Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

VolksLiga

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 14 mei 2019 om 22:17 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=VolksLiga&oldid=53442599 21 mrt 2019 CartoonistHenning 20 mrt 2019)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

VolksLiga is een Vlaamse libertarische politieke partij. De partij heeft het individualisme als centraal uitgangspunt en positioneert zich tegenover beleid dat vormen van dwang als middel gebruikt om een maatschappelijke doelstelling te bereiken. Zij gelooft daarom in een samenleving met zo weinig mogelijk restricties en maximale vrijheid voor de burgers, zolang dit aan het non-agressieprincipe tegemoet komt.

Volgens VolksLiga is het bestaan van een libertarische partij in Vlaanderen noodzakelijk omdat zij meent dat alle andere partijen uitgaan van een of andere vorm van collectivisme. Bovendien vindt de partij het zorgwekkend dat "de slinger te ver richting de detailregulering van het persoonlijke leven aan het doorslaan is". [1] Hoewel het libertarisme rechtse politieke kenmerken vertoont, plaatst de partij zich in het midden van het hoefijzermodel en buiten de links-rechts-as.

De partij nam op 14 oktober 2018 in twee gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel het nog niet zeker is dat de partij op 26 mei 2019 voor de federale en de gewestverkiezingen opkomt, plant de partij tegen de verkiezingen van 2024 een uitgebreide verankering in Vlaanderen. [2] Over de taalgrens werkt VolksLiga samen met de Parti Libertarien (PLib). VolksLiga is erkend door de internationale associatie van libertarische partijen (IALP), waartoe ook de Amerikaanse Libertarian Party behoort. [3]

Geschiedenis

In de zomer van 2016 werden enkele Mechelse jongerenleden uit N-VA gezet omwille van een intern conflict met hun moederafdeling. Een van hen was Henning Van Duffel, die tot die periode verschillende functies binnen de jongerenorganisatie Jong N-VA bekleedde. In de nasleep van de procedure verklaarde Van Duffel te werken aan een nieuw politiek initiatief voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.[4]

Uit zijn netwerk kon Van Duffel heemkundige en privégids Erwin Horckmans (zoon van Guido Horckmans) overhalen om running-mate te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In april 2017 werd het politieke initiatief VolksLiga in de pers voor het grote publiek bekend gemaakt, met toen als thema's betaalbaar wonen, vlottere mobiliteit en financiën op orde. Later dat jaar werd VolksLiga lid van het landelijke netwerk voor onafhankelijke politieke initiatieven Vooruit Politiek Platform. [5]

Wanneer tegen september 2018 de nodige handtekeningen werden verzameld om aan de gemeenteraadsverkiezingen te mogen deelnemen, werden uiteindelijk twee afdelingen opgericht: een voor de stad Mechelen en een voor de gemeente Duffel. De partij scoorde in Mechelen 0,42% en in Duffel 1,01%, wat in geen van beide gemeenten genoeg was om een zetel te halen.

Van Duffel, die ook de Noorse nationaliteit heeft, maakte zich eind 2016 lid van de Noorse klassiek-liberale partij Liberalistene. Hij combineert het voorzitterschap van VolksLiga sinds 2017 onafgebroken met het voorzitterschap van een regionale afdeling van de Noorse partij. [6] Ondanks zijn dubbele nationaliteit heeft Van Duffel niet zomaar stemrecht in Noorwegen, vermits hij niet in het land gedomicilieerd is. VolksLiga werd op 1 februari 2019 een politieke zusterpartij van Parti Libertarien Belge. Op 7 maart trad de partij toe tot de Internationale Associatie van Libertarische Partijen (IALP).

Ideologie

VolksLiga put inspiratie uit het libertarisme om haar voorstellen vorm te geven. Bestuurlijk wil VolksLiga een efficiënte nachtwakersstaat met Justitie, Politie, Defensie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en een beperkte Sociale Zekerheid als restbevoegdheden. De partij wil dat alle facetten van het menselijk leven van overmatige centralisatie en overheidsinmenging gevrijwaard wordt. De overheid grijpt enkel in wanneer de individuele grenzen worden overschreden. Daarom is er een duidelijk justicieel kader nodig dat het non-agressieprincipe in ere houdt. Hoewel de partij dus zoveel mogelijk overheidsbevoegdheden op termijn ziet verdampen, streeft zij in geen geval anarchie na. Het wereldbeeld van VolksLiga vindt oorsprong in zowel het realisme als het materialisme. VolksLiga omhelst daarom geen religieuze waarden of ideeën en meent dat godsdienst een zuiver individuele aangelegenheid is, toebehorend aan de privésfeer.

Standpunten

Sociaal-economisch

Sociaaleconomisch wenst de partij hervormingen die een structurele verlaging van belastingen als doelstelling hebben. Daarvoor moet eerst een kerntakendebat worden gevoerd. Om de belastingverlagingen te financieren maakt de partij komaf met tal van subsidies en toelagen die door de overheid worden toegekend. De partij bepleit ook de totale uitverkoop van overheidsaandelen in private bedrijven, waardoor politici ook niet meer via hun mandaat in de raden van bestuur kunnen zetelen. Op vlak van mobiliteit wenst de partij een concurrentieel openbaar vervoer, een uitgebreider gewestwegennet en de afschaffing van de overheidssubsidies van vervoersmiddelen. VolksLiga bepleit de invoering van een normaal BTW-tarief op brandstof in plaats van de huidige accijnzen.

Communautair

Communautair wenst de partij de standpuntbepaling over de toekomst van België open te trekken naar de bevolking en het middenveld. VolksLiga neemt zo voorbeeld aan de onafhankelijkheidskwestie van Schotland waar het debat breder werd gevoerd dan louter tussen de politieke partijen. Bovendien stelt de partij vast dat er onvoldoende uitgewerkte veilige draaiboeken bestaan over verschillende toekomstscenario's. Dat is voor de partij ook een van de grote redenen waarvoor slechts kleine delen van de bevolking gewonnen zijn voor een concrete oplossing - of dit nu voor meer België of meer Vlaanderen zou zijn. VolksLiga is voorstander van de versterking van het Beneluxparlement dat mogelijks in de toekomst de regie krijgt om eventuele nieuwe confederaties in goede banen te leiden. Verder is vindt VolksLiga dat het staatshoofd verkozen moet zijn en is zij voorstander van de afschaffing van de monarchie.

Europees & internationaal

De Europese Unie moet volgens VolksLiga enkel worden beperkt tot een losse vrijhandelsunie waarin binnengrenzen open blijven en vrij verkeer van personen en goederen kan worden gegarandeerd. De Europese Unie mag zich centraal niet met harmonisering van wetgeving bezig houden, maar kan dit volgens de partij wel faciliteren wanneer bepaalde landen hierover een akkoord bereiken of willen onderhandelen. Belangrijk hierbij is dat de soevereiniteit van landen en regio's wordt gerespecteerd. Een land of regio mag het recht hebben om bepaalde regelgeving niet over te nemen. VolksLiga kant zich tegen een eengemaakte, gecentraliseerde Europese federatie of staat.

Wanneer België niet kan voldoen aan de budgettaire normen van NAVO, moet het land tijdelijk uit het verbond stappen. De partij is pacifistisch en wenst geen extern actief militair ingrijpen in conflictgebieden.

Migratie

Principieel is VolksLiga voor immigratie, maar wil zij voor nieuwe Belgen wel een aantal toelatingsvoorwaarden invoeren op basis van kapitaal en/of tewerkstelling. Deze maatregelen dienen volgens de partij om de instroom van armoede te stoppen. Bovendien wil VolksLiga dat nieuwe Belgen voor een periode van ten hoogste tien jaar geen aanspraak kunnen maken op het volledige pakket aan sociale tegemoetkomingen zoals kindergeld en uitkeringen.

De verzorging en opvang van mensen met een vluchtelingenstatuut is voor VolksLiga een vanzelfsprekendheid.

Directe democratie

VolksLiga staat open voor een aanvullend en 'corrigerend' wetgevend kader dat de burgerbevolking invult. Naast het parlementarisme pleit de partij aanvullend voor directe democratie. Zo wil VolksLiga het federale verbod op referenda in België afschaffen en de mogelijkheid tot een bindend referendum invoeren. De grote voorwaarden die de partij aan dergelijke referenda stelt is dat zij aan een quorum van minimaal 50% kiesgerechtigden moeten voldoen. Voor grondwettelijke kwesties wordt het quorum tot tweederde opgetrokken. Regeringen hebben volgens VolksLiga het recht om referendumuitkomsten niet uit te voeren, maar dan dient de betrokken regering ontslag te nemen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Milieu- en energiebeleid

In tegenstelling tot andere libertarische partijen in Europa, erkent VolksLiga wel het menselijke aandeel in de opwarming van de Aarde. Zij vindt evenwel niet dat er op een apocalytpische wijze naar de klimatologische ontwikkelingen moet worden gekeken. De partij benoemt de luchtvervuiling van gas- steen- en bruinkoolcentrales en de opstapeling van afval op land, in rivieren en zeeën als de twee hoofdzakelijke internationale uitdagingen voor het milieu. Toch kant VolksLiga zich tegen de lage emissiezones, daar deze volgens de partij enkel een financiële bedoeling hebben. De klimatologische wijzigingen ziet de partij als een versnelde evolutie van het onvermijdelijke. In dat licht meent de partij dat de mens de ontwikkelingen niet naar zijn hand kan zetten en dat de mens zich steeds dient aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Wat energie betreft wil VolksLiga zonder taboes alle mogelijkheden onderzocht zien en kant zij zich principieel tegen een kernuitstap.

Bij vergroeningsvoorstellen (aanleggen van parken e.d.) is de partij tegenstander van het overmatig toegankelijk maken van natuur en bos voor het publiek. VolksLiga beargumenteert dit met enerzijds de noodzaak aan ongerepte rust- en broedplaatsen voor de aanwezige fauna en anderzijds de vrees voor afval dat de natuur aantast. De partij is voorstander van een bouwstop in omgevingen die in aanmerking komen om stukken bos en groen op natuurlijke wijze te verbinden.[7]

Verkiezingsdeelname

Lokale verkiezingen 2018

Gemeente Stemmen totaal stemmen %
Duffel[8] 123 12.130 1
Mechelen[9] 233 55.176 0,4

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

Voetnoten

 1. º (nl) VolksLiga. Beginselverklaring. volksliga.eu (2019-02-08) Geraadpleegd op 2019-03-05
 2. º (nl) Vlaanderen Kiest. Uitslagen Verkiezingen 2018. vlaanderenkiest.be (2018-10-15) Geraadpleegd op 2019-01-01
 3. º (en) International Alliance of Libertarian Parties. IALP Members. ialp.com (2019-03-07) Geraadpleegd op 2019-03-19
 4. º (nl) Marijn Silis. Voorzitter Jong N-VA uit partij gezet. gva.be (2016-08-17) Geraadpleegd op 2019-03-19
 5. º (nl) Vooruit Politiek Platform. Vooruit in jouw gemeente. vooruit-politiek-platform.be (2018-10-08) Geraadpleegd op 2019-03-19
 6. º (no) Liberalistene Møre og Romsdal. Liberalistene Møre og Romsdal - Våre politikere. liberalistene.org (2019-02-16) Geraadpleegd op 2019-03-19
 7. º (nl) Het Laatste Nieuws. VolksLiga steunt Groene Buffer Mechelen-Zuid. hln.be (2018-08-25) Geraadpleegd op 2018-03-19
 8. º Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Duffel; Vlaanderenkiest.be
 9. º Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Mechelen; Vlaanderenkiest.be