Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Arnold Huijgen

Uit Wikisage
Versie door O (overleg | bijdragen) op 30 okt 2017 om 18:43 (Aanvulling uit https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arnold_Huijgen&oldid=50281646 30 okt 2017)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Arnold Huijgen (Amersfoort, 16 november 1978) is een Nederlandses theoloog en hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Biografie

Hij studeerde van 1997 tot 2004 theologie op de Theologische Universiteit Apeldoorn. Op 20 april 2011 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift Divine Accommodation in John Calvin's Theology. Analysis and Assessment.[1] Het betreft een studie over het accommodatiebegrip bij Johannes Calvijn. Met accommodatie bij Calvijn wordt bedoeld, dat God Zich volgens Calvijn in Zijn openbaring aanpast aan het begripsvermogen van de mens.

In 2004 werd hij assistent in opleiding aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en in 2008 kreeg hij de functie van universitair docent toebedeeld. Van juni 2007 tot eind 2013 was hij christelijk gereformeerd predikant te Genemuiden. Hij werd in 2014 benoemd tot universitair hoofddocent zijn benoeming tot hoogleraar systematische theologie volgde op 1 november 2016.

Publicaties

 • Herman J. Selderhuis & Arnold Huijgen (eds.), Calvinus Pastor Ecclesiae. Papers of the Eleventh International Congress on Calvin Research, Reformed Historical Theology 39 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016).
 • ‘Practicing Gratitude. The Spirituality of Prayer in the Heidelberg Catechism’, in: Arnold Huijgen (ed.), The Spirituality of the Heidelberg Catechism. Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013, Reformed Historical Theology 24 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015).
Publicaties
 • Herman J. Selderhuis & Arnold Huijgen (eds.), Calvinus Pastor Ecclesiae. Papers of the Eleventh International Congress on Calvin Research, Reformed Historical Theology 39 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016).
 • ‘“God heeft Hem tot Kurios en Christus gemaakt”. Systematische theologie en de exegese van Handelingen 2:36’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015), 91-105.
 • ‘Bonhoeffer en de Bijbel. Enkele waardevolle aspecten van Bonhoeffers bijbelgebruik voor gereformeerde theologie vandaag’, in: Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, ed. Ad de Bruijne e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 166-175.
 • ‘Practicing Gratitude. The Spirituality of Prayer in the Heidelberg Catechism’, in: Arnold Huijgen (ed.), The Spirituality of the Heidelberg Catechism. Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013, Reformed Historical Theology 24 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015), 206-224.
 • ‘Gehoorzaamheid en geloof. Dietrich Bonhoeffer over navolging’, in: Tom Hage e.a., Navolging. Drie inspirerende wegwijzers voor het christelijk leven (Apeldoorn: De Banier, 2015), 63-108.
 • ‘ “Want deze God is onze God?” Systematisch-theologische perspectieven op God en geweld’, Theologia Reformata 57 (2014), 352-362.
 • ‘Das Gebet im Heidelberger Katechismus’, in: A. Huijgen e.a. (eds.), Handbuch Heidelberger Katechismus (Gütersloh: Gütersloher Verlag, 2014), 275-283.
 • Met John V. Fesko: ‘Die Bedeutung des Heidelberger Katechismus’, in: A. Huijgen e.a. (eds.), Handbuch Heidelberger Katechismus (Gütersloh: Güterloher Verlag, 2014), 347-355.
 • ‘Geestdrift voor het zijn. Enkele aspecten uit het opstel “Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt” van A.A. van Ruler’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Triniteit en kerk. Fs. A Baars (Heerenveen: Groen, 2014), 146-162.
 • Fesko, John V., Beyond Calvin. Union With Christ and Justification in Early Modern Reformed Theology (1517-1700) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), Journal of Reformed Theology 8 (2014), 316-318.
