Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Albert D. Schroeder

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Albert D. Schroeder (Saginaw (Michigan), Verenigde Staten, 7 april 1911)[1][2]8 maart 2006[3]) was (sinds 18 december 1974[4]) een lid van het Besturend Lichaam, het hoofdbestuur van Jehovah's Getuigen dat leiding geeft aan hun wereldomvattende activiteiten.

Biografie

Vroege jaren

Albert Schroeder werd geboren in een lutherse familie. Via zijn oma langs moederszijde raakte hij geïnteresseerd in de Bijbelonderzoekers en hij bezoekt met haar in 1928 zijn eerste congres. Naar hij zei deed zij bij hem „het verlangen ontstaan de bijbel in zijn oorspronkelijke talen te bestuderen”. In 1929 begon hij aan een studie taal- en letterkunde, economie en techniek aan de Universiteit van Michigan; hij brak deze studie binnen één jaar af om fulltime evangelieprediker te worden, nadat hij in de zomer van 1931 nog een cursus landmeetkunde volgde. Op 15 juni 1932 werd hij een fulltime evangelieprediker[noot 1] en liet zich op 24 juli 1932 dopen in het Vandercook Lake.[2]

Full-time dienst voor het Wachttorengenootschap

Op 13 september 1932 werd Schroeder lid van de Bethelfamilie[noot 2] in Brooklyn (New York). Op 3 juni 1934 werd hij gearresteerd en tot 10 dagen gevangenisstraf veroordeeld omdat het van huis tot huis verspreiden van religieuze literatuur toen nog werd beoordeeld als illegaal venten.

Groot-Brittannië

Op 11 november 1937 werd Schroeder aangesteld als landsopziener over het werk van Jehovah’s Getuigen in Groot-Brittannië. Hij werkte er samen met John E. Barr, die later met hem in het Besturend Lichaam diende. Zijn opdracht was gelegen in het aansporen tot verhoogde predikingsactiviteit (het van-huis-tot-huis-werk). In 1937 had Groot-Brittannië 4.375 verkondigers;[noot 3] dit aantal was in 1942 tot 12.436 verkondigers toegenomen.

De oorlogsjaren

Toen de Verenigde Staten op 8 december 1941 aan de Tweede Wereldoorlog gingen deelnemen, verloor Schroeder zijn vrijstelling van Britse militaire dienst, ook al was hij Amerikaans staatsburger. Hij bleef echter de militaire dienst weigeren. Op 6 mei 1942 werd hem per brief gemeld dat hij tot persona non grata was verklaard en op 24 augustus 1942 werd hij Groot-Brittannië uitgezet: met het Britse oorlogsschip SS Hilary brengt men hem naar Amerika, waar hij op 10 september aankomt. Na aankomst op het hoofdbureau van het Wachttorengenootschap werd hij voorzitter van het comité dat de opdracht kreeg om de Wachttoren-Bijbelschool Gilead op te zetten.[noot 4] Deze ging van start op 1 februari 1943 op de Koninkrijksboerderij dicht bij South Lansing (New York). Na de oorlogsjaren werd hij administratief hoofd van Gilead.[5]

Zijn gezin

In 1955 bezocht Schroeder een serie congressen in Europa. Hier trof hij Charlotte Bowin (1920) opnieuw, die eerder de eerste klas van de Gileadschool had doorlopen. Zij had intussen 12 jaar in Spaanstalige gebieden als zendeling gediend. In januari 1956 werd zij overgeplaatst naar Bethel. In augustus van dat jaar trouwden zij en anderhalf jaar later (in februari 1958) kregen zij een zoon: Judah Ben.

Nieuwe toewijzingen

In 1958 werden voorzieningen getroffen voor het opzetten van een nieuwe school, genaamd de Koninkrijksbedieningsschool (vaak afgekort met KBS).[noot 5] Op 9 maart 1959 begon de eerste klas, met Schroeder als één van de lesgevers. Dit heeft hij tot 1974 gedaan. Schroeder zou ook lid zijn geweest van het vertaalcomité dat werkte aan een eigen vertaling van de Bijbel: de Nieuwe-Wereldvertaling.[noot 6]

Besturend Lichaam

Op 18 december 1974 werd Schroeder lid van het Besturend Lichaam. In die hoedanigheid heeft hij verschillende bijkantoren bezocht als zoneopziener[noot 7] en lezingen op internationale congressen gegeven.

In februari 1980, toen hij samen met Karl Klein en Grant Suiter lid was van het Voorzitterscomité, zou hij volgens interne aantekeningen een opmerkelijk voorstel hebben gedaan: al tientallen jaren was de leer van Jehovah’s Getuigen dat „de generatie” die het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 had meegemaakt, niet zou uitsterven voordat Armageddon (de oorlog waarin God alle goddelozen zal vernietigen) zou uitbreken. Het voorstel dat het Voorzitterscomité deed, was dit moment van 1914 te verschuiven naar 1957, het jaar waarin de Russen de Spoetnik lanceerden.[noot 8] De Tijd van het einde zou nog altijd beginnen in 1914, maar „de generatie” zou pas gerekend worden vanaf 1957. Het voorstel haalde niet de benodigde meerderheid van stemmen om tot een wijziging te leiden in de officiële leer van Jehovah’s Getuigen.[6][7]

Functies binnen het Wachttorengenootschap

Noten
 1. º In die tijd bekend als een colporteur; nu gebruikt men het woord pionier. Het evangelie prediken houdt in het geval van Jehovah’s Getuigen in met de boodschap van huis tot huis te gaan.
 2. º Bethel is een benaming voor het hoofdkantoor en de bijkantoren van het Wachttorengenootschap. Degenen die op Bethel werken worden Bethelieten genoemd.
 3. º Verkondigers zijn Jehovah’s Getuigen die hun van-huis-tot-huis-activiteiten formeel rapporteren aan de plaatselijke christelijke gemeente van Jehovah’s Getuigen (die op haar beurt de totalen van de gemeente doorstuurt naar het Wachttorengenootschap).
 4. º De zendelingenschool Gilead bestaat uit een cursus van 20 weken, waarbij de leerlingen worden opgeleid om als zendelingen te dienen in toegewezen gebieden. De toegewezen gebieden worden pas bij uitreiking van het diploma bekendgemaakt.
 5. º Aanvankelijk was de KBS voor gemeenteouderlingen (toen gemeentedienaren genoemd) en speciale pioniers (pioniers (zie boven) die in die tijd 120 uur per maand besteedden aan het van huis tot huis gaan en leiden van bijbelstudies). In 1966 werd de cursus herzien.
 6. º In De Wachttoren van 1 december 1950 stond: „[de vertalers hebben] ... hun verlangen kenbaar gemaakt anoniem te blijven en ... wensen zij niet dat hun namen tijdens hun leven of na hun dood worden bekendgemaakt”. In de volgende bronnen wordt er van uitgegaan dat Albert D. Schroeder deel uitmaakte van dit vertaalcomité:
  • R. V. Franz (1998): Gewetensconflict, Ten Have, p. 62
  • M. J. Penton (1997): Apocalypse delayed, University of Toronto Press, Toronto, p. 174
 7. º Een zoneopziener was een vertegenwoordiger die door het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap erop uit wordt gestuurd om de activiteiten van Jehovah’s Getuigen in verschillende landen te inspecteren. De huidige benaming luidt ’vertegenwoordiger van het hoofdkantoor’.
 8. º Deze interpretatie was gebaseerd op Matteüs 24:29 (NBV): „Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.” (Nieuwe Bijbelvertaling)
Bronverwijzingen
 1. º findagrave.com
 2. 2,0 2,1 Autobiografie van A. D. Schroeder (1988): De Wachttoren, 1 maart 1988, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, p. 10-17
 3. º De Wachttoren 15 september 2006, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, p. 31.
 4. º De Wachttoren, 1 mei 1975, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, p. 276
 5. º Jehovah’s Getuigen – Verkondigders van Gods Koninkrijk, Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap, New York, 1993, p. 95
 6. º R. V. Franz (1998): Gewetensconflict, Ten Have, p. 244, 245
 7. º M. J. Penton (1997): Apocalypse delayed, University of Toronto Press, Toronto, p. 218