieke Hogeschool Brussel . De naam EHSAL werd toen behouden en stond sindsdien voor Europese Hogeschool Brussel. In het academiejaar 2007-2008 is EHSAL opgegaan samen met de Brusselse partners VLEKHO , K.U.Brussel en HONIM in de nieuwe Brusselse instelling H.U.Brussel , Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Op 1 september 2009 wijzigde de naam Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) in HUB-EHSAL. Deze nieuwe noemer was echter een kort leven geschonken door de afsplitsing van de masteropleidingen. Door de academisering van het hoger onderwijs, naar Europese richtlijnen werden een deel van de opleidingen (Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Rechten, Taalkunde) overgedragen naar de KU Leuven. Eveneens werd er voor de professionele opleidingen in dezelfde periode een samenwerkingsakkoord gesloten met de KAHO. Dit akkoord resulteerde in 2014 tot een volwaardige fusie onder de noemer Odisee.

Desondanks deze vele fusies is Aloisiana zijn oorsprong en traditie trouw gebleven. De waarden van de voormalige Ehsal, zoals die van ondernemerschap leven nog verder binnen de vereniging. Zo staan tot op de dag van vandaag nog steeds een vermelding naar de voormalige EHSAL-hogeschool en het caduceus-teken vermeld op hun clubschild. Tot op de dag van vandaag is Aloisiana nog steeds de grooste veruit de meest vooruitstrevende vereniging in Brussel. Een parel in het Vlaamse studentenlandschap.

Werking

Aloisiana heeft als belangrijkste doelstellingen nieuwe studenten zich thuis te laten voelen in de grootste studentenstad van het land, deze bij te staan bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling en het aanbrengen van talrijke carriére-mogelijkheden. Dit doen ze aan de hand van een werking gebaseerd op zes peilers zijnde: onthaal, sport, cultuur, feest, development en alumni. Hun grootste evenementen trekken studenten aan van over alle studentensteden. Aloisiana is eveneens als enige vereniging mede-organisator van het openings- en slotevenement van het academische jaar op de Odisee en KU Leuven Campus Brussel.

Externe links

Zoek op Wikidata

rel=nofollow