Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Dorp:Toezicht/Raadzaal: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(hier dan met het voorstel!)
(Voorstel aanvulling van de tekst op Dorp:Toezicht)
Regel 53: Regel 53:
 
{{voorstel|
 
{{voorstel|
 
Deze tekst behelst een voorstel tot invulling van de werking van Dorp Toezicht. '''[[Gebruiker:Tjako|Tjako]]''' <sup><small> [[Overleg Gebruiker:Tjako|overleg]] </small></sup> 19 apr 2009 18:58 (UTC)
 
Deze tekst behelst een voorstel tot invulling van de werking van Dorp Toezicht. '''[[Gebruiker:Tjako|Tjako]]''' <sup><small> [[Overleg Gebruiker:Tjako|overleg]] </small></sup> 19 apr 2009 18:58 (UTC)
==Beschrijving==
+
===Beschrijving===
 
Dorp Toezicht is in het leven geroepen om een plek te hebben waar Wikisage-zaken, die met de beheerstaken en -functies van het project te maken hebben, kunnen worden behandeld. In Dorp Toezicht worden bijvoorbeeld de besluiten genomen en aangekondigd over aanstellingen van beheerders, concierges en bureaucraten. Ook vinden hier discussies en besluiten plaats rond eventuele problemen met bepaalde gebruikers met extra functionaliteit. Verder wordt hier de regelgeving besproken en worden besluiten voorbereid en in stemming gebracht die met toezichtszaken te maken hebben.
 
Dorp Toezicht is in het leven geroepen om een plek te hebben waar Wikisage-zaken, die met de beheerstaken en -functies van het project te maken hebben, kunnen worden behandeld. In Dorp Toezicht worden bijvoorbeeld de besluiten genomen en aangekondigd over aanstellingen van beheerders, concierges en bureaucraten. Ook vinden hier discussies en besluiten plaats rond eventuele problemen met bepaalde gebruikers met extra functionaliteit. Verder wordt hier de regelgeving besproken en worden besluiten voorbereid en in stemming gebracht die met toezichtszaken te maken hebben.
===Van voorstel tot besluit===
+
====Van voorstel tot besluit====
 
*De reguliere gang van zaken is, dat eerst een voorstel wordt ingediend en enige tijd wordt besproken in de raadszaal.
 
*De reguliere gang van zaken is, dat eerst een voorstel wordt ingediend en enige tijd wordt besproken in de raadszaal.
 
*Wanneer de argumenten en discussies een duidelijk inzicht geven in de noodzaak tot een besluit over het voorstel, dan kan of direct het besluit genomen worden door een Wijze, of er wordt een stemming georganiseerd over het besluit in het stemlokaal.
 
*Wanneer de argumenten en discussies een duidelijk inzicht geven in de noodzaak tot een besluit over het voorstel, dan kan of direct het besluit genomen worden door een Wijze, of er wordt een stemming georganiseerd over het besluit in het stemlokaal.

Versie van 19 apr 2009 om 21:52

D o r p G e b r u i k e r s H u l p W i k i s a g e
Welkom in Toezicht
Niets is zoals het zou moeten zijn

Dorp.gif Dorp: Toezicht

Raadzaal
Café
Dorpsschool
Te verwijderen (verzoekpagina)
Te hernoemen (verzoekpagina)
Te beveiligen (verzoekpagina)
Categorieën
Klachten
Overleg gewenst
Regels van dit dorp
Dorpelingen

Naar Portaal Dorp
Toon snel alle dorpen

Raadzaal
Hier wordt vergaderd over bestuur, beleid en benoemingen in het dorp

Nieuw item
Tip: voor open discussies heeft het dorp een café.Richtlijnen

Aangezien de testperiode is afgesloten stel ik voor dat we in ieder geval basisrichtlijnen gaan opstellen. Ik denk dat we het beste een persoon kunnen aanwijzen die alvast een ontwerp maakt n.a.v. overleg. Nadat pas de basisrichtlijnen zijn bepaald kunnen we een stemlokaal o.i.d. openen. Pas als we een basis hebben, kunnen we verder bouwen. MarkM | overleg 18 apr 2009 11:36 (UTC)