 • ‘Het gebed in de Heidelbergse Catechismus’, in Handboek Heidelbergse Catechismus, Utrecht 2013, 303-311.
 • ‘De relevantie van de Heidelbergse Catechismus’ (met John V. Fesko), in Handboek Heidelbergse Catechismus, Utrecht 2013, 383-392.
 • ‘Openbaring als accommodatie bij Calvijn’, in William den Boer (red.), Calvijn gewikt en gewogen. De relevantie van Calvijns theologie voor de 21e eeuw (Apeldoornse Studies 60), Apeldoorn 2013, 17-24.
 • ‘The Theology of the Heidelberg Catechism’, in Lux Mundi 32/2 (2013), 40-43.
 • ‘Calvijns accommodatietheorie en de huidige theologie: problemen en perspectieven’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012) 17-32.
 • ‘The Dynamic Character of Accommodated Revelation: the Metaphors of the Ladder and the Pilgrim’s Way’, in: Calvinus Clarissimus Theologus. Papers of the Tenth International Congress on Calvin Research, ed. by Herman J. Selderhuis, [Reformed Historical Theology 18] Göttingen 2012, 326-336.
 • 'Hoezo onfeilbaar? De belijdenis aangaande de Schrift in de Nederlandse Geloofsbelijdenis', in: Frank van der Pol (red.), Geloofstaal trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis. Utrecht 2012, 107-125.
 • Divine Accommodation in John Calvin's Theology. Analysis and Assessment, RHT 16, Göttingen 2011.
 • 'Zwijgen voor het Woord. De functie van het zwijgen voor het kennen van God volgens Dietrich Bonhoeffer', in: G.C. den Hertog (ed.), Stil tot God. Opstellen rond een verwaarloosd theologisch thema (Apeldoornse Studies 57), Apeldoorn 2011, 53-67.
 • 'Calvijns genormeerde flexibiliteit.' In E.A. de Boer & P. van de Breevaart (eds.), De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret, Kampen 2010, 95-106.
 • ‘Divine Accommodation and the Reality of Human Knowledge of God: The Example of Calvin's Commentary on the Moses Theophany (Exodus 33-34)’, in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin: Saint or Sinner?, SMHR 51, Tübingen 2010, 161-172.
 • ‘Calvijns genormeerde flexibiliteit. Accommodatie van God en mensen volgens de “onbekende” Calvijn’, in: Protestants Nederland 75/2 (2009): 3-7.
 • ‘Calvin and Prayer,’ in: Lux Mundi 28/4 (2009): 94-97.
 • 'Calvin's Reception in the Nineteenth Century', in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin Handbook, Grand Rapids 2009, 486-496.
 • ‘Calvinrezeption im 19. Jahrhundert’, in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 480-490.
 • ‘Receptie van Calvijn in de negentiende eeuw’, in: Herman J. Selderhuis (red.), Calvijn Handboek, Kampen 2008, 538-548.
 • ‘Divine accommodation and divine transcendence in John Calvin’s theology’, in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvinus sacrorum literarum interpres. Papers of the Internation Congress on Calvin Research, Reformed Historical Theology 5, Göttingen 2008, 119-130.
 • Co-editor A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.), Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen 2008.
 • ‘Bibliografie J.W. Maris’, in: A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.), Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen 2008, 277-295.
 • ‘Wees jezelf. Heiliging volgens Rick Warren’, in: A. Baars, G.C. den Hertog, A. Huijgen en H.G.L. Peels (eds.), Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof.dr. J.W. Maris bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Heerenveen 2008, 113-124.
 • Recensie: Jörg Lauster, Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schriftprinzips durch die historische Kritik von Schleiermacher bis zur Gegenwart', Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 46 (Tübingen 2004), in: Sixteenth Century Journal 38/1 (2007), 264­-265.
 • Recensie: Arjan Markus, Beyond Finitude. God’s Transcendence and The Meaning of Life, Contributions to Philosophical Theology 11 (Frankfurt a.M. 2004), in: Theologia Reformata 48 (2005) 357-358.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow