Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Landelijke Gilden

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 25 jan 2016 om 21:23 (https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landelijke_Gilden&oldid=45747504 Maarten 45 5 jan 2009 JohnDH)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Landelijke Gilden is een Vlaamse vormingsvereniging, onder de koepel van de Boerenbond.

Er zijn afdelingen in heel wat dorpen en gemeenten. Daar organiseren vrijwillige bestuursleden ontspannende en vormende activiteiten voor de leden en hun gezin. Meestal zijn ook niet-leden welkom. Landelijke Gilden zet zich in voor de eigenheid en de leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw. De organisatie werd opgericht in 1972.

Leden

Landelijke Gilden is een vereniging die werkt vanuit een open christelijke visie op mens en maatschappij. 70 000 leden waarvan 16 000 boeren[bron?] en tuinders hechten veel belang aan de leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw. De vereniging brengt boeren en tuinders en plattelandsbewoners samen in één beweging. Zo’n plattelandsbeweging is uniek in Europa[bron?]. Landelijke Gilden heeft een specifieke werking voor tuinliefhebbers (met onder meer het jaarlijkse Opentuinenweekend), schapenhouders en senioren.

Structuur

Landelijke Gilden en Boerenbond zijn democratisch opgebouwde organisaties. De standpuntvorming gebeurt trapsgewijs. Aan de basis, in de dorpen en gemeenten, zijn er 901 plaatselijke landelijke gilden. Samen vormen zij 81 gewesten. Vertegenwoordigers van de gewesten vormen de 6 provinciale besturen. Vanuit elke provincie worden afgevaardigden gekozen voor het Nationaal Bestuur. Zij vormen tevens de Algemene Vergadering van vzw Landelijke Gilden.

Gemeenschap vormen

In het activiteitenaanbod van Landelijke Gilden en in de werking van de lokale afdelingen gaat veel aandacht naar het behoud en de versterking van de verbondenheid tussen de bewoners van dorp of gemeente. Er wordt actief nagedacht over en meegewerkt aan dorpsontwikkeling en dorpsopbouw. Dit gebeurt onder meer via dorps- en oogstfeesten, fiets- en wandeltochten, dieren- en tractorenwijding en acties voor verkeersleefbaarheid. Een bijzonder initiatief is "Dorp in de kijker". Dit initiatief plaatst elk jaar in elke Vlaamse provincie één dorp in de schijnwerpers. Hiermee wil Landelijke Gilden het verenigingsleven onder de aandacht brengen, op zoek gaan naar de dorpsidentiteit en dorpsbewoners stimuleren tot deelname aan activiteiten. Hierdoor gaat de sociale samenhang in het dorp er op vooruit en ontstaan er later in deze dorpen nieuwe en blijvende initiatieven.

Leren in groep

Het opzetten van activiteiten van Landelijke Gilden is vrijwilligerswerk. Hen ondersteunen, informeren en vormen is een cruciale opdracht. Het vormingsaanbod omvat een taakgerichte en inhoudelijke vorming. De taakgerichte vorming gaat onder meer over de opdracht van een voorzitter of secretaris, de ledenwerving, het spreken in het openbaar, de omgang met de media. In de inhoudelijke vorming worden de thema’s behandeld waarmee Landelijke Gilden begaan is: ruimtelijke ordening en leefmilieu, gemeentebeleid, dorpenbeleid, armoede op het platteland…Het begeleiden en vormen van de bestuursleden wordt ondersteund via een maandelijks bestuursblad. De vormings- en informatieavonden die de plaatselijke afdelingen organiseren, dragen bij tot de persoonlijke groei en de opinievorming bij de leden. De Plattelandsacademie van Landelijke Gilden zet jaarlijks op nationaal vlak een programma op rond plattelandsontwikkeling en- beleid. Dit initiatief richt zich tot bestuursleden, maar ook tot ambtenaren, opbouwwerkers, politici … Er worden ook regionale plattelandsacademies georganiseerd.

Deelnemen aan cultuur

Landelijke Gilden bevordert de deelname aan cultuur. Dit gebeurt onder meer door een centraal, financieel ondersteund aanbod van sprekers en culturele manifestaties. De plaatselijke besturen kunnen hieruit hun keuze maken. Ook uitstappen en reizen zijn geliefkoosde activiteiten. Landelijke Gilden speelt verder een actieve rol in de zorg voor het behoud van het ruraal erfgoed.

Actie ondernemen

Landelijke Gilden onderneemt actie gericht op de leefbaarheid van het dorp en het omliggend landelijk gebied. Vertegenwoordigers spreken in diverse fora mee over de gewenste toestand; waar mogelijk wordt deelgenomen aan Europese plattelandsprojecten. Veel plattelandsprojecten hebben een provinciale verankering en worden gevolgd door het provinciaal bestuur en de beroepskrachten.

