Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Lijst van voorspellingen van het einde van de wereld

Uit Wikisage
Versie door Mendelo (overleg | bijdragen) op 23 jul 2019 om 16:23 (Archieflink vervangen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van voorspelde eschatologische data, die in de pers of in de volksmond vaak gezien of voorgesteld worden als het einde van de wereld. De auteurs ervan bedoelen vaak andere gebeurtenissen dan het eigenlijke „einde van de wereld”, die er wel in verband mee staan, zoals de Komst van de Messias of de Wederkomst van Christus, de Opname van de Gemeente, het begin van het Millennium, het verschijnen van de Antichrist, enz.

Eschatologie” is de deelrichting van de theologie die de „laatste dingen” onderzoekt, bijvoorbeeld de mogelijke scenario’s van het einde van de wereld.

Oudheid

Datum Voorspeller Details/verklaring
365 Hilarius van Poitiers Hilarius zou in zijn vele geschriften ergens naar 365 hebben verwezen.[1][2]
381 Tichonus Tichonus, een schrijver uit de vierde eeuw, voorzag de Wederkomst van Christus in 381.[3]
400 Martinus van Tours Zou de zienswijze van Hilarius van Poitiers hebben herzien.[1][2]
435 Rabbi Juda ha-Nasi (135-220) Rabbi Judah ha-Nasi geloofde dat de Messias 365 jaar na de vernietiging van de Tempel in het jaar 70 zou komen.[3]
470 Rabbi Hanina Rabbi Hanina geloofde dat de Messias 400 jaar na de vernietiging van de Tempel in het jaar 70 zou komen.[3]
500 Hippolytus van Rome en Lactantius Hippolytus[1] en Lactantius meenden dat Christus in het jaar 500 zou terugkomen.[3]
6 april 793 Beatus van Liébana De Spaanse monnik Beatus van Liébana was van mening dat Christus op die dag, de vooravond van Pasen, zou terugkomen en de wereld zou eindigen. Een groep mensen vastte die nacht. Volgens een anekdote zei een zekere Hordonius, die ook gevast had, de volgende morgen: „Laat ons eten en drinken, opdat we tenminste gevoed zijn als we sterven.”[4]

Middeleeuwen

Datum Voorspeller Details/verklaring
846 Thiota Een Duitse profetes met de naam Thiota kondigde in 846 aan dat het einde het jaar daarop zou komen. Zij had volgelingen in de gebieden van Konstanz, de bisdommen Straatsburg, Worms en Speyer. Op een concilie te Mainz werd ze als ketter veroordeeld, maar velen bleven het einde dat jaar verwachten.[5]
968 Het leger van Otto III van het Heilige Roomse Rijk Het leger van Otto III van het Heilige Roomse Rijk sloeg in paniek omdat men een zonsverduistering aanzag als het einde van de wereld.[1][6]
1 januari 1000 Europese christenen Onder andere Ælfric, abt van Eynsham, en Wulfstan, aartsbisschop van York, de intellectuelen van die tijd.[1][7] Sommigen beseften dat de jaartelling van Dionysius Exiguus niet helemaal juist is, en deden alternatieve berekeningen. Abbo, abt van Fleury stelde bijvoorbeeld dat het jaar 1000 na de geboorte van Christus eigenlijk in het jaar 979 valt. Anderen verwachten het jaar 1000 na de dood van Christus, d.i. 1033/1034.[6]
(23 september) 1186 ‘de astrologen van Toledo’
(Johannes van Toledo)
In 1184[8] kwam een brief in omloop, die naar verluidt geschreven werd door de astrologen van Toledo en gericht was aan paus Clemens III. Johannes van Toledo[9][10] zou in 1179 berekend hebben dat de planeten in 1186 op een lijn zullen staan, wat vreeswekkende gevolgen zou hebben, inclusief de ondergang van de wereld. De brief veroorzaakte paniek. De keizer van Constantinopel nam voorzorgsmaatregelen; de aartsbisschop van Canterbury organiseerde een vasten. Sommigen stellen dat de Derde Kruisvaart in 1189 een gevolg was van deze onrust.

Varianten van deze brief bleven nog eeuwen met aangepaste datums opduiken en voor onrust zorgen.[11]

1205[1]1260[9] Joachim van Fiore Volgens Joachim van Fiore was de antichrist reeds aanwezig, zou koning Richard van Engeland hem verslaan en zou het nieuwe Millennium tussen 1200 en 1260 beginnen.[1][9]
1282 / 1284 Innocentius III Paus Innocentius III meende dat de wereld 666 jaar (het getal van het Beest) na het ontstaan van de Islam ten einde zou komen.[1][12]
1378 Arnaldus de Villanova De katholieke geleerde Arnaldus de Villanova (1235?–1311) verwachtte dat de Antichrist zou verschijnen in het jaar 1378 n.Chr.[13]
1492 oosters-orthodoxen
en Sir Thomas Browne
Verschillende groepen in Rusland verwachtten dat het jaar 7000 Anno Mundi, het laatste jaar op de kerkelijke kalender, zou uitlopen op het einde van de wereld. De val van Constantinopel in 1453 zag er uit als een duister voorteken.[14]

