Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Overleg:Uit de geschiedenis van Wikimedia Nederland: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(controverse)
(Pagina leeggemaakt. Kan daar misschien een korte tekst van echte bijdragen hier terug?)
Regel 1: Regel 1:
==Wikimedia Nederland==
 
Volgens mij gaat dit van een artikel over de vereniging verworden tot een publicatie van de notulen... --[[Gebruiker:Kalsermar|Kalsermar]] 22 sep 2008 22:27 (UTC)
 
:Die zijn belangrijk omdat ze weergeven hoe besluiten tot stand gekomen zijn, er valt nog genoeg aan het artikel te verbeteren idd [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] 22 sep 2008 22:38 (UTC)
 
::Dit is nog niet (met) het huidige, slechts het "oprichtings"bestuur, echter (behoudens Oscar en Ronald) zonder nicks vv. GWG - EIA - Brabo, de l.g. (via oe → ö -n) met verduitste hoofdnaam. Deze omissie zal wel met bedoeling zijn evenals voor de  Foundation, waarvan de huidige Board of Trustees consisting managers are: M. Snow, J. Wales,  J-B. de Vreede, D. Mituzas, S. West, K. Walsh & T. Chen, en even afgezien van Dedalus GerardM c.s. -Who the Captain knows.?. [[Gebruiker:DAb|dAb]] 24 sep 2008 12:06 (UTC)
 
:::Klopt, in het kader van de oprichting leek het oprichtsbestuur me belangrijk om te vermelden, dit is immers de groep die een nieuwe organisatie richting geeft, de foundation heeft een apart artikel [[Wikimedia Foundation]] waar nog het nodige aan te sleutelen valt (waar zijn Kok & van Rijn als je ze nodig hebt?). Of het zinvol is overal tevens het huidige bestuur te vermelden weet ik nog niet, dit wisselt steeds en niet iedere betrokkene/bestuurder is vermeldenswaardig. Ik overweeg verder de drie huidige delen tot een artikel samen te voegen. [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] 24 sep 2008 17:20 (UTC)
 
::::Naar ik vrees bij mijn weten momenteel: Tinus zaliger, en Nico ernstig ziek, vernomen op de recente gepensioneerdendag van directer collegae w.o. Wennekes. Verder steun ik gaarne Uw streven en werk. Immer in hoge achting met beste groet: [[Gebruiker:DAb|dAb]] 24 sep 2008 18:02 (UTC)
 
  
==Commentaar [[Erik van den Muijzenberg]]==
 
{| class="wikitable"
 
|
 
Mijn naam is Erik van den Muijzenberg; ik ben als Muijz actief op nl.wikipedia.org. Zie aldaar.
 
 
Ik heb me hier eind april gemeld, op verzoek van Dedalus. Een van de eerste dingen die ik toen heb gedaan was de inhoud wat neutraler maken. Ik vond: zolang we nog niet hadden besloten of Wikimedia Nederland een vereniging of een stichting zou worden, diende deze wiki beide mogelijkheden gelijk te behandelen. Persoonlijk ben ik overigens altijd voor een vereniging geweest.
 
 
Ik vind het jammer dat het besluitvormingsproces zo traag verloopt. In mei of juni, dat weet ik niet meer precies, heb ik de discussie samengevat. Ik had toen het gevoel dat het oprichten van een vereniging nog slechts een formaliteit was, en zie, nu is het al eind september...
 
 
Muijz 28 sep 2005 02:00 (CEST)
 
 
Dat schreef ik dus eind september 2005. Vervolgens heeft het nog een half jaar geduurd. Allemaal omdat het proces zorgvuldig moest verlopen, zo is mij verteld.
 
 
Maar het resultaat van al die zorgvuldigheid stemt niet vrolijk. Nadat we, om van het gezeur van RonaldB af te zijn, op 11 november hadden besloten dat de Vereniging Wikimedia Nederland ook een stichting zou oprichten - die zou volgens RonaldB beter in staat zijn fondsen te verwerven - is het RonaldB gelukt de door hem gewenste stichting langs ondemocratische weg op te richten, tegen de uitdrukkelijke wens van de wikianen in, en die tot belangrijkste organisatie te maken, die zelfs projecten zal starten die niet zo veel met Wikipedia en andere projecten van ons hebben te maken.
 
 
Met andere woorden, RonaldB is onder de vlag van Wikimedia zijn eigen toko begonnen. Vreemd genoeg kennelijk met steuun van Oscar, die er in november 2005 nog zo tegen was, en die destijds de stichting in de ijskast wilde houden, en die nu overal een samenzwering lijkt te zien. Muijz 25 apr 2006 10:29 (CEST)
 
|}
 
bron http://nl.wikimedia.org/wiki/Gebruiker:Muijz [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] 24 sep 2008 21:50 (UTC)
 
 
<small><small>(Kadertje aangebracht om duidelijk te maken dat ''Muijz'' dit niet persoonlijk op Wikisage heeft geschreven.) —[[User:Mendelo|Mendelo]] 18 okt 2014 19:24 (CEST)</small></small>
 
--------
 
{| class="wikitable"
 
|
 
Bij de bespreking van de organisatievorm was het RonaldB die steeds maar bleef benadrukken dat een stichting wel het vertrouwen zou genieten van geldschieters en een vereniging niet. Het leek en lijkt me een merkwaardig argument. Er bestaan verenigingen die beslist het vertrouwen van geldschieters hebben (VNG bijvoorbeeld), en er zullen ook wel stichtingen bestaan die dat vertrouwen niet hebben.
 
 
Omdat RonaldB zijn punt maar door bleef drammen, is tenslotte besloten dat zowel een vereniging als een stichting zou worden opgericht. De vereniging zou het eerst worden opgericht. De eerste taak van de vereniging zou zijn het oprichting van de stichting. Zo bleef de democratische legitimiteit van een toch al wat ondemocratische organisatievorm als de stichting zo goed mogelijk gewaarborgd.
 
 
De stichting bleek meteen al een oplossing op zoek naar een probleem: "RonaldB (...) vindt dat we moeten nadenken hoe we de buitenwereld het verschil tussen de beide organisatie duidelijk gaan maken." Dit punt lijkt me nog immer actueel. Boeiend lijkt me ook de vraag wat er gaat gebeuren als het een grote sponsor werkelijk geen fluit uitmaakt welke van de twee organisaties een gift van drie ton gaat ontvangen. Sluist RonaldB dit geld dan door naar de democratische vereniging, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, of toch liever naar de door de gebruikers nauwelijks te controleren stichting waarin hij een belangrijke vinger in de pap heeft en niet zo op de vingers wordt gekeken?
 
 
(Wat RonaldB over het proces leidende tot de oprichting van een stichting schrijft - "Later in dit proces, toen de ins en out van de verschillende vormen voor de deelnemers aan de vergaderingen steeds duidelijker werden, ontstond op een gegeven moment een situatie van "no objection" v.w.b. de stichtingsvorm. En conform het Nederlandse poldermodel groeide de beeldvorming toen vrij snel in de richting van en–en." - is, als ik op de notulen af ga ver bezijden de waarheid. Het is veeleer zo dat RonaldB zijn stichting er door gedramd heeft, en bovendien het doel van de stichting - oorspronkelijk toch niet meer dan fondsenwerving voor de vereniging - in de door hem gewenste richting heeft verruimd.)
 
 
RonaldB had in de statuten van de stichting destijds ook een bepaling gefrommeld over inhoudelijk ingrijpen in de projecten. Hij heeft toen, in een zoals we van hem gewend zijn omslachtig betoog, aangegeven waarom dat volgens hem nodig was. Bij mijn weten vond geen van de aanwezigen de bepaling nodig. Sterker nog: benadrukt werd dat zo'n bepaling problemen op zou leveren, en ook in strijd was met de opvattingen van de Foundation.
 
 
Zie voor al deze punten: Notulen20051120.
 
 
Nu zijn we een aantal maanden verder. In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de vereniging zich niet inhoudelijk met de projecten zal bemoeien; in de statuten van de stichting ontbreekt zo'n bepaling. En de stichting maakt meteen al een ondemocratische start want is niet opgericht door de vereniging, zoals afgesproken, maar door enkele personen zonder democratisch mandaat.
 
 
Met andere woorden: in feite heeft RonaldB zijn zin gekregen.
 
 
Nu kan dat best toeval zijn natuurlijk; het hoeft niet zo te zijn dat er opzet van RonaldB achter zit.
 
Maar RonaldB - en anderen - hadden zich ervan bewust dienen te zijn dat de gang van zaken op personen die er wat minder direct bij zijn betrokken heel merkwaardig overkomt. De oprichters hebben dus laten zien geen goede antenne te hebben voor wat er leeft onder de wat meer perifere gebruikers, en dat lijkt me geen goede start.
 
 
De omgekeerde wereld lijkt me vervolgens het volgende verwijt van Galwaygirl: "Het is dan ook een bittere pil dat juist degenen die de afgelopen maanden hun schouders hebben gezet onder het oprichten van Wikimedia Nederland nu deze kritiek te verduren krijgen."
 
 
Dat kritiek over de gang van zaken rond de oprichting juist de personen treft die er hun schouders onder hebben gezet lijkt me eerlijk gezegd nogal logisch. Maar bovendien: als er kritiek ontstaat over de mate van transparantie van het proces, dan dienen die personen zich die kritiek aan te trekken. Zij moeten concluderen dat ze een zaak, die voor henzelf kennelijk duidelijk was, onvoldoende hebben gecommuniceerd. De kritiek maar gewoon terugkaatsen zal de vertrouwensbreuk die zich aftekent niet verkleinen; integendeel.
 
 
Muijz 22 apr 2006 23:13 (CEST)
 
|}
 
Bron wikimedia kroeg [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] 18 okt 2011 10:56 (CEST)
 
 
<small><small>(Kadertje aangebracht om duidelijk te maken dat ''Muijz'' dit niet persoonlijk op Wikisage heeft geschreven.) —[[User:Mendelo|Mendelo]] 18 okt 2014 19:24 (CEST)</small></small>
 
 
==Coup of paleisrevolutie?==
 
27 januari 2009 | Sander van der Meijs
 
<s>http://techworld.nl/technologie/6367/coup-bij-wikimedia-nederland.html </s> http://webwereld.nl/netwerken/51310-coup-bij-wikimedia-nederland
 
{| class="wikitable"
 
|Vlak voor de algemene ledenvergadering, die op zaterdag 31 januari wordt gehouden, zijn de leden van Wikimedia Nederland opgeschrikt door twee e-mails van het bestuur. Een groepje leden heeft een nieuw bestuur gevormd en de voorzitter treedt af. Het lijkt wel een echte coup. Of is het een paleisrevolutie? De eerste e-mail die de leden in hun bus kregen kwam van Elly Waterman, de voorzitter van Wikimedia Nederland. Ze valt met de deur in huis en deelt mee dat ze aftreedt als voorzitter en als bestuurslid van de VWN van Wikimedia Nederland. Elly Waterman in haar e-mail: ‘De aanleiding voor deze brief is een vertrouwensbreuk binnen het huidige bestuur, en mijn principiële bezwaren tegen plannen voor de verkiezing van een nieuw bestuur, die door mijn medebestuursleden zijn gemaakt.’
 
 
Achterkamertjespolitiek
 
 
In de toelichting schrijft ze dat twee personen uit het huidige bestuur hebben aangegeven bezig te zijn met het samenstellen van een nieuw bestuur. Zij heeft principiële bezwaren tegen deze gang van zaken, omdat er in de statuten van de vereniging staat dat bestuursleden individueel gekozen worden op de Algemene Ledenvergadering.
 
 
Dat er van tevoren een ploeg is samengesteld die zich op de ledenvergadering voorstelt ziet ze als een aantasting van het democratisch proces. Elly Varwijk in haar e-mail: ‘Op deze manier worden andere leden namelijk niet in staat gesteld om zelf een bestuursploeg samen te stellen, en valt er niets te kiezen. Op de komende ALV zullen jullie, de leden, dus voor het blok gezet worden en hebben jullie alleen de keus voor een ploeg die zichzelf in een achterkamertje heeft gevormd. Ik zie dit als een ondemocratische handelswijze en als het begin van een politisering van de vereniging, die ik zelf onwenselijk acht.’
 
 
Aan de andere kant een team
 
 
Een dag later, op 27 januari, kwam bij de leden een tweede e-mail binnen, waarin het kandidaatbestuur zichzelf voorstelt. In deze mail komt naar voren dat het bestuur van Wikimedia Nederland in voorgaande jaren steeds tamelijk ad hoc op de algemene ledenvergadering is gevormd. Dat bood wel vrijheid aan de leden, maar zorgde er ook voor dat er weinig gedaan werd aan de samenhang binnen het bestuur. Volgens de mail werden verschillen in karakter daardoor ‘een bron van frustratie en verdeeldheid’ in plaats van ‘een bron van kracht en creativiteit’.
 
 
De nieuwe ploeg stelt daar een nieuwe werkwijze tegenover: ‘Wij willen de leden in 2009 een alternatief bieden voor de toekomst: een bestuursploeg. Uiteraard hebben ook wij verschillende karakters en ideeën, maar we weten op voorhand wat we aan elkaar hebben en welke kant we op willen als het gaat om Wikimedia en de rol van het bestuur. Wij zijn ervan overtuigd dat we daardoor beter in staat zullen zijn om verder te bouwen aan de positie en toekomst van Wikimedia in Nederland.’
 
 
Algemene ledenvergadering
 
 
Zaterdag hebben de leden van Wikimedia het laatste woord over deze zaak. Zij moeten zich uitspreken over de nieuwe ideeën van het kandidaatteam en dan zal blijken of ze gecharmeerd zijn van het optreden van de zes leden. In het voordeel van de kandidaatploeg pleit dat er binnen de ploeg een duidelijke visie bestaat op de toekomst van de vereniging. Maar een en ander had waarschijnlijk wat eerder in de openbaarheid mogen komen, alleen al om de schijn van achterkamertjespolitiek te vermijden.
 
|}
 
[[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] 29 aug 2010 12:31 (CEST)
 
 
<small>(Kadertje om duidelijk maken dat dit oorspronkelijk ergens anders geschreven werd, nieuwe link toegevoegd, —[[User:Mendelo|Mendelo]] 31 okt 2014 09:57 (CET))</small>
 
 
==bestuurscrisis==
 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Nieuwsbrief/2
 
 
Bericht van het bestuur
 
 
In het bestuur van de VWN kunnen een aantal leden momenteel moeilijk met elkaar samenwerken. De aanleiding hiervan is dat de penningmeester een bestuursbesluit niet wil uitvoeren. Concreet hield dit besluit in dat de penningmeester een ander bestuurslid inzage moest geven in de dagelijkse gang van zaken van de postbankrekening van de vereniging. De penningmeester heeft dit besluit tot de laatste bestuursvergadering op 10 september 2008 niet uitgevoerd. Pogingen om de uitvoering van dit besluit voor de penningmeester zo makkelijk mogelijk te maken en om de werklast zo laag mogelijk te maken zijn op bezwaren gestrand.
 
 
Marjon Bakker heeft enkele dagen later besloten uit het bestuur te stappen. Zij geeft hiermee te kennen dat zij zich niet langer kan vinden in de manier van vergaderen van het bestuur. Op maandag 15 september is onder de overgebleven 4 bestuursleden een stemming gehouden over de positie van de penningmeester. De uitslag van deze stemming is dat Lodewijk Gelauff penningmeester is geworden per 18 september 2008. Het bestuur verwacht na deze functiewijziging weer effectief verder te kunnen met onze activiteiten. De meeste activiteiten vinden plaats in werkgroepen, en worden niet door het bovenstaande verstoord.
 
 
Tenslotte wil ik benadrukken dat er geen enkel wantrouwen bestaat over het financieel beleid van de vorige penningmeester.
 
 
Namens het bestuur, Elly Voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland
 
===============================================================================================================================
 
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:De_kroeg&oldid=14592639#Uitleg_over_gebrek_aan_openheid
 
 
''Ik weet niet alles, maar weet wel een weinig. Het gaat er niet om dat RonaldB geen inzage in de kas wilde geven, hij wilde niet zijn inlogcodes voor Girotel met iedereen delen, en naar verluidt heeft hij nog bij de Postbank navraag gedaan hoe dit technisch op te lossen, maar dit is op niets uitgelopen. Ik ben de details vergeten, maar de rest van het bestuur heeft hem middels een SMS opzij gezet op het moment dat hij op Schiphol voor vakantie in het vliegtuig stapte, en toen hij terugkwam was hij voorzitter af. Het was mij al duidelijk dat het daarvoor al rammelde, waarschijnlijk op het persoonlijke vlak, maar omdat alle bestuursleden zich in stilzwijgen hullen, heb ik de idee dat het allemaal wel meevalt.''
 
 
''Kort na de stichting van de stichting (bent u daar nog?) heeft Waerth deze kwestie aangeslingerd hier in de kroeg, waarna er door diverse ingelogde gebruikers op de website van Wikimedia kritische opmerkingen bij gemaakt zijn. Het toenmalige (verenigings-)bestuur reageerde wel (zij het zeer mondjesmaat, door onder meer RonaldB) op die opmerkingen, maar deed in het geheel niets om de situatie op dit punt (een stichting in naam verbonden met de wikipedia-gerelateerde projecten, maar de facto een volkomen losstaande en ongecontroleerde entiteit) te verbeteren.''
 
 
===============================================================================================================================
 
 
:Ja ik ben er nog. Denk ik, of verbeter mij. Dit is natuurlijk een voorbeeld van je kan over alles wel ruzie maken. De sfeer was natuurlijk dusdanig verzuurd dat geen van de partijen nog voor- of achteruit wilde. In een dusdanig zwaar conflict gaan namelijk allerlei personen hun hakken in het zand zetten, dit overigens zonder een oordeel over het gelijk te geven. Ronald is er vast niet met de kas vandoor gegaan!
 
:Ik geloof heus wel dat het allemaal hele lieve goedwillende mensen zijn, en niemand dit heeft gewild, maar Ronald krijgt nog steeds het gelijk van de wereld van mij met zijn stichting. Dan had je namelijk veel beter in kunnen grijpen met een externe, wijze, oudere bestuurder/ster die om om het even wiens koppen dan ook tegen elkaar had geslagen na alle partijen gehoord te hebben als het mis gaat. 
 
:Mijn woorden van troost tegen iedereen zijn: Trek het je niet aan, in heel veel verenigingen spelen zich dergelijke taferelen af. En dat komt omdat van allerlei mensen zaken worden verwacht waar ze of de competentie of het inzicht voor missen. Maar dat maakt iemand niet tot een slecht, kwaadaardig mens. Leer er in elk geval van, grijp niet boven je macht, dat lijkt mij de wijze les hieruit. Vriendelijke groet, [[Gebruiker:Sir Edgard|Sir Edgard]] ([[Overleg gebruiker:Sir Edgard|overleg]]) 8 feb 2015 12:09 (CET)
 
 
::Bij de plaatselijke fanfare of postduiven vereniging kennen de mensen elkaar nog en weten ze wie ze als voorzitter kiezen. Maar op het internet: geen idee. Zo'n Troefkaart bijvoorbeeld, misschien in werkelijkheid wel een heel kundig en bekwaam persoon. [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] ([[Overleg gebruiker:Kapitein Zeiksnor|overleg]]) 8 feb 2015 20:28 (CET)
 
 
==Notulen==
 
Voor mijn part kunnen deze notulen als historisch document opgeborgen worden. —[[User:Mendelo|Mendelo]] 18 okt 2014 13:39 (CEST)
 
:En hoe bedoel je dat? Dit is juist mooi om te bewaren. Goed dat ik het zie, ik heb het meteen opgeslagen. Ik ben overigens tegen verwijderen (mocht je dat bedoelen). Dat het wellicht verplaatst wordt lijkt me prima. Het lijkt me niet dat dit zonder consensus verwijderd wordt, dit is tenslotte een wiki. - --[[Gebruiker:B. Lesnar|B. Lesnar]] ([[Overleg gebruiker:B. Lesnar|overleg]]) 18 okt 2014 16:02 (CEST)
 
::B., ik geloof dat Mendelo met opgeborgen niet verwijderen bedoeld. Maar met opbergen is het wel uit het zicht. Voor iemand die komt grasduinen is dit dan te verstopt. Het is achtergrond informatie.
 
::B., hier kan je gelijk kennis maken met het fenomeen Kwiki. Het klopt nog niet overal, maar soms is een onderwerp erg/te uitgebreid wanneer je snel iets wil weten. We maken dan een samenvatting op een apart lemma en plaatsen er kwiki achter. --[[Gebruiker:Lidewij|Lidewij]] ([[Overleg gebruiker:Lidewij|overleg]]) 18 okt 2014 16:20 (CEST)
 
:::Vriendelijk dank [[user: Mendelo]] voor uw gewaardeerde berichtgeving casu quo de verwittiging inzake de transportatie van deze Wikimedia aangelegenheden. Met uiterst vriendelijke groet verblijf ik waar ik ben : [[Gebruiker:DAb|dAb]] ([[Overleg gebruiker:DAb|overleg]]) 18 okt 2014 17:14 (CEST)
 
::::Welkom terug dAb i.e.! (Salutem Deo Volente, Urbi et Orbi, Luctor et Emergo etc etc) [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] ([[Overleg gebruiker:Kapitein Zeiksnor|overleg]]) 19 okt 2014 13:32 (CEST)
 
:Beste B. Lesnar, ik bedoel inderdaad zoiets zoals Lidewij vermoedt. (Ik bedoel toch niet dat men historische documenten moet weggooien!) Niet '''ver'''borgen of in een nauwelijks bekeken archief gedeponeerd. Netjes raadpleegbaar voor wie dit wenst, maar het artikel iets meer over de huidige Wikimedia laten gaan dan over onenigheden van toen en wie heeft wat gezegd. De rest kan zo eenvoudig zijn als een openklapbaar vak onderaan het artikel. Het blijft aanwezig, net zoals de ''attachment'' bij een e-mail.
 
:(Ik vermoed dat de ''kwiki'' hier ook gebruikt werd met min of meer dezelfde bedoeling om het leesbaar te houden zonder achtergrondinformatie weg te gooien.) —[[User:Mendelo|Mendelo]] 18 okt 2014 19:01 (CEST)
 
::Ook UE, [[Gebruiker: dAb]], weze gedankt voor uwe aandeelname. —[[User:Mendelo|Mendelo]] 18 okt 2014 19:01 (CEST)
 
:::Ok prima, ja het kwam er wat ongezouten uit, maar zo bedoelde ik het niet. Dan is het zo wel opgelost. En dAb ook nog hier, dat is zeker 5 jaar geleden dat ik hem op een Wiki zag! Elders korter geleden, daar sprak ik hem een half jaar geleden nog, maar ik zit nu onder een alias, dus [[Gebruiker:DAb|dAb]], u weet wel wie ik ben, ongeveer 20 km vanaf de HTM.  (dat rijmt nog ook) Nu moet U het wel weten denk ik, maar niet vermelden graag (hoewel het zo te vinden is) :-) ) - --[[Gebruiker:B. Lesnar|B. Lesnar]] ([[Overleg gebruiker:B. Lesnar|overleg]]) 18 okt 2014 21:34 (CEST)
 
 
== Ruzieclubje met teveel poen. ==
 
 
Is dit artikel niet te veel eer voor die club? Het lijkt namelijk meer op een weergave van de notulen ervan dan een encyclopedisch artikel. [[Gebruiker:For old times&#39; sake|For old times&#39; sake]] ([[Overleg gebruiker:For old times&#39; sake|overleg]]) 19 okt 2014 12:54 (CEST)
 
:Dat van die notulen merkte Kalsermar reeds in 2008 op. Het doel is om er inderdaad een encyclopedisch lemma van te maken. —[[User:Mendelo|Mendelo]] 19 okt 2014 13:03 (CEST)
 
::Wat was er eerder, het clubje, de ruzie of de poen? [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] ([[Overleg gebruiker:Kapitein Zeiksnor|overleg]]) 19 okt 2014 13:43 (CEST)
 
:::Het normale verloop binnen de gemiddelde Nederlandse vereniging zover ik kan inschatten captain. Een stel enthousiastelingen richt zoiets op, sommige mensen denken dat hun leven er van afhangt --> slaande ruzie --> minkukkels grijpen de macht. Tot het tij weer keert, namelijk als iedereen inziet ''dat'' het minkukkels waren die de macht gegrepen hebben. Zo gaat het namelijk overal en altijd en dit cluppie zal daar waarschijnlijk geen uitzondering op maken. Vermoed ik. [[Gebruiker:For old times&#39; sake|For old times&#39; sake]] ([[Overleg gebruiker:For old times&#39; sake|overleg]]) 19 okt 2014 14:23 (CEST)
 
::::Een boom is wat dat betreft verstandiger, zijn leven hangt af van de bladeren maar hij is verstandig genoeg om ze te laten vallen voor het gaat vriezen, in de wetenschap (of juist niet) dat het nieuwe blad zal aangroeien op de juiste plek en wanneer het nodig is. Jij ook een prettige herfst. [[Gebruiker:Kapitein Zeiksnor|Kapitein Zeiksnor]] ([[Overleg gebruiker:Kapitein Zeiksnor|overleg]]) 19 okt 2014 14:39 (CEST)
 
:::::En voor als het gaat stormen. Dat vallen van de bladeren. Want dan heeft de wind nauwelijks vat op een boom. Jij en alle anderen ook een prettige herfst gewenst captian. En op naar een mooi voorjaar en een lange zomer. Maar eerst nog de winter..... [[Gebruiker:For old times&#39; sake|For old times&#39; sake]] ([[Overleg gebruiker:For old times&#39; sake|overleg]]) 19 okt 2014 19:44 (CEST)
 
:::::<small>(Disclaimer. Ik ken niemand van enige Wiki persoonlijk, mijn  (meestal niet mis te verstane) commentaren over Wikipedia, Wikimedia zijn zuiver gebaseerd op eigen waarnemingen. Ik ben nimmer bij enige conflict betrokken geweest, ik neem slechts waar. En zal ook niet daarin betrokken raken, ik wil slechts in rust enige artikeltjes schrijven zonder constant gekkenhuis om mij heen. Hier is dat mogelijk, elders helaas niet. [[Gebruiker:For old times&#39; sake|For old times&#39; sake]] ([[Overleg gebruiker:For old times&#39; sake|overleg]]) 20 okt 2014 20:09 (CEST)) </small>
 
 
==klad (berichten van elders hierheen gecopieerd)==
 
Voor zover ik kan zien op meta enzo hebben een paar mensen conceptstatuten voor een Italiaanse vereniging opgesteld, die bediscussieert met de Board van de WMF en daar fiat opgekregen en vervolgens die vereniging bij notariële akte opgericht op 17 juni 2005 en een eerste ontmoeting daarna georganiseerd op 18 juni 2005. Dat lijkt een praktisch navolgbaar plan. Er zijn conceptstatuten Wikimedia Nederland. Afgelopen donderdag schijnt de doelstelling met Angela besproken te zijn. Daar was ik niet bij. Uit mededelingen elders begrijp ik dat ze een kleine aanpassing wil, maar ik kon daaruit niet precies opmaken welke. Afstemming met de Board lijkt mij bijna rond, misschien nog een keer een IRC-chat met Angela en Jimbo. In Nederland zijn drie mensen nodig om een vereniging bij notariële akte op te richten. Ik zie nog geen derde persoon die mede-oprichter zou willen zijn. '''Wie wil er uiteindelijk ook mee naar de notaris om een vereniging op te richten?''' Dedalus 20 jun 2005 12:57 (UTC)
 
 
Lees maar eens Wikimedia:Chatlogs/irc://irc.freenode.net/nl.wikimedia/20050518, een log van een chat van een maand geleden. Overigens zitten we volgens het stappenplan of tijdlijn als weergegeven in oprichting organisatie nog steeds op stap 1: het bepalen van de 'noodzaak op lange termijn' van het oprichten van een organisatie in Nederland, c.q. een afdeling (local chapter) van de Wikimedia Foundation, de vereniging Wikimedia Nederland i.o., zie daarvoor ook de discussie op overleg:doelstelling. '''Zolang daarover geen overeenstemming bestaat is het zinloos over volgende stappen te spreken, komt een notaris nog lang niet in beeld''' en is er bij gebrek aan organisatie ook geen enkele behoefte aan een begroting. De vraag die wel relevant is: wat is het antwoord van Fruggo op de vraag: wat is de noodzaak op lange termijn voor het oprichten van een organisatie in Nederland? Neem gerust de tijd om daar de hele zomer lang over na te denken. De eerste nl.wikimedia.org IRL zal op zijn vroegst ergens in september plaatsvinden, en die bijeenkomst zal waarschijnlijk geheel opgaan aan onderling kennismaken. '''Of wilde je ineens wel met GerardM en mij mee naar de notaris en maak je je zorgen over wie van ons drieën de rekening zou betalen?''' Ter geruststelling, van GerardM weet ik dat ie geen nagel heeft om zijn k*** te krabben. Dedalus 24 jun 2005 11:47 (UTC)
 
 
Dedalus, het spijt me dat ik je met mijn vele vragen kennelijk tegen de haren ingestreken heb. Dat was niet mijn bedoeling. Mijn interesse voor Wikimedia Nederland is oprecht. Waar ik echter moeite mee heb is het gemak waarmee kennis als bekend wordt verondersteld. Na je verwijzing op IRC dat de kosten van notarissen op nl.wikimedia vermeld zouden staan, heb ik gezocht maar niets gevonden. In het chatlog waarnaar je hierboven verwijst noemt GerardM een bedrag van EUR 400/500 voor het passeren van statuten bij een notaris, de website waarnaar je verwijst noemt 273,-- ex BTW. Als ik het goed begrijp gaan beide over het passeren van standaardstatuten. Ondanks jouw verwijzingen kan ik helaas nergens iets vinden over het tarief voor afwijkende statuten. Naar aanleiding van je verbazing over mijn gebrek aan kennis over notaristarieven wil ik graag opmerken dat rechten een heel breed vak is. In mijn vakgebied heb ik niets te maken met notarissen, laat staan met notaristarieven. Fruggo 24 jun 2005 13:14 (UTC)
 
 
0. Wordt het nl.chapter '''juridisch geheel onafhankelijk'''? Effeietsanders 15 jul 2005 22:33 (UTC)
 
 
Ja. GerardM 15 jul 2005 22:43 (UTC)
 
'''Waarom is het antwoord op deze vraag nu belangrijk voor je?''' Ik kan de vraag niet plaatsen. Vooralsnog denken we na of, en zo ja, waarom we een organisatie zouden willen oprichten. Veel interessanter is het Effeietsanders als jij zou aangeven wat jij zou willen, of je een organisatie in Nederland zou willen, en zo ja waarom. Misschien kun je daarbij ook aangeven of jij een juridisch geheel onafhankelijke nl.chapter zou willen, en zo ja waarom, of dat je juist een juridisch afhandelijke nl.chapter zou willen, en de vraag beantwoorden van wie afhankelijk. Het antwoord is dus kort en bondig: wat jij wil. Dedalus 16 jul 2005 19:07 (UTC)
 
 
8. Wordt het een stichting of vereniging? Effeietsanders 15 jul 2005 22:27 (UTC)
 
 
'''Waarschijnlijk een vereniging.''' GerardM 15 jul 2005 22:43 (UTC)
 
Het antwoord staat op de hoofdpagina en de documentatie voor zover die er nu is op een vereniging of een stichting en de discussie staat op overleg:een vereniging of een stichting en het is punt 5 op de agenda van de eerste nl.wikimedia.org ontmoeting. Het antwoord is dus, '''wat zou jij willen Effeietsanders, en waarom?''' Dedalus 16 jul 2005 19:31 (UTC)
 
 
Wat ik wil... is moeilijk te verwoorden. ik zal het desondanks proberen. Ik wil dat als er een organisatie komt, dat de leden van de Wikipedia's die zijn aangegeven op www.wikipedia.nl (ik bedoel dus: nl.wikipedia, fy.wikipedia, li.wikipedia en nds.wikipedia) met bijbehorende wiki-projecten (wikibooks, wikiquote etc) lid worden of kunnen worden van wikimedia-nl-chapter. Maar ook alle inwoners van Nederland moeten lid kunnen worden. M.i. Zou de nl-chapter vooral de nederlandstalige en aanverwante (li, fy, nds) wiki-projecten moeten bevorderen/ondersteunen. Ik zie nog niet in wat die ondersteuning zou kunnen betekenen, behalve de hechtere band die gevormd zou worden. Ik ben wat dat betreft nog sceptisch, maar ik ga ervan uit dat er wel degelijk flink wat voordelen zijn, omdat er anders niet zoveel gebruikers voor de oprichting zouden zijn. Ik hoop snel het "licht" te zien wat dit betreft.
 
 
Eigenlijk weet ik nog niet goed wat ik wil. Ik wil me oriënteren. Ik heb het hierboven onduidelijk opgeschreven, en hoop dat ik het binnenkort kan uitbreiden. Maar wat betreft de lidmaatschap zou ik toch echt liever ook zien dat onze Vlaamse vrienden lid kunnen worden. Dus een chapter voor het Nederlandse taalgebied. Niet voor Nederland. Verder weet ik het nog niet, ben ik nog erg aan het twijfelen. Ik heb het geprobeert, maar maar niet opgeslagen wat ik ervan denk. Er zou aleen maar meer onduidelijkheid komen, '''ik snap feitelijk zelf nog niet precies wat ik wil. Ik weet alleen soms wat ik niet wil.''' Wat ik wel wil, is alle argumenten op een rijtje, wat ik hier probeerde voor elkaar te krijgen. Wat ik wilde, is '''de zekerheid dat mogelijke struikelblokken uit de weg worden geruimd, hoe dan ook.''' Zoals juridische en financiële. Maar ook de technische. Nouja, ik zal er nog over nadenken. Ik hoop dat het aantal antwoorden blijft groeien. Effeietsanders 16 jul 2005 20:17 (UTC)
 
 
'''Bij de laatste archivering zijn ook de draadjes over de Stichting verdwenen''', dat lijkt mij niet de bedoeling. Althans ik was nog steeds in afwachting van inhoudelijke bijdrages van Oscar en RonaldB. Peter boelens 22 apr 2006 00:42 (CEST)
 
 
Waarom op de "desbetreffende wiki"?! De stichting houdt zich bezig met mediawiki projecten, en het enige wikimediaproject met grote relevantie is wikipedia. Een lemma over Stichting Wikimedia Nederland zou misschien ook helderheid kunnen verschaffen over de doelstellingen, statuten, werkwijze en bestuurssamenstelling. De meeste van die zaken zijn tot nu toe "geheim", ik kan tenminste nergens de stichtingsstatuten vinden. Besednjak 22 apr 2006 13:30 (CEST)
 
(na bwc) Aanvulling: de statuten zijn te vinden op wikimedia onder Statuten_SWN. Opgericht 27 maart 2006. Jammer dat het allemaal buiten wikipedia gehouden is. Besednjak 22 apr 2006 13:44 (CEST)
 
 
Oh, dat artikel is prima. Maar de discussiepagina dient te gaan over de vraag of statuten juist zijn weergegeven en niet of ze juist zijn. Die discussie hoort op de wiki ik hierboven vermeldde. Die wiki is juist in het leven geroepen om een Nederlandse rechtspersoon tot stand te brengen. En zowel lof als kritiek op dit initiatief zijn daar op hun plaats. Marco Roepers 22 apr 2006 13:37 (CEST)
 
 
Nee hoor, de gang van zaken rond de stichting deugt niet, de zaak is buitengewoon kwestieus en het dringt het beelöd van een insider kliekje op. Welke mensen lof hebben voor het aan je laars lappen van fatsoensregels in de omgang met mensen lijkt me nog te beantwoorden. Ik elk geval is mijn acitivteit voor dit project behoorlijk verminderd als gevolg van de minachting die uit de gang van zaken blijkt. Besednjak 22 apr 2006 13:44 (CEST)
 
 
Ik zou heel tevreden zijn met een Stichting voor Trollen (of bedoelde ik nou gesticht, o het duizelt me af en toe) en een vereniging voor opbouwend bezig zijnde Wikipedianen. Om kort te gaan: zanik niet zo. Oscar's moderatorschap wordt door de andere mods gecontroleerd en anders is er een procedure om hem die status te ontnemen. Dus stop eens met dit paranoïde gezanik. Macht is een middel en in handen van een kwaadwillende een doel op zichzelf. En iedereen heeft hier macht, gezien het lemma hierboven heeft zelfs een anoniem dat. Absurd maar waar. Verrekijker'praatjes? 22 apr 2006 14:08 (CEST)
 
 
Ik wil niet alleen een antwoord op mijn vragen maar ook op die van Peter Boelens. '''Een van de redenen voor het stilzwijgen zou kunnen zijn dat er een aanvraag is ingediend bij de board van de foundation om de stichting en vereniging beiden te erkennen.''' Is dat eenmaal gebeurd dan staan wij voor een fait accompli en kunnen we niets meer doen. Men hoopt dus door oostindisch doof te blijven dat de boel bedaart dingen erdoorheengeduwt kunnen worden en daarna is het een onveranderlijk feit. Wae®thtm©2006 | overleg 22 apr 2006 14:30 (CEST)
 
 
Je bedoelt, dat de twee stichtingsbestuurders in hun eentje die aanvraag hebben ingediend? Is dat niet een wel erg smalle basis? Besednjak 22 apr 2006 14:53 (CEST)
 
 
Ja dat is de gebruikelijke gang van zaken. Ook bij de andere chapters. De boel wordt opgericht -> Foundation erkent het ...... soms ook andersom ..... Statuten worden gemaakt -> Foundation bestudeert statuten en keurt het goed/af -> Boel wordt opgericht. Er wordt niet gekeken of de gemeenschap het ermee eens is. een paar vrijwilligers waarvan de foundation denkt dat zij hooggewaardeerd zijn in de betreffende gemeenschap is genoeg. Op dit moment ligt de aanvraag al bij de board van de foundation en is het een kwestie van tijd tot het goedgekeurd wordt. Of is de vraag niet hier, ze gaan goedgekeurd worden beiden, dat is een fait accompli. Vergeet niet hoe men mij ook verguist/haat op het moment. '''Tot zeer kort was ik ook onderdeel van de "inn crowd" en ik weet dondersgoed wat er in het verleden besproken is.''' Wae®thtm©2006 | overleg 22 apr 2006 15:20 (CEST)
 
 
 
21. Wat zou je het liefst veranderen in de statuten van de stichting?
 
Peter b:alles (daarmee bedoel ik dat de Stichting beter zich zelf zou kunenn opheffen)
 
Bob.v.R: Controle door de vereniging
 
Londenp:
 
Dedalus: De naam als er geen 'erkenning' door de board WMF komt, maar daar ga ik niet over
 
Fruggo: Opheffen
 
Waerth: Alles, stichting voor nu bevriezen en later de boel aanpassen. Opheffen is zonde van het geld.
 
'''eia: Niets voorlopig, er is al lang en goed over nagedacht.'''
 
Tjipke de Vries: Het ontbreken van de clausule over het geen zeggenschap hebben over projecten zou er wat mij betreft in mogen.
 
Patio 7 mei 2006 09:19 (CEST) Ik zou ze net zo kort maken als die van de Foundation en daaraan toevoegen dat ze onder controle staat van de vereniging
 
Bessel Dekker Leeghalen, nu ik eenmaal niet voor een stichting voel.
 
André Engels - De naam.
 
Besednjak 26 mei 2006 21:51 (CEST) liquideren
 
Jeroenvrp 27 mei 2006 00:44 (CEST) Ik adviseer om de stichting vroegtijdig af te voeren, zoals gewenst door het collectief
 
 
 
 
10. '''Hebben jullie vertrouwen in RonaldB, zo nee waarom niet?'''
 
 
    Peter b:nee, dat heb ik al aangegeven
 
    Bob.v.R: Vertrouwen in de RonaldB met welke pet op? Ik stel helaas vast dat RonaldB '''ontwijkende antwoorden geeft op heldere vragen'''
 
    Londenp: Ja
 
    Dedalus: Het zou prettig zijn als er een paar akties komen van RonaldB die wel vertrouwen oproepen
 
    Fruggo: Ik neig naar nee, omdat hij niet bereid (of in staat) lijkt om concrete antwoorden te geven op concrete vragen. Het continu ontwijken van vragen wekt wantrouwen op. Ik vind het jammer dat RonaldB zich dat niet lijkt te realiseren.
 
    Waerth: Nul
 
    '''oscar: ja, volkomen'''
 
    '''eia: Uiteraard'''
 
    '''Galwaygirl: ja'''
 
    Tjipke de Vries: Ja, ik sluit alleen niet uit dat zijn idealen later niet de mijne blijken te zijn. Maar dat heeft met vertrouwen niets te maken.
 
    Bessel Dekker Als moderator: jazeker, als lid stichtingsbestuur: nee.
 
    André Engels - Nee. Hij heeft geen blijk gegeven zich van de ideeën van de gemeenschap iets aan te trekken, of zelfs maar om antwoorden te geven die to-the-point zijn.
 
    Besednjak 26 mei 2006 21:41 (CEST) nee, niet te vertrouwen en buitengewoon onfatsoenlijk persoon
 
    In het begin wel, maar na de vele kritieken, stel ik me hier nu neutraal in op - Jeroenvrp 27 mei 2006 00:35 (CEST)
 
 
11. '''Hebben jullie vertrouwen in het stichtingsbestuur, zo nee waarom niet?'''
 
 
    Peter b:wie zijn nu, naast Ronald bestuursleden?
 
    Bob.v.R: Alleen RonaldB mengt zich echt in de discussie
 
    Londenp: Ja
 
    Dedalus: Als iemand stichtinkje wil, hij ga ze gang
 
    Fruggo: '''Geen idee, ik ben alleen nog maar persoonlijke meningen van bestuursleden tegengekomen.''' Zijn er ook ergens bestuursstandpunten te vinden?
 
    Waerth: Oscar ja, RonaldB nee.
 
    eia: Ja
 
    Galwaygirl: Ja
 
    Tjipke de Vries: Ja, zie antwoord op vorige vraag.
 
    Bessel Dekker Nee, en wel omdat ik geen enkel vertrouwen heb in de stichtingsvorm. Dat is per definitie niet persoonsgebonden.
 
    André Engels - Nee. '''Mensen die tegen de wil van de gemeenschap dingen oprichten, zijn niet te vertrouwen.'''
 
    Besednjak 26 mei 2006 21:41 (CEST) Nee. Mensen die tegen de wil van de gemeenschap dingen oprichten, zijn niet te vertrouwen.
 
    Nee, omdat de stichting ongewenst is, zoals door velen al aangegeven. Jeroenvrp 27 mei 2006 00:35 (CEST)
 
 
 
http://www.gossamer-threads.com/lists/wiki/foundation/56838
 
 
The criticism is mostly directed to the Stichting, not the Vereniging.
 
Being a member of the Vereniging will not influence the Stichting.
 
 
As for me backing down from the founding process: There was a conflict
 
between two members in an early stage. I offered to interfere as a
 
mediator. This was just starting up when the other mediator told me
 
that because I wrote myself on nl.wikimedia.org, I could not be
 
independent as a mediator, and thus could not mediate. After that I
 
left the whole project in disgust. It's not the kind of thing I want
 
to hear. Apart from that, at the time I left it was clear that a great
 
majority was in favour of a Vereniging. Yet some people somehow
 
decided to create both.
 
 
Andre Engels, andreengels [at] gmail
 
 
==controverse==
 
Dat stukje over het blokkeren van NPO ip adressen past volgens mij beter in [[wikipedia]]. - [[Gebruiker:Kapitein_Zeiksnor|de]] [[Image:Wikimedia logo family complete 2.svg.png|30px]] [[Gebruiker:Kapitein_Zeiksnor|Kolo]] [[Image:Wikimedia logo family complete 2.svg.png|30px]] [[Gebruiker:Kapitein_Zeiksnor|nel]] -    16 feb 2018 01:40 (CET)
 
:Ay-ay kapitein! --[[Gebruiker:Juliën|Juliën]] ([[Overleg gebruiker:Juliën|overleg]]) 16 feb 2018 11:21 (CET)
 

Versie van 10 jul 2018 om 23:42