Kijk maar eens op Wikisage:Algemene_uitgangspunten. :) Guido den Broeder 18 apr 2009 12:51 (UTC)
Mooi zo! MarkM | overleg 19 apr 2009 13:15 (UTC)

Voorstel beleid rondom beheerders

 voorstel - de tekst hieronder is nog niet geaccoordeerd door de gemeenschap

opzetje door beheerder Tjako overleg 19 apr 2009 00:58 (UTC)

 • Een beheerder is een gewone gebruiker die van extra functionaliteit binnen Wikisage gebruik kan maken.
  • Een beheerder kan pagina's verwijderen of eerder verwijderde pagina's terughalen, blokkeringen en deblokkeringen van gebruikers uitvoeren, pagina's beveiligen en ontveiligen, en is verantwoordelijk voor beheer van de inhoud van Wiksage.
  • Een beheerder is tevens vaak een aanspreekpunt voor gebruikers die met vragen, problemen of conflicten te maken hebben of krijgen.
 • Een beheerder wordt benoemd door een Wijze van Dorp:Toezicht, na een verzoek van een gebruiker om die beheerdersfuncties te verkrijgen. Voordat tot daadwerkelijke benoeming wordt overgegaan dient een raadpleging in de vorm van een stemming plaats te vinden.
  • Aan die stemming kunnen die geregistreerde gebruikers van Wikisage deelnemen, die minimaal hun emailadres bevestigd hebben en bij aanvang van de stemming minimaal 100 niet-vandalistische edits hebben gepleegd in de hoofdnaamruimte
  • De stemming duurt exact 2 weken.
  • De stemming kent slechts twee keuzeopties:ok en niet ok.
  • De stemming wordt opgezet door een dorpeling van Dorp:Toezicht.
  • Wanneer een kandidaatbeheerder in die stemming minimaal 66% steun ontvangt zal een Wijze van Dorp:Toezicht in principe (behoudens uitzonderlijke situaties, zulks te bepalen door de Wijze zelf) de beheerdersfunctie toekennen voor een periode van een half jaar, volgend op de stemmingsuitslag.
 • Alle huidige beheerders worden een half jaar na aanstelling geëvalueerd in wederom een zelfde stemming (met enkel de opties ok en niet ok) onder de gebruikers. Deze stemming duurt ook exact 2 weken. Verliest een beheerder in die stemming de steun van minimaal 66% van de ok-stemmen dan wordt de beheerdersfunctie hem ontnomen. Bij voldoende steun (meer dan 66% ok-stemmen) treedt direct na de stemming een nieuwe aanstelling voor een half jaar in werking.
  • Gedurende deze stemming mag een gebruiker die al beheerder was zijn functies nog blijven gebruiken, maar wordt hij wel opnieuw behandeld als kandidaatbeheerder over wie gestemd moet worden.
 • Tussentijds kunnen klachten over huidige beheerders aan de Wijze van Dorp:Toezicht worden gemeld of in het Dorp:Toezicht op de overlegpagina. De Wijze bepaalt dan zo spoedig mogelijk of tussentijdse beëindiging van de beheerdersfunctie noodzakelijk is.
 • Adviezen aan beheerders en kandidaatbeheerders: een beheerder heeft een brede functie binnen Wikisage en vervult een voorbeeldrol. De extra functionaliteit is bedoeld ter bewaking van de kwaliteit, inhoud en algemene uitgangspunten van Wikisage. Wees als beheerder zorgvuldig met uw overwegingen bepaalde extra functionaliteit te gebruiken en tracht indien er vragen zijn die zo volledig mogelijk en naar eer en geweten te beantwoorden. De extra functionaliteit kan bij gewone gebruikers het beeld oproepen van 'macht'. Wees u er van bewust dat een beheerder die macht nimmer mag uitoefenen ten koste van de opbouw van Wikisage-inhoud of ten koste van de opbouwende samenwerking in de gebruikersgemeenschap.
 • De wijze van Dorp:Toezicht kan ook concierges aanstellen en ontslaan. Deze aanstellingen behoeven niet via een stemming te geschieden. De functie van concierge kent ook enige extra functionaliteit voor onderhoudswerk, maar heeft een wat minder brede vertrouwensbasis nodig dan de functie van beheerder.
(einde voorstel)