Dossiers die begin 21e eeuw aan de orde zijn:

 • Normering voor de scholen op het platteland.
 • Wonen en zorg.
 • Herbestemming van kerkgebouwen.
 • Veilige mobiliteit.
 • Dorpenbeleid.
 • Armoede op het platteland.
 • Trage wegen.
 • Dorpsontwikkeling en -uitbreiding.

Een leefbaar platteland

Als gezinsbeweging voor plattelandsbewoners wil Landelijke Gilden bouwen aan een leefbaar platteland. De beweging werpt zich hierbij op als belangenverdediger en gesprekspartner inzake plattelandsbeleving en plattelandsontwikkeling. Plattelandsontwikkeling is een veelzijdige opdracht en heeft onder meer te maken met de situatie van de lokale land- en tuinbouw en van de andere economische activiteiten; met de mogelijkheden tot toerisme en recreatie; met welzijns- en mobiliteitsvoorzieningen, met milieu- en landschapsbeheer en met dorps (her)waardering. Plattelandsontwikkeling is streekgebonden, Landelijke Gilden is voorstander van een streekgerichte aanpak. Als gezinsbeweging zullen Landelijke Gilden het gezin –in al zijn aspecten en in al zijn verscheidenheid- bevestigen als bevoorrechte plaats voor samenleven en opvoeden. Dit zal onder meer gestalte krijgen in een vormingsaanbod met betrekking tot gezin en opvoeding en in steun aan gezinsgericht initiatieven inzake opvang en zorg.

Geschiedenis

De oprichting van Landelijke Gilden in 1972 kaderde in een herstructurering van Boerenbond. De leiding van de organisatie zocht een antwoord op de nieuwe noden die het gevolg waren van de evolutie in de landbouw sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal boeren daalde, er ontstonden meer en meer gespecialiseerde bedrijven. Daarbij kwam dat men een antwoord zocht op de botsing tussen de snel veranderende wereld en het traditionele cultuurpatroon van het platteland en zijn bewoners. Inspiratie vond men in het ontstaan van het sociaal-cultureel vormingswerk in Vlaanderen en in de (eerdere) omvorming van de Boerinnenbond naar KVLV en van de Boerenjeugdbond naar KLJ.

Een aantal centrale accenten hielpen om de plaatselijke werking vorm te geven. In 1975 was dat de actie rond het voortbestaan van de kleinere dorpsschooltjes, in 1978 waren dat de vele initiatieven in het kader van het Jaar van het Dorp.

Geleidelijk aan evolueerde Landelijke Gilden naar een plattelandsbeweging. Hiermee nam zij meer standpunten in met betrekking tot de beleidsthema’s inzake dorp en platteland. Vanaf het begin van de jaren 1990 ging de Landelijke Gilden zich meer als gezinsbeweging profileren. Er ontstond ook een specifiek aanbod voor tuinliefhebbers, schapenhouders en senioren. Diverse initiatieven zagen het licht: de Dag van de Landbouw (1982), de nationale Streekzoektocht (1984), Plattelandsklassen (1985), Open Tuinen (1993), Dorp met Toekomst (1995), de Zomer van de Landelijke Gilden (2005)

Voorzitters

Voorzitters van Landelijke Gilden waren:

Landbouw- en plattelandseducatie

Kennismaking met het platteland en de land- en tuinbouw zorgt ervoor dat heel wat vooroordelen worden weggenomen bij kinderen en volwassenen. De landbouwer die landbouweducatie aanbiedt ontdekt welke vragen er leven. Uit deze ontmoeting ontstaat wederzijds begrip. In de plattelandseducatie komen allerlei soorten bedrijven aan bod: grote zowel als kleine, gangbare zowel als biologische … Voor sommige bedrijven is hun plattelandseducatief aanbod een aanvulling op hun regulier bedrijfsinkomen of een blikopener op hun hoeveproducten. Andere bedrijfsleiders genieten er dan weer van om over hun stiel te vertellen. Kinderen, jongeren en volwassenen van hun kant ervaren het genot van het wandelen, ravotten en ontdekken van de wijde en pure omgeving.

Met Plattelandsklassen vzw heeft Landelijke Gilden een specifieke dienst uitgebouwd met een educatief aanbod voor kleuter,- lagere en middelbare scholen.

Een breed netwerk

Landelijke Gilden maakt deel uit van een breed netwerk van organisaties. De vereniging is partner in

 • Landelijke thuiszorg vzw
 • Landelijke kinderopvang vzw
 • Zorg-saam vzw
 • Ons zorgnetwerk vzw
 • Trias vzw
 • Innovatiesteunpunt vzw.

Inzake de plattelandsleefbaarheid zijn Landelijke Gilden verbonden met

Externe link

Landelijke Gilden organiseert tal van activiteiten op het platteland, waarvan sommige een eigen website hebben:

Zoek op Wikidata

rel=nofollow