16e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
omstreeks 1504 Sandro Botticelli Op het schilderij De mystieke Geboorte maakte Botticelli in het jaar 1500 in het Grieks de notitie dat Openbaring 11 nu volop in vervulling ging en dat Satan binnen 3½ jaar zou worden geketend. Hij was waarschijnlijk beïnvloed door preken van Girolamo Savonarola.[12]
20 februari 1524 Johannes Stöffler De Duitse wiskundige en astronoom Johannes Stöffler voorzag wegens planetaire conjuncties dat een nieuwe zondvloed de aarde zou treffen.[12]
16e eeuw Maarten Luther In 1529 zag Luther de toen aan de gang zijnde oorlog tegen de Turken als vervulling van Bijbelprofetieën en ging ervan uit dat dit zou uitlopen op het einde.[15]
19 oktober 1533 Michael Stifel De Duitse prediker en wiskundige Stifel berekende op basis van het boek Daniël in zijn boekje Ein Rechenbüchlin vom End Christi dat Christus op zondag 19 oktober 1533 om 8 uur ’s morgens zou terugkomen. Toen zijn voorspelling niet uitkwam, werd hij gevangengezet om hem te beschermen tegen boze dorpelingen.[16][1]
1533 Melchior Hoffmann Deze anabaptist predikte dat het Nieuwe Jeruzalem in Straatsburg (Strasbourg) zou worden opgericht en dat de Heer zou verschijnen in 1533.[17]
5 april 1534 Jan van Leiden en de anabaptisten De wereld zal verwoest worden, behalve Münster, het Nieuwe Jeruzalem[18]

17e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
1656 kardinaal Pierrette d’Ailly
Christoffel Columbus
Zich baserend op de chronologie van kardinaal Pierrette d’Ailly, schreef Columbus in 1501 dat er „nog slechts 155 jaar ontbreken voor de voleinding van de zevenduizend jaar, die het einde van de wereld zou zijn.”[19]
1666 Sjabtai Tsvi Volgelingen van Sjabtai Tsvi (Sabbatai Tsevi), die hem als Messias beschouwden, verwachtten dat in het jaar 1666 met zekerheid de redding voor Israël en de wereld zou aanbreken.[20]
1688-1700 John Napier De Schotse wiskundige Napier voorspelde in diens boek The Plaine Discovery of the Whole Revelation of St. John dat de wereld ten einde zou komen tussen 1688 en 1700.[1]

18e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
1700-1750 kardinaal Nicolaas van Cusa Deze katholieke kardinaal verdeelde de kerkgeschiedenis in 33 „Jubeljaren”, d.w.z. perioden van 50 jaar, die samen een parallel vormden van het leven van Christus. De antichrist werd verwacht in het 34e Jubeljaar, dus ongeveer tussen 1700 en 1750.[21]
5 april 1761 William Bell De inwoners van Londen vluchten naar de heuvels nadat William Bell een aantal kleine aardschokken uitlegde als het begin van de eindtijd.[10]
8 mei 1774 Eelco Alta Eelco Alta was niet alleen dominee te Bozum maar ook (hobby)-meteoroloog. Hij zette in een filosofisch pamflet uiteen dat de samenstand van de planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de maan op die dag wel eens een voorbereiding of begin van de vernietiging van ons zonnestelsel zou kunnen betekenen.[22]
19 mei 1780 New England De ’donkere dag’: om 9 uur ’s morgens viel er een dikke duisternis, die de hele dag bleef tot pas omstreeks middernacht weer enkele sterren zichtbaar werden. Vele mensen huilden dat het einde gekomen was. In de daaropvolgende maanden telden de Shakers honderden bekeerlingen.[12]

19e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
1806 een grapjas uit Leeds In 1806 raakten de inwoners van Leeds en omgeving in paniek toen een kip eieren legde met het opschrift „Christ is coming”. Al gauw bleek het een hoax; iemand had de eieren met inkt beschreven en deze weer in de kip geduwd.[23]
18 juni 1836 Johann Albrecht Bengel Deze gerespecteerde lutherse theoloog nam aan dat de „tijd, tijden en een halve tijd” uit Openbaring 12:14 in 1836 zouden eindigen en dat dan het millennium zou beginnen. In zijn berekeningen gebruikte hij het getal 666 (het getal van het Beest) als een aantal jaren.[24]
1836 John Wesley, stichter van het methodisme 1836: „Het einde van de non-chronos, en van de vele koningen; de vervulling van het woord en van Gods mysterie; het berouw van de overlevenden in de grote stad; het einde van de ’korte tijd’, en van de drie en en halve tijden; de vernietiging van het oosten, Satan gevangengenomen.”[25]
1843 William Miller De baptist William Miller berekende dat de „zeven tijden” uit Daniël 4 (NBG) in 1843 zouden eindigen. Hij rekende hiervoor 2520 jaar na de start van de ballingschap van Israël, die naar hij aannam begon in 677 v.Chr. Bovendien eindigden volgens zijn berekening ook de „2300 dagen” uit Daniël 8:14 die begonnen te tellen vanaf het decreet om de tempel van Jeruzalem te herbouwen. Hij nam hier als begindatum 457 v.Chr. Hij concludeerde dat Christus zou wederkomen in het jaar dat op 21 maart 1843 begon.
22 oktober 1844 Samuel S. Snow
William Miller
Toen het jaar 1843-1844 voorbijging, verdedigde Samuel S. Snow de stelling dat de Wederkomst des Heren kon worden verwacht in de zevende joodse maand, op 22 oktober 1844. Toen ook dit niet uitkwam, leidde dit tot de Great Disappointment (Grote Teleurstelling).
1844/1847 John Nelson Darby Verwachtte de Opname van de gemeente; later noemt hij consequent geen datum meer.[26]
1847 John Thomas John Thomas, de stichter van de ’Broeders in Christus’ of Christadelphians, gaf het jaar 1847 als mogelijkheid voor de Wederkomst van Christus. Hiervoor rekende hij 1260 jaar vanaf de opkomst van het pausdom.[27]
1847 Joseph Wolff Deze christelijke zendeling en zoon van een rabbijn verwachtte Christus’ Wederkomst in 1847: Christus zou 2300 „dagen” na Daniël naar de aarde neerdalen Daniël 8:14. Daniël leefde in 453 v.Chr., dus 2300 – 453 = 1847.[28]
1854 Jonathan Cummings De door William Miller voorgestelde datum voor de Wederkomst van Jezus Christus werd door Cummings herberekend naar 1854.
1865 John Cummings John Cummings, van de Schotse nationale kerk, nam aan dat Jezus in 1865 zou wederkeren.
1866 John Thomas John Thomas, de stichter van de ’Broeders in Christus’ of Christadelphians, gaf het jaar 1866 als een van de mogelijkheden voor de Wederkomst van Christus. Hiervoor rekende hij 1260 jaar vanaf de opkomst van Mohammed.[27]
(1864)/1867 Edward Irving Verwachtte het einde der 1355 dagen uit Daniëls profetie in 1867 en zag daarom uit naar de opstanding der rechtvaardigen in dat jaar. Hij noemde ook andere data.[29]
1868 Richard Cunningham Shimeall De 1335 jaar eindigen in 1868 en dan begint ook het Millennium.[30]
1873-1874 Nelson H. Barbour Voortbouwend op Millers berekening, kwam Barbour op het jaar 1873-1874 voor Christus’ wederkomst.
1881 Mother Shipton
(volgens latere uitgave)
Deze 16e-eeuwse zieneres zou hebben voorspeld dat het einde in 1881 zou komen. De 19e-eeuwse uitgever gaf toe dat hij dit en andere dingen zelf in het boek had toegevoegd om de verkoop te bevorderen.[12]
1881 Charles Piazzi Smyth De koninklijke astronoom van Schotland werd ervan overtuigd dat de grote Piramide van Gizeh onder goddelijke leiding werd gebouwd door een bijbelse aartsvader en dat in de afmetingen ervan onder andere het einde der tijden stond aangegeven.[12]
8 maart 1889 Claas Epp, Jr. (1838–1913) De anabaptist Claas Epp ging ervan uit dat hij op 8 maart 1889 eerst in de hemel zou worden opgenomen en dat de anderen zouden volgen.[17][31]
1891 Joseph Smith De stichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen („mormonen”) zei in 1835 dat de wereld 56 jaar later zou eindigen.[32]

