Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Algemene bijstandswet

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Algemene bijstandswet (Abw) voorzag van begin 1965 tot eind 2003 in een vangnet als onderdeel van de sociale zekerheid in Nederland.[1] Wie geen andere middelen van bestaan had, kon op basis van deze wet een bijstandsuitkering aanvragen.

Geschiedenis

Armenzorg

De Algemene bijstandswet kwam in de plaats van de Armenwet die dateerde van 1854 en in 1912 slechts iets was aangepast. Met de Abw kwam het primaat van de armenzorg bij de overheid te liggen. Voorheen waren de kerken en particuliere instellingen hoofdverantwoordelijk voor de armenzorg. Dat gebeurde op basis van liefdadigheid. Vanaf 1965 was bijstand een recht. Toen in de loop van de jaren 80 de hoogte van de bijstand achterbleef bij de kosten van levensonderhoud, nam de bemoeienis van derden met de armenzorg weer toe. In 1987 richtte de Raad van Kerken de werkgroep Arme kant van Nederland op, met als doelstelling aandacht te vragen voor de armoedeproblematiek. Vanaf het begin van de 21e eeuw zijn door diverse kerken en particuliere instellingen plaatselijk voedselbanken ingesteld.

Herinrichting per 1 januari 1996

De wet werd per 1 januari 1996 sterk gewijzigd, waarbij onder meer de criteria voor passende arbeid werden verruimd en speciale regelingen werden geschrapt.[2][3] Voortaan werd van alle bijstandsgerechtigden die daartoe in staat waren, verlangd dat ze actief werk zochten.

Einde

De Algemene bijstandswet verviel op 1 januari 2004. Op die datum werd de Wet werk en bijstand (Wwb) van kracht.[4]

Hoogte van de uitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering volgens de Abw was zodanig dat werd verondersteld dat men met deze uitkering in de noodzakelijke levensbehoeften kon voorzien.

Toeslagen

Vanwege de naar verhouding hogere kosten van levensonderhoud kregen alleenstaanden een toeslag zodat zij 70% van de bijstand voor een stel ontvingen. Later werd een aparte toeslag voor alleenstaande ouders ingevoerd ter hoogte van 90% van het bijstandsniveau van een stel.

Middelentoets

Het recht op bijstand volgens de Algemene Bijstandswet was onderworpen aan een middelentoets. Daarbij werd behalve naar het inkomen ook naar het vermogen van de aanvragers gekeken. Slechts een klein bedrag aan spaargeld bleef daarbij buiten beschouwing. Bezitters van een eigen woning met (beperkte) overwaarde konden een lening afsluiten. De controle nam in de loop der jaren toe waarbij onder meer via huisbezoeken werd nagegaan of men niet samenwoonde.

Financiering

De Abw was een volksvoorzieningswet, en werd daarom gefinancierd uit de algemene middelen van de overheid volgens het omslagstelsel.

Externe link

Werkgroep Arme kant van Nederland/EVA

Referenties