Over dit voorstel zou ik graag binnenkort (gepland: mei 2009) een stemming willen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen kunnen vooralsnog plaats vinden, zeg tot 18 mei (een maand dus). Tjako overleg 19 apr 2009 01:04 (UTC)

Opmerkingen en aanvullingen en wijzigingsvoorstellen svp hieronder bespreken

 1. Sorry maar dit lijkt wikipedia wel, voorlopig kan alles nog in onderling overleg geregeld worden, mochten er ooit aanvullende regels nodig blijken dan kunnen die opgesteld worden, hierover gaan stemmen in mei vind ik voorbarig. Kapitein Zeiksnor 19 apr 2009 07:25 (UTC)
  Het is gewoon een poging enige lijn in e.e.a. te brengen, zodat transparantie ontstaat over hoe functies gebruikt en henaderd worden. Het lijkt misschien wikipedia, maar deze regels zijn wel anders van karakter. Tjako overleg 19 apr 2009 12:32 (UTC)
 2. Pictogram voting keep-light-green.png Voor . MarkM | overleg 19 apr 2009 15:15 (UTC)

Niet in stemming

De taak van een beheerder staat vast en is hierboven niet juist omschreven. Beheerders hebben geen brede functie. Ze zijn al helemaal niet verantwoordelijk voor de inhoud, behoudens bescherming ervan in noodgevallen. Beheer heeft niets te maken met benoemingen tot wijze, of andersom. In verreweg de meeste gevallen is een beheerder in dienst van een of meer dorpen, en kan ook per dorp van die taak worden ontslagen (zonder daardoor de functie van beheerder te verliezen). Vooralsnog zie ik geen reden om te bepalen hoe lang iemand beheerder blijft. Dit is niet Wikipedia en er is geen reden om te veronderstellen dat in onze opzet beheerders grote kans lopen op tunnelvisie. Bovendien zijn er bureaucraten die opletten of ze nog goed functioneren.

Over het bovenstaande voorstel zal dan ook niet worden gestemd. Guido den Broeder 19 apr 2009 16:34 (UTC)

Zwaar oneens... Ik ben van mening dat een beheerderschap (en ook bureaucraatschap!) door de gemeenschap 'democratisch' gedragen moet worden, en dat iemand niet ongebreideld lang beheerder moet wezen. Ik wil derhalve toch graag meer regulering van deze procedures, mede om te voorkomen dat alle feitelijke macht en mogelijkheden bij louter bureaucraten ligt. Een stemming over een functie als bureaucraat of beheerder is dan ook in mijn optiek een goed middel om het vertrouwen te schenken aan een gebruiker met extra functionaliteiten. Wellicht kan de omschrijving beter, daarvoor is het dan ook een voorstel, maar het principe van verkiezing prefereer ik verre boven benoemingen van 'hogerhand'. groet, Tjako overleg 19 apr 2009 17:36 (UTC)
Ook de macht van bureaucraten is tamelijk beperkt. Een bureaucraat kan namelijk geen beheerder voordragen. Dat gebeurt door de dorpen, en die kunnen dat zo democratisch doen als ze willen. Guido den Broeder 19 apr 2009 18:27 (UTC)
En juist omdat we dat democratisch willen doen pleit ik voor stemming over al die functies, en die kan je centraal houden in Dorp:Toezicht/Stemlokaal, maar dan hebben we wel wat regels nodig om de stemming in te bedden in het geheel. Vandaar de door mij voorgestelde regels, waardoor voor een ieder duidelijk is hoe functies worden toebedeeld aan deze en gene.Tjako overleg 19 apr 2009 18:56 (UTC)
Het is duidelijk, maar het is niet de manier waarop Wikisage is georganiseerd. Hoe de functies worden toebedeeld, en ook wat ze inhouden, staat uitgelegd op diverse pagina's van het Portaal:Gebruikers. Guido den Broeder 19 apr 2009 19:17 (UTC)
Zolang Wikisage:Enkele regels nog leg is is er niets georganiseerd behalve dat er gebruikersgroepen zijn. Niet hoe die tot stand komen of benoemd cq gekozen worden. Dit voorstel behelst dus een eerste opzet voor die invulling. Je antwoord is derhalve geheel niet bevredigend, en het lijkt wel of je een beetje bang bent om er invulling aan te laten geven.Tjako overleg 19 apr 2009 19:37 (UTC)

Stemlokalen

Ik heb alvast stemlokalen aan alle dorpen toegevoegd, zodat men over speciefieke onderwerpen kan stemmen. Het stemlokaal in Dorp:Toezicht kan imo als algemeen stemlokaal dienen, bedoeld voor stemmingen over richtlijnen en benoemingen van beheerders. De stemlokalen in de overige dorpen kunnen als lokale stembureau's dienen, waar alleen wordt gestemd over een bepaald onderwerp die een dorp beheert. Zo worden stemingen gericht gehouden en voorkom je dat mensen gaan stemmen die weinig van het onderwerp afweten. Vb. Iemand die weinig kennis heeft van schaken, zal Dorp:Schaakveld minder snel bezoeken en is de kans dus kleiner dat zo'n iemand meedoet aan een stemming binnen Dorp:Schaakveld. Ook de benoemingen van Wijzen kunnen wmb d.m.v. een stemming worden gehouden binnen één van de dorpen. MarkM | overleg 19 apr 2009 13:02 (UTC)

Eventuele stemmingen kunnen ook gewoon in de raadzaal plaatsvinden. Zo vaak zal er niet gestemd woren, meestal vindt besluitvorming via overleg plaats.
Het dorp Toezicht neemt net als elk dorp enkel besluiten over onderwerpen die tot het eigen terrein behoren. En besluit dus ook niet welke subpagina's een ander dorp moet hebben. Guido den Broeder 19 apr 2009 16:14 (UTC)
Het lijkt mij wel chique om in de raadszaal de voorstellen te bespreken, en dat er indien een stemming nodig is de raadszaal niet daarvoor gebruikt wordt maar een aparte stempagina. Dat houdt de discussies in de raadzaal overzichtelijk, en komt transparantie ten goede.Tjako overleg 19 apr 2009 17:45 (UTC)

Voorstel aanvulling van de tekst op Dorp:Toezicht

Dit voorstel stond enige tijd op Dorp:Toezicht, is echter door Guido den Broeder (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken) tot 2 x toe daar verwijderd. Ik zou deze tekst graag terug geplaatst hebben daar.Tjako overleg 19 apr 2009 19:44 (UTC)

 voorstel - de tekst hieronder is nog niet geaccoordeerd door de gemeenschap

Deze tekst behelst een voorstel tot invulling van de werking van Dorp Toezicht. Tjako overleg 19 apr 2009 18:58 (UTC)

Beschrijving

Dorp Toezicht is in het leven geroepen om een plek te hebben waar Wikisage-zaken, die met de beheerstaken en -functies van het project te maken hebben, kunnen worden behandeld. In Dorp Toezicht worden bijvoorbeeld de besluiten genomen en aangekondigd over aanstellingen van beheerders, concierges en bureaucraten. Ook vinden hier discussies en besluiten plaats rond eventuele problemen met bepaalde gebruikers met extra functionaliteit. Verder wordt hier de regelgeving besproken en worden besluiten voorbereid en in stemming gebracht die met toezichtszaken te maken hebben.

Van voorstel tot besluit

 • De reguliere gang van zaken is, dat eerst een voorstel wordt ingediend en enige tijd wordt besproken in de raadszaal.
 • Wanneer de argumenten en discussies een duidelijk inzicht geven in de noodzaak tot een besluit over het voorstel, dan kan of direct het besluit genomen worden door een Wijze, of er wordt een stemming georganiseerd over het besluit in het stemlokaal.
 • Genomen besluiten worden vermeld op de besluitenlijst, met eventuele verwijzing naar de bijbehorende discussies en/of stemming.
 • De besluitenlijst is enerzijds dus een archief, anderzijds geeft het de meest recent genomen besluiten over een onderwerp chronologisch weer, zodat men daar kan zien welke meest recente belsuiten geldig zijn. Nieuwere besluiten prevaleren in geldigheid altijd over oudere.
 • Besluiten die een Wijze neemt worden ook in de besluitenlijst vermeld, met datum, naam van de Wijze en toelichting.
(einde voorstel)