20e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
1906 John Thomas John Thomas merkte op dat in 1910 6000 jaar zouden zijn verlopen sinds de schepping, en het Millennium zou beginnen. Dit zou voorafgegaan worden door een vier jaar durende grote verdrukking.[33]
1910 Camille Flammarion Deze astronoom verwachtte dat de gassen (o.a. cyanogeen) van de ’staart’ van de komeet van Halley in 1910 het leven op aarde zou kunnen vernietigen, maar niet de planeet.[12][34][35]
1910 John Thomas Zie 1906.
oktober 1914 Charles Taze Russell Russell publiceerde in 1880 dat de Tijden der Heidenen in 1914 zouden eindigen.[36] In 1897 kondigde hij aan dat „tegen het einde van de Tijden der Heidenen in oktober 1914 A.D.” de volledige verwoesting van de wereld kon worden verwacht.[37] Hij ging er daarom van uit dat „het einde van de koninkrijken van deze wereld … tegen het einde van 1915 zou moeten hebben plaatsgevonden”.[38]
1914 Abraham Poljak Zich baserend op joodse mystici, die aan de hand van de getallen in het boek Daniël een „wereldoorlog ” zouden hebben verwacht in 1914, rekende Abraham Poljak, een joods christen (messianist), met de terugkeer van de messias in 1914. Aangezien het getal 40 een opvallende betekenis heeft, nam hij aan dat er belangrijke gebeurtenissen voor de deur stonden in 1954 en 1994.[39]
lente 1918 George H. Fisher en Clayton J. Woodworth
Charles Taze Russell
In „The Finished Mystery” (gepresenteerd als een postuum werk van Charles Taze Russell) werden verwachtingen omtrent 1918 gepubliceerd.[40]
17 december 1919 Albert Porta De meteoroloog Albert Porta van de Universiteit van Michigan voorspelde dat de conjunctie van 6 planeten een magnetische stroom zou opwekken waardoor de zon zou exploderen en de aarde opslokken.[41]
1925 Joseph Franklin Rutherford Rutherford publiceerde verwachtingen inzake 1925.[42]
1952? Billy Graham De bekende baptistische predikant Billy Graham vertelde in 1950: „Nog twee jaar en het is allemaal voorbij.”[43]
21 december 1954 Dorothy Martin Dorothy Martin, een huisvrouw uit Chicago, beweerde dat ze via automatisch schrijven berichten doorkreeg van buitenaardse wezens van de planeet Clarion. De wereld zou op 21 december 1954 voor zonsopgang vergaan door een grote stortvloed. De ware gelovigen zouden worden opgehaald door een vliegende schotel.[44]
begin 20e eeuw Isaac M. Haldeman Deze pastor van de First Baptist Church in New York verwachtte dat de Antichrist zou verschijnen voor de joden zouden terugkeren naar Palestina.
zomer 1969 Charles Manson Manson voorspelde een apocalyptische oorlog, genaamd „Helter Skelter”, naar aanleiding van onvrede over liefdesrelaties tussen mensen van verschillende rassen. De Manson-moorden waren het gevolg van deze voorspelling.
1973-1974 David Brandt Berg Een komeet zou de aarde raken en Amerika vernietigen.
1975 Frederick William Franz Volgens de publicaties van het Wachttorengenootschap van Jehovah’s Getuigen, voornamelijk van de hand van F. W. Franz, later de president van het het Wachttorengenootschap, kenmerkte 1975 6000 jaar menselijke geschiedenis sinds Adam. Het zou een jaar zijn „om naar uit te kijken”. Velen ontwikkelden sterke verwachtingen.
1977 William M. Branham Wederkomst van Christus[45] en de totale wereldvernietiging[46]
19 februari 1979 Roch ’Moïse’ Thériault Deze gewelddadige leider van een kleine groep in Quebec voorzag het einde van de wereld op deze datum.
voor 1 januari 1980 Georges Roux Roux, van de Universal Alliance in Frankrijk, voorzag dat het einde van de wereld voor die datum zou komen.[47]
1981 Chuck Smith Pastor Chuck Smith, stichter van de Calvary Chapel, voorzag dat Jezus waarschijnlijk zou terugkomen voor 1981.[48] Hij concludeerde dit omdat de staat Israël in 1948 werd gesticht; daarna zou een oordeelsperiode van 40 jaar volgen, minus een periode van zeven jaar, die hij aftrok als tijd van de „grote verdrukking”.
1982 Pat Robertson Deze televisie-evangelist garandeerde in mei 1980 dat voor het einde van 1982 een „oordeel over deze wereld zou plaatsvinden”.[35]
maart 1982 John Gribbin en Stephen Plagemann In hun boek The Jupiter effect stelden zij dat het feit dat de grootste planeten van het zonnestelsel op één lijn stonden, een reeks van kosmische gevolgen zou hebben, die als resultaat zouden hebben dat Los Angeles van de kaart zou worden geveegd.[12]
1988 Hal Lindsey (Binnen de) 40 jaar na de stichting van de staat Israël[49] Volgens ongeveer dezelfde zienswijze als Chuck Smith (boven).
1988 Edgar C. Whisenant Whisenant, een voormalig NASA-ingenieur, geloofde dat de Opname van de Gemeente zou plaatsvinden op 11, 12 of 13 september 1988.[50]
1988 Colin Deal Colin Deal schreef dat Christus in 1988 zou terugkomen.[51]
28 oktober 1992 Mission for the Coming Days
the Tami Church
Lee Jang Rim, de leider van deze Koreaanse groep voorzag dat de Opname van de Gemeente zou plaatsvinden op 28 oktober 1992[52] (Het Milennium zou zeven jaar later beginnen.) 20.000 personen brachten de namidag wachtend door.[53]
1993 David Brandt Berg Verwachtte de wederkomst van Jezus Christus.
november 1993 Joeri Krivonogov
en zijn vrouw Maria Tsvigoen
Deze leiders van de Witte Broederschap voorspelden het einde van de wereld. Volgelingen uit de hele voormalige Sovjetunie kwamen samen in Kiëv. Groepjes brachten vernielingen aan in de Sofiakathedraal. Uit vrees voor een massazelfmoord, werden vele leden gearresteerd.[54]
9 juni 1994 John Hinkle Pastor John Hinkle van Christ Church in Los Angeles verwachtte dat de Opname van de Gemeente zou plaatsvinden.[55]
tussen 15 en 27 september 1994 Harold Camping Deze burgerlijk ingenieur en radioevangelist voorzag dat Jezus’ Tweede Komst zou beginnen.
1997 aartsbisschop James Ussher van Armagh Publiceerde in 1656 zijn chronologie, met daarin de schepping in het jaar 4004 v.Chr. en het jaar 1997 als het jaar 6000 Anno Mundi met het begin van het Millennium.[53]
Ergens tussen 1997 en 2007 Nostradamus Berekend aan de hand van zijn kwatrijnen.
1997 Sūkyō Mahikari Voorzag een Wereldoorlog[56]
1997 Heaven’s Gate De komeet Hale-Bopp wordt gevolgd door een buitenaards ruimteschip. De confrontatie zou het einde van de wereld betekenen. Voor 39 aanhangers van de San Diego ufosekte Heaven’s Gate eindigde het in een collectieve zelfmoord op 26 maart 1997.[35]
31 maart 1998 Hon-Ming Chen Voorzag dat Christus op die datum per vliegende schotel de mensheid zou komen redden.[57][58]
1998 / 1999 Shoko Asahara
(AUM Shinrikyo)
Japan zou in 1996 door de oceaan verzwolgen worden en het einde van de wereld zou beginnen in 1998/1999.[59]
juli 1999 rozenkruisers De Association rose-croix (ARC) in Frankrijk verwachtte een zondvloedachtige gebeurtenis.[56]
7 juli 1999 Eileen Lakes Om 7 uur GMT zou de aarde 90 graden kantelen ten opzichte van de as. Hierdoor zou de aarde een ’waterdoop’ ondergaan.[53]
1999 Nostradamus Een kwatrijn over „Het jaar 1999, de zevende maand, van de hemel zal komen grote koning van angst” riep bij sommigen onrust op.[35]
11 september 1999 Michael Rood Rood voorzei in de jaren 1990 dat het zevende millennium zou beginnen met zonsondergang op 11 september 1999, dat volgens hem overeenkwam met 1 tisjri 6001.[60][61]
11 augustus 1999 Paco Rabanne De zonsverduistering zou gepaard gaan met het neerstorten van het ruimtestation MIR, waardoor Parijs en verschillende andere Franse sreden vernietigd worden. Had als 17-jarige een visioen hierover en berekende later de datum aan de hand van Nostradamus.[62]

