Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Campus Fryslân

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

RUG/Campus Fryslân is een faculteit in oprichting. Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân zal de komende jaren ca. zes nieuwe masterprogramma’s gaan aanbieden en een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding omvatten. De kernfilosofie van RUG/CF is regionale thematieken verbinden aan interdisciplinaire ‘global issues’. Anders gezegd: studenten leren omgaan om theoretische kennis van maatschappelijke vraagstukken die op wereldniveau spelen toe te passen op casuïstiek in de regio. Naast de bacheloropleidingen en masterprogramma’s kent de RUG/CF een Graduate school met 50 promovendi.

Onderzoek

Campus Fryslân kent een Graduate School met 50 promovendi. De promovendi verrichten hun onderzoek aan de Campus Fryslân. Zij kunnen gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten van instellingen in Leeuwarden, van de RUG of van andere universiteiten. De verdediging van het proefschrift vindt plaats in Leeuwarden.

Een onderzoekproject wordt zodanig ingericht dat het mogelijk is om na vier jaar de uitkomsten in een dissertatie in het openbaar te verdedigen. Het PhD-onderzoek heeft betrekking op en is gerelateerd aan de genoemde Friese hotspots: water, dairy, energie, duurzaamheid, meertaligheid, gaming, toerisme, leefbaarheid, life sciences. RUG/CF zet deze activiteiten voort in de Graduate School en gaat zich profileren met het overkoepelende thema “Future challenges and solutions”.

Onderwijs

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân zal de komende jaren ca. zes nieuwe masterprogramma’s gaan aanbieden en een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding omvatten. De kernfilosofie van RUG/cf is regionale thematieken verbinden aan interdisciplinaire ‘global issues’. Anders gezegd: studenten leren omgaan om theoretische kennis van maatschappelijke vraagstukken die op wereldniveau spelen toe te passen op casuïstiek in de regio. Momenteel draaien reeds drie Masterprogramma's en een Honours track:

Decaan

Jouke de Vries (Deersum, 26 september 1960) is decaan van de RUG/Campus Fryslân.

Leeuwarden

RUG/Campus Fryslân is gevestigd in Leeuwarden.

Ontstaansgeschiedenis

De ontwikkeling van RUG/Campus Fryslân bouwt voort op het onderwijs- en onderzoekprogramma dat de afgelopen vijf jaar tot stand is gebracht door de stichting University Campus Fryslân (UCF). Met steun van de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden is tussen 2011 en 2015 het mastercollege en de UCF-onderzoekschool gerealiseerd. Provincie en gemeente hebben voor de opbouw van een universitaire campus in Leeuwarden een tienjarig programma geformuleerd, opgedeeld in twee fasen (2010-2105 en 2015-2020). Medio 2015, aan het eind van UCF-1, zijn drie masteropleidingen operationeel (gestart in 2012 en 2013) en er zijn 35 promotieplaatsen toegewezen aan verschillende instellingen (waarvan er halverwege 2014 20 zijn gestart).

Een externe evaluatie van UCF vond plaats in 2014 door een commissie onder voorzitterschap van mr. Rein Jan Hoekstra, oud-lid Raad van State.

De commissie beval aan om in overleg te treden met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit Twente (UT) en Wageningen Universiteit (WUR) over een ‘routekaart’ voor de tweede fase UCF. Hierop is het overleg over de vestiging van een Friese Campus van de RUG op gang gekomen. Begin 2015 werden de contouren van de plannen publiekelijk gepresenteerd door provincie en RUG, met steun op de achtergrond van Leeuwarden.

Externe link