21e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
2000 Texe Marrs Verwachtte Armageddon.[63]
januari 2000 Grant Jeffrey e.a. Toen het jaar 2000 naderde, begon men met problemen te rekenen met de oude computerprogramma’s, waarin de programmeurs om geheugenplaats te sparen de jaartallen met twee cijfers hadden geschreven. Na het jaar 99 zou dus het jaar 00 volgen. Vrijwel alles, ook de kerncentrales, wordt door computers bestuurd. Men noemde dit de Y2K-bug of Millennium Bug.[12][64][35]
Begin mei 2000 astrologen e.a. Samenstand van zes hemellichamen en bovendien in het jaar van een millenniumwisseling …[65]
6 september 2000 Daniel Adam Millar Het vredesakkoord tussen Israël en Palestina op 13 september 1993 markeert het begin van de zeven jaar durende verdrukking. Op 6 september 2000 zou de Antichrist zichzelf uitroepen tot God en zou de strijd van Armageddon beginnen.[53]
24 oktober 2002 Arnaud Mussy Op 5 september 2002 spoorde Arnaud Mussy zijn volgelingen in Nantes, Frankrijk, aan om uit te kijken naar reizigers van Venus, die hen zouden komen afhalen voor de wereld op 24 oktober 2002 zou vergaan.[66]
21 november 2001 Heinrich van Geene Leden van het Efraim Genootschap houden hun kinderen uit school en doen huis en winkel van de hand, omdat ze menen dat ze op 21 november in de hemel worden opgenomen.
11 april 2002/2005/2010 Prof. R. W. Rutten De Antichrist zal het Vaticaan overnemen, in 2002 zal een wonder gebeuren.[67]
29 november 2003 AUM Shinrikyo Deze groep uit Japan verwachtte dat de wereld zou vergaan door een nucleaire oorlog tussen 30 oktober en 29 november 2003.[68]
2006 Michael Drosnin Deze joodse informaticus waarschuwde in The Bible Code II – The Countdown' voor een nucleaire holocaust in 2006.
2007 Wim Malgo 40 jaar na de Israëlische verovering van Oost-Jeruzalem[69]
29 april 2007 Pat Robertson Robertson suggereerde deze dag als de datum van de vernietiging van de aarde.[70]
13 oktober 2007 The House of Yahweh Op 13 september 1993 begon het zevenjarige vredesverdrag met Rabin. De „tijd, tijden en een halve tijd” uit Daniël 12:7 waarin de mens voor rechtvaardigheid kan kiezen, eindigt dus op 13 oktober 2007.[71]
21 maart 2008 Gordon Ritchie Slechts een van de intussen meer dan 550 door hem voorspelde datums.[72]
2008 Ronald Weinland Tegen de herfst van 2008 zijn de Verenigde Staten geen wereldmacht meer en bestaan niet meer als afzonderlijke natie.[35] Op 14 december 2008 klinkt de eerste trompet van het boek Openbaring.[73]
30 maart 2010 Sommige wetenschappers Men beweerde al vóór 10 september 2008 (de geplande datum van het experiment) dat het CERN (Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek) te Genève, met de LHC deeltjesversneller hun na te bootsen oerknal, niet in de hand zou kunnen houden en een zwart gat zou veroorzaken.[12]
2010 Hermetic Order of the Golden Dawn Deze magische orde voorzag dat de wereld in 2010 zou eindigen.[74]
2011 Milton William Cooper De in 2001 doodgeschoten samenzweringstheoreticus Milton William Cooper verwachtte dat Christus in 2011 zou wederkomen.[75]
21 mei 2011 Harold Camping Volgens Camping zou op 21 mei 2011 de Opname van de gemeente geschieden, waarbij God drie procent van de mensen mee zou nemen naar de hemel.[76][77]
21 oktober 2011 Harold Camping Camping berekende dat de aarde zou vergaan op 21 oktober 2011.[78]
28 oktober 2011 De Maya’s
(volgens sommige auteurs)
Volgens de eerste berekening zou de Mayakalender op 28 oktober 2011 eindigen. Later is dit verschoven naar 21 december 2012.[79]
21 december 2012 De Maya’s
(volgens sommige auteurs)
Op 21 december 2012 eindigt de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender.[1] New Age schrijvers citeren Maya- en Azteekse kalenders, die het einde van het tijdperk voorspellen en niet het einde van de wereld. De film 2012 gaat over dit scenario. Zie ook het 2012-fenomeen.
23 augustus 2013 Grigori Raspoetin Volgens David W. Norvalk schreef Raspoetin dat op die dag vuur uit de hemel zou neerdalen en alles zou vernietigen.[80]
Pinksteren 2013 Ronald Weinland Volgens Weinland, van de Church of God, klonk de eerste trompet van het boek Openbaring op 14 december 2008. Dit was Gods laatste waarschuwing aan de mensheid. Het aftellen naar het eind van menselijk zelfbestuur begon op 27 mei 2012 en eindigt met Pinksteren 2013.[73]
na de „265e paus” lijst, toegeschreven aan
St. Malachias
Op deze lijst staat elke paus met een paar raadselachtige Latijnse woorden beschreven. Bij de laatste paus die vermeld staat, Petrus Romanus, wordt onder andere gezegd dat de Grote Rechter zijn volk zal berechten. Volgens de gebruikelijke uitleg hierover zou Petrus Romanus de opvolger zijn van Benedictus XVI.
laatste paus World’s Last Chance We leven nu onder de laatste paus.[81]
23/24 september 2015 Efrain Rodriguez Een asteroïde zou neerslaan bij Puerto Rico, en aardbevingen en tsunami‘s veroorzaken.[82][83]
2015 Mark Biltz, El Shaddai Ministries
later ook John Hagee, Cornerstone Church, San Antonio, Texas
De opeenvolging van vier volledige maansverduisteringen (’bloedmanen’) in 2014-2015, steeds op joodse feestdagen, wordt gezien als een teken dat het einde nabij is. De laatste maansverduistering in de reeks valt op 28 september 2015. De vorige keer dat een tetrade of opeenvolging van vier maansverduisteringen plaatsvond, was in 1967, vlak voor de Israëli’s Jeruzalem innamen, dat tot dan toe in Palestijns gebied lag.[84][85][86]
2016 berekeningen gebaseerd op bevindingen van David Flynn „De hoogte van de Grote Pyramide, inclusief de missende hoeksteen, is 5776 inches.” „Het Joodse jaar 5776 is het jaar 2016 op de gregoriaanse kalender”.[87] Dat is een aanwijzing dat de Grote Verdrukking eraan komt.
2016 James Malm De grote verdrukking begint tegen eind 2016.[88]
20172018 Helena Lehman 2018 markeert de 70e week van Daniël. De grote verdrukking begint in december 2017 – januari 2018.[89]
2017-2018 Jehoeda Ashlag Sommige joodse kabbalisten, met name Jehoeda Ashlag, berekenen dat de Messias in het (rabbijns-)joodse jaar 5778 zou komen. Dit valt in 2017-2018 van de gregoriaanse kalender.[90]
mei 2018 Daniel Manson De planeet Nibiru zal op aarde crashen, voorafgegaan door massale aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, de ineenstorting van het financiële stelsel en het uitbreken van de Derde Wereldoorlog.[91]
9 juni 2019 Ronald Weinland Ronald Weinland, van de Church of God, Preparing for the Kingdom of God, stelt dat Jezus terugkomt met Pinksteren 2019.[92]
2028 Gabriel Ansley Erb Gaat ervan uit dat in 2028 zes perioden van 1000 jaar voorbijgegaan zijn sinds de schepping en zondeval; dat Jezus exact 2000 jaar na zijn dood zal weerkomen, en stelt dat dit in 2028 zou zijn. Dan volgt het millennium ofte duizendjarige vrederijk.[93]
2036 NASA De asteroïde Apophis slaat op de aarde te pletter.[94]
2039-2040 Ronald L. Conte Deze katholiek concludeert aan de hand van o.a. de Pausenprofetie van St. Malachias dat eind 2039 of begin 2040 de zesde bazuin uit de Openbaring zal blazen, namelijk de drie dagen van duisternis; dat een derde van de mensheid zal worden gedood, en dat vanaf 2040 een periode van vrede en welvaart zal volgen.[95]
vóór 2048 Orlando Bottenbley Deze Nederlandse baptistenpredikant stelt dat de Wederkomst des Heren niet meer lang op zich laat wachten. Hij gaat er onder andere van uit dat dit zal plaatsvinden binnen de honderd jaar (een bijbelse generatie) na de oprichting van de staat Israël.[96]
2060 Isaac Newton Newton vernoemde het jaar 2060 als het jaar waarin 1260 jaar pauselijke overheersing zouden eindigen, die in het jaar 800 begonnen met de kroning van Karel de Grote door paus Leo I. Na deze ’val van Babylon’ zou Christus een duizendjarig rijk oprichten.[97]
ca. 2070 Andries Keizer Deze Nederlandse dominee (1909–2011) schreef in zijn laatste boek dat Christus omstreeks 2070 zou terugkeren, voorafgegaan door Elia omstreeks 2030.[98]
2076 Saul Kullook Deze joodse wetenschapper herberekende de joodse jaartelling op basis van de archeologische gegevens over wanneer de tempel verwoest werd. Indien de messias in het jaar 6000 komt, dan is dit volgens zijn berekening te verwachten in 2076 (gregoriaans) in de plaats van 2240.[99]

22e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
2116 De Maya’s (volgens de Duitse geleerden Bohumil en Vladimir Böhm) Een herberekening van de Maya-kalender wijst naar het jaar 2116, niet naar 2012.[100]

23e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
2239-2240 orthodox judaïsme Volgens een traditie in de Talmoed en het orthodox judaïsme, zou de messias 6000 jaar na de schepping van Adam komen, en de wereld mogelijk 1000 jaar later vernietigd worden. Dit zou volgens de traditionele rabbijnse jaartelling betekenen dat de messias in het jaar 2240 verwacht wordt. Ten laatste voor dat jaar moet de Tempel herbouwd zijn.[101][102]

25e eeuw

Datum Voorspeller Details/verklaring
2437 Ronald L. Conte Conte concludeert aan de hand van o.a. de Pausenlijst van St. Malachias dat Christus in 2437 terugkomt. Hij voorziet data voor heel wat voorafgaande gebeurtenissen.[95]

...

Datum Voorspeller Details/verklaring
500.000.000 James Kasting Het gehalte aan koolstofdioxide in de atmosfeer zou volgens deze wetenschapper dramatisch afnemen, waardoor de aarde onbewoonbaar wordt.[103]
5.000.000.000 Diverse wetenschappers Het einde van de huidige ontwikkelingsfase van onze zon. Daarna zou ze een rode reus worden, waardoor de aarde volledig wordt opgeslokt of verbrand. Aangezien de zon gedurende het verloop van miljoenen jaren steeds heter wordt, stelt men dat de aarde binnen een miljoen jaar niet meer bewoonbaar zou zijn.[103][104]
10100 Verschillende wetenschappers Er wordt gesteld dat de thermodynamische energie in het universum afneemt, zodat uiteindelijk geen beweging en geen leven meer mogelijk zou zijn. (Heat death of the universe-theorie.)

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Weblinks

Q552926 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow
Verwijzingen
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 (en) Watkins, James, november 2009, “2012: Is it the end of the world as we know it?”, versie opgeslagen op 5 juni 2011 op archive.org.
  2012: The Mayans … and everyone else … were wrong! versie opgeslagen op 3 oktober 2014 op archive.org
 2. 2,0 2,1 http://blogs.funeralwise.com/dying/2012/12/20/the-world-will-end-tomorrow-just-like-it-did-in-the-year-365/
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 (en) Luther Martin, Date Setters, Guardian of Truth, 15 september 1994. Geciteerd op bible.ca
 4. º http://witchesofthecraft.com/tag/beatus-of-liebana/
 5. º (fr) Mémorial de Fribourg: recueil périodique, Volumes 5-6, p. 285
 6. 6,0 6,1 The Apocalyptic Year 1000 : Religious Expectaton and Social Change Oxford University Press, p. 22
 7. º The Apocalyptic Year 1000 : Religious Expectaton and Social Change Oxford University Press, p. 50
 8. º (en) http://www.armageddononline.org/failed_armageddon1.php
 9. 9,0 9,1 9,2 (en) Boyett, Jason, Pocket Guide To The Apocalypse: The Official Field Manual For The End Of The World. Relevant Media Group, 2005, p. 32.
 10. 10,0 10,1 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-end-of-the-world-again-2370936.html
 11. º http://hoaxes.org/archive/permalink/the_toledo_letter
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 „Ten Notable Apocalypses That (Obviously) Didn’t Happen”, in: Smithsonian magazine. 12 november 2009.
 13. º Arnaldus de Villanova, Tractatus de Tempore Aventu Antichristi („De tijd van de komst van de Antichrist”), eerst uitgeven in 1297.
 14. º (en) Millenialism (Millenarianism, Chiliasm), Draft of article for the Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, 1999.
 15. º (de) Dr. Martin Luther, Eine Heerpredigt wider den Türken op archive.org (exemplaar uit de National Széchényi Library) Voorbeelden: (bladzijdenummers verwijzen naar de pdf, maar kunnen afwijken) sey sicher das der Türcke gewislich sey der letzte un ergeste zorn des Teuffels wider Christum . . . dazu auch die gröste straffe Gottes auff Erden (blz. 6) Nu ist kein Zweyfel / Gog sey der Türcke (blz. 14)
 16. º http://www.refo500.nl/calendars/view/2364/michael-stiefel-berekent-het-einde-van-de-wereld.html
 17. 17,0 17,1 (en) Mennonite Baptist Herald, Vol. 38, No. 12: Mennonite Millenial Madness
 18. º (nl) J. W. Embregts, Dag noch uur, Elia, Nieuw Leusen 2005, blz. 136
 19. º Carol Delaney, Columbus and the Quest for Jerusalem, Free Press, 2011, p. 200–201.
 20. º (de) Markus Brann, Jüdische Geschichte. Löwit-Verlag, Wien 1903, Deel 4, p. 48–51
 21. º Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, John M’Clintock D.D.; James Strong, S.T.D., uitgevers, 10 delen. (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1969; herdruk van 1895), vol. II, p. 611.
 22. º Achterhoeks Planetarium opgeslagen op 11 februari 2013 op archive.org
 23. º (en) Mackay, Charles, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions, Volume 1
 24. º (en) Mark D. Isaacs, Journal of Unification Studies Vol. 11, 2010, p. 137: The End-Time Calculation of Johann Albrecht Bengel
 25. º (en) John Wesley, Notes on the Bible: http://www.ccel.org/ccel/wesley/notes.i.xxviii.xxiii.html
 26. º (fr) Commentaar op de Hebreeënbrief, verwijzing in J. W. Embregts, Dag noch uur, Elia, Nieuw Leusen 2005, blz. 134
 27. 27,0 27,1 John Thomas, Apostolic Advocate, Vol 1, 1834; op de pagina Christ’s Return by 1866 op christadelphianresearch.com
 28. º (en) Marvin Moore, Challenges to the Remnant, Pacific Press Publishing, 2008, p. 108. ISBN 9780816322732
 29. º J. W. Embregts, Dag noch uur, Elia, Nieuw Leusen 2005, blz. 133/4
 30. º http://www.egwwritings.org/en/book/1583.2227
 31. º Claas Epp, Jr. The Unsealed Prophecy of the Prophet Daniel: And the Meaning of the Revelation of Jesus Christ, (North Newton, Kansas: Mennonite Library and Archives, 1997,1878). OCLC: 38111627.
 32. º (en) Brigham Henry Roberts, A Comprehensive History of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Century I; Published by the Church. 6 vols. Notes: Published in the “Americana” from June 1909 to July 1915 under title, “History of the Mormon Church”; Now Revised. (Salt Lake City, Utah: Deseret News Press, 1930), vol. 2, p. 182 BX8611 .R65 / 30024609.
 33. º John Thomas, Apostolic Advocate, Vol 1, 1834; op de pagina Gods 7000 Year Plan op christadelphianresearch.com
 34. º citaat: ’The New York Times reported that the noted French astronomer, Camille Flammarion believed the gas “would impregnate that atmosphere and possibly snuff out all life on the planet.”’
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 https://www.livescience.com/7926-10-failed-doomsday-predictions.html
 36. º (en) Zion’s Watchtower, november 1880, blz. 1.
 37. º (en) Charles T. Russell, „Schriftstudies”, deel 4. (Studies in the Scriptures, IV, blz. 622)
 38. º (en) „Studies in the Scriptures” („Schriftstudies”), deel 2: The Time is at Hand, herdruk 1915, blz. 99)
 39. º http://www.israelinprophecy.org/wiki/pmwiki.php/Poljak/ApWegUndAuftrag
 40. º (en) George H. Fisher en Clayton J. Woodworth (redacteurs); Charles T. Russell, „Studies in the Scriptures” („Schriftstudies”), deel 7: „The Finished Mystery”, blz. 62, 178, 484, 485).
 41. º https://libapps.libraries.uc.edu/liblog/2012/01/the-end-of-the-world-december-17-1919/
 42. º (en) Joseph F. Rutherford, Millions Now Living Will Never Die, 1922. blz. 88-90. Ook The Watchtower, 15 mei 1922, p. 150; 15 juli 1922, p. 217 en 1 september 1922, p. 262.
 43. º U.S. News & World Report. (Washington, D.C.: U.S. News Publishing Corporation, 1948–), 19 december 1994, p. 67. JK1 .U65 / 81643974
 44. º Leon Festinger, When Prophecy Fails, 1956, http://www.timeanddate.com/calendar/apocalypse.html
 45. º William Branham, An Exposition of the Seven Church Ages, 1964, p. 321–322
 46. º William Branham, By faith, Moses, 20 juli 1958, alinea E3-E4
 47. º Chantin, Jean-Pierre, Les marges du christianisme, ’sectes’, dissidences, ésotérisme — Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Paris: Beauchesne. p. 212, 213. ISBN 2-7010-1418-2.
 48. º Chuck Smith, Future Survival. The Word for Today. 1978, p. 17. ISBN 0-89337-011-8.
 49. º Hal Lindsey, De planeet die Aarde heette, blz. 49
 50. º (en) Edgar C. Whisenant, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988: New Expanded Edition, Nashville: World Bible Society, 1988.
 51. º Colin Deal, Christ Returns by 1988: 101 Reasons Why
 52. º (en) Boston Globe (Associated Press). 29 oktober 1992, The World Did Not End Yesterday.
 53. 53,0 53,1 53,2 53,3 Christian Confusion on Endtime Nonsense, http://www.sullivan-county.com/nf0/y2k/ccon.htm
 54. º Trouw, 2 maart 1995, Proces tegen sekteleden ’Witte Broederschap‘ begonnen.
 55. º (en) Chris Nelson, 18 juni 2002, A Brief History of the Apocalypse; 1971 - 1997: Millennial Madness.
 56. 56,0 56,1 Thomas Lardeur, Les sectes, Presses de La Renaissance, Paris, 2004, ISBN 2-7509-0008-5
 57. º http://edition.cnn.com/US/9803/19/saucer.cult/
 58. º http://www.anthroufo.info/un-chen.html
 59. º (en) http://www.trimondi.de/SDLE/Part-2-13.htm The Shadow of the Dalai Lama, Part II, 13.
 60. º http://www.empirenet.com/~messiah7/spl_rood.htm
 61. º 6001.com via archive.org
 62. º http://www.linternaute.com/actualite/magazine/fin-du-monde/11-aout-1999-et-paco-rabanne.shtml
 63. º Texe Marrs, Storming toward Armageddon, 1992.
 64. º Grant R. Jeffrey, The Millennium Meltdown: The 2000 Computer Crisis, Frontier Research Publications 1998. ISBN 0921714483 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=521509
 65. º (nl) Wat er gebeurt als alle planeten op een lijn staan? op hemel.waarnemen.nl
 66. º L. Loren Coleman, The Copycat Effect: How the Media and Popular Culture Trigger the Mayhem in Tomorrow's Headlines. Simon and Schuster, 2004. p. 88–89: "Cultic Copycats". ISBN 1-4165-0554-7.
 67. º (nl) J. W. Embregts, Dag noch uur, Elia, Nieuw Leusen 2005, blz. 155
 68. º (en) William M. Alnor, UFO Cults and the New Millennium. Baker Books, Grand Rapids MI, 1998. p. 98.
 69. º (nl) Wim Malgo, De versnelde opmars van Rusland naar Israël, blz. 57
 70. º (en) Pat Robertson, The New Millennium, 1990.
 71. º (en) House of Yahweh Newsletter via archive.org
 72. º http://www.truebiblecode.com/download.html
 73. 73,0 73,1 http://the-end.com/nederlands/2008GodsLaatsteGetuigenis/?gclid=CPG-4eu6-7QCFURY3god7S0A2g
 74. º (en) Eva Shaw, Eve of Destruction. Lowell House, Los Angeles, 1995. Page 223.
 75. º (en) Milton William Cooper, The Secret Government.
 76. º (en) Family Radio Officiële website
 77. º (en) Harris, Paul, “World doesn’t end: California prophet had no Plan B”, in: The Guardian, 22 mei 2011. Geraadpleegd op 22 mei 2011.
 78. º (nl) Onheilsprofeet voorspelt opnieuw einde van de wereld op nu.nl. Geraadpleegd op 16 januari 2012.
 79. º (nl) Echte Maya’s spreken over 2011-2012: Einde megafraude. Niburu news 17 januari 2011.
 80. º http://www.daniel-irimia.com/2013/01/01/new-apocalypse-deadline-grigori-rasputin-predicted-the-end-of-the-world-to-come-on-august-23-2013/
 81. º https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/revelation-17-prophecy-of-the-seven-kings-8th-king-identified.html
 82. º http://beforeitsnews.com/environment/2015/06/asteroid-wont-end-world-in-september-22-28-2015-its-all-a-hoax-2532022.html
 83. º http://www.profeta-de-dios-efrain.com/414547197
 84. º Jason Taylor, 9 april 2014, APOCALYPSE NOW: Why a rare astrological event LAST NIGHT could herald the ‘End of Days’ in: Sunday Express
 85. º Mark Yapching, 20 maart 2015, Pastor says march 20 solar eclipse is a message from God, warns of end of the world in: Christian Today
 86. º http://mobile.wnd.com/2015/03/mega-pastor-hijacks-blood-moons-discovery/
 87. º http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/03/steeds-meer-aanwijzingen-voor-grote-verdrukking-2009-2016?pagefor=commentpagination_content_508275&pagenr=1
 88. º http://www.cogwriter.com/when-will-the-great-tribulation-begin.htm
 89. º http://pillarofenoch.blogspot.com/2017/ beschreven op http://www.cogwriter.com/when-will-the-great-tribulation-begin.htm
 90. º (en) Jeffrey Meiliken, 7 januari 2009: The Origin of the 5778 Prophecy; A Secret Passed from Teacher to Student
 91. º https://www.express.co.uk/news/weird/876285/Nibiru-may-2018-planet-x-news-world-war-3-wormwood-orbit-space-earthquakes-volcanoes
 92. º http://www.cogwriter.com/cgpfk.htm
 93. º http://2028end.com/
 94. º Der Spiegel, 30 juni 2018, Ravioli und Gewehre
  Daily Star NASA fears asteroid will WIPE OUT Earth on THIS DATE
 95. 95,0 95,1 http://www.trinity.edu/jdunn/endoftheworld2.htm
 96. º http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/jezus-komt-binnen-25-jaar-terug/
 97. º (en) Stephen D. Snobelen, Statement on the date 2060, maart-juni 2003.
 98. º In Deze Eeuw Komt Jezus Christus Terug!
 99. º https://www.breakingisraelnews.com/110117/scientist-recalculates-time-til-end-of-days/
 100. º (fr) La fin du monde pour 2116, 11 maart 2011.
  (en) End of the world, after the Mayan calendar, is postponed, 21 maart 2011.
 101. º http://www.aish.com/jl/h/cc/Why_Study_History.html
 102. º http://www.apocalypse-soon.com/jewish_eschatology.htm
 103. 103,0 103,1 Carrington, D.. "Date set for desert Earth", BBC News, 2000-02-21. Geraadpleegd op 2007-03-31.
 104. º Schröder, K.-P. (2008). Distant future of the Sun and Earth revisited. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 386 (1). DOI:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x.Zie ook: Palmer, J.. "Hope dims that Earth will survive Sun's death", New Scientist, 2008. Geraadpleegd op 2008